Các quy định chung của Tekmonk

1. Chính sách và quy định chung

1.1 Thông tin chung

Học sinh đăng ký và đóng học phí tối thiểu 03 (ba) ngày trước khi lớp học bắt đầu, TEKMONK sẽ tổ chức và sắp xếp lớp học cho những học sinh đã hoàn thành đủ điều kiện học tập.

Đến ngày khai giảng Tekmonk sẽ tổ chức các bài giảng trừ trường hợp bất khả kháng (bệnh dịch, thời tiết xấu…) có lệnh của Bộ giáo dục hoặc nghỉ theo thông báo của TEKMONK, Học viện sẽ tổ chức lại lịch khai giảng và thông báo sau.

Sau 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ khi đặt cọc ngày hoặc kết thúc chương trình Ưu đãi / khuyến mại, Phụ huynh phải hoàn thành đầy đủ học phí. Quá 45 (bốn mươi lăm) ngày Phụ huynh chưa hoàn thành đầy đủ học phí, cọc tiền tài khoản sẽ hết hiệu lực và không thể hoàn trả.

Đặt cọc áp dụng chỉ để giữ chỗ và giữ ưu đãi, Học sinh chỉ được tham gia vào lớp sau khi hoàn thành đầy đủ học phí.

Trong trường hợp phụ huynh đặt cọc quá 45 (bốn mươi lăm) ngày mà chưa tới lịch khai giảng hoặc trong trường hợp bất khả kháng (ốm đau, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, bạo loạn, phá hoại…) thì tài khoản này vẫn có giá trị tới ngày khai giảng.

Khi buổi học diễn ra, nếu Phụ huynh có việc quan trọng cần thay đổi với Học viên hoặc Giáo viên, Phụ huynh vui lòng liên hệ nhân viên TEKMONK tại Lễ tân để được hỗ trợ. Phụ huynh vui lòng không tự ý vào lớp, tránh ảnh hưởng đến việc học tập của Học viên.

1.2 Bảo lưu khóa học

Chính sách bảo lưu lớp học được áp dụng cho:

  • Các trường hợp được bảo lưu do với bất khả kháng
  • Học sinh đã đóng đủ học phí.
  • Thời hạn bảo lưu tối đa 06 (sáu) tháng.

Để bảo lưu, Phụ huynh đến trực tiếp Học viện để được nhân viên CSKH hướng dẫn hoàn thiện mẫu “Đơn đề nghị Bảo lưu” hoặc điền đơn mẫu điện tử ít nhất trước 03 (ba) ngày kể từ ngày xuất đề bảo lưu.

Trường hợp Học viên quay lại học, Phụ huynh liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng tại Học viện trước 05 (lăm) ngày làm việc để được tư vấn và sắp xếp vào lớp phù hợp (các lớp có cùng một số buổi học trước bảo lưu, theo lịch học của TEKMONK).

Số Học phí đã xin bảo lưu Học viên không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

1.3 Chuyển lớp / Chuyển khóa / Chuyển cơ sở

Học viên được yêu cầu thay đổi giờ học, lớp học 01 lần trong 01 kỳ học (12 tháng)

Học viên có thể chuyển lớp trong Học viện hoặc giữa các Học viên trong hệ thống TEKMONK với điều kiện phải phù hợp lớp và còn chỗ trống.

Để chuyển lớp/ chuyển khóa, Phụ huynh điền vào mẫu “Các đề nghị chuyển lớp / Chuyển khóa / Chuyển cơ sở” và sẽ được giải quyết trước 05 (năm) ngày diễn ra buổi học tiếp theo.

1.4 Chuyển nhượng học phí

Mỗi một Học viên chỉ được chuyển đổi 01 (một) lần cho 01 (một) học sinh khác với 100% học phí, không chuyển nhượng từng phần

Phụ huynh / Học viên chịu trách nhiệm tìm người chuyển nhượng.

Học phí được chuyển đổi bằng tổng số buổi học của Học viên chuyển nhượng sang.

Trường hợp Học viên nhận chuyển nhượng mà số buổi không nhận đủ số buổi của 01 học phần (12 buổi), Học viên nhận chuyển nhượng cần thanh toán bổ sung học phí cho đủ số buổi học của Học phần theo bảng niêm yết giá Học viện.

Phụ huynh chuyển nhượng làm “Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng” hoặc điền đơn điện tử (chữ ký điện tử) có đầy đủ thông tin liên quan đến Học viên chuyển nhượng và Học viên nhận chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng không áp dụng cho khách hàng đặt cọc.

1.5 Hoàn trả học phí

TEKMONK chỉ thực hiện hoàn trả học phí đối với các lớp học bị hủy bỏ vì lý do bất khả kháng từ Học viện. TEKMONK không giải quyết yêu cầu hoàn trả vì lý do khác ngoài lý do nêu trên.

Để được hoàn trả học phí, Phụ huynh điền vào mẫu “Đơn đề nghị hoàn trả” hoặc đơn điện tử mẫu.

Trong thời gian 14 (mười bốn) ngày (không tính ngày lễ,ngày nghỉ), kể từ ngày Học viện nhận đầy đủ thông tin về thủ tục hoàn trả học phí, Học viện sẽ tiến hành chuyển số học phí còn lại vào tài khoản ngân hàng do Phụ huynh cung cấp.

1.6 Tổ chức học bù

Để đảm bảo chất lượng việc học và dạy, Học viên cần phải tham gia đầy đủ các buổi học. Học viện sẽ không sắp xếp học bù nếu Học sinh nghỉ bất kỳ buổi học nào.

1.7 Quy định đối với Học viên

Học viên phải đi học đầy đủ, đúng giờ, đúng lịch học. Khi nghỉ học Phụ huynh cần thông báo cho Học viện. Học viên không được nghỉ quá 03 buổi học liên tục mà không báo với Học viện.

Không được viết hoặc vẽ lên bàn ghế, không làm hỏng bàn ghế, dụng cụ của Học viện, giữ vệ sinh lớp học, Học viên nào phạm vi sẽ phải bồi thường và xem xét thôi học.

Phụ huynh sẽ có trách nhiệm kiểm tra định kỳ việc học tập Học viên thông qua Hệ thống TEKMONK LMS (Hệ thống quản lý học tập) do Học viện cung cấp. 

1.8 Quy định xử lý của Học viện khi Học viên phạm vi

Học viện rất tiếc phải xem xét đình chỉ việc học đối với Học viên trong các trường hợp sau:

  • Gây thiệt hại nghiêm trọng, phá hủy tài sản, cố gắng tham gia vào phá hoại tài sản của Học viện.
  • Đánh nhau, hành động gây nguy hiểm, đe dọa toàn đối với sức khỏe, an toàn của bất kỳ ai tại Học viện.
  • Sử dụng các hình ảnh, clip bạo lực, khiêu dâm, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy không phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

1.9 Quy định về an toàn cho Học sinh

Để chắc chắn an toàn, Phụ huynh vui lòng đưa đón đúng thời điểm. Học viện sẽ không chịu trách nhiệm với các sự cố đối với Học sinh ngoài thời gian học tại TEKMONK.

Khi được đưa ra, Phụ huynh phải đưa đón tại cửa Học viện.

Trong trường hợp Phụ huynh không trực tiếp đưa ra tại Cửa chính – Học viện, Phụ huynh vui lòng liên hệ nhân viên của TEKMONK theo số điện thoại liên hệ của từng cơ sở Học viện để được hỗ trợ đưa xuống cửa tòa nhà.

Trong trường hợp phụ huynh nhờ người khác đến đón con, người được nhờ đón con phải cung cấp đúng thông tin của Học viên và có xác nhận từ Phụ huynh.

Trong trường hợp, do nhà học viên gần tự động về được, do con đủ tuổi và khả năng tự ra về, Phụ huynh vui lòng đăng ký và thông báo cho nhân viên CSKH tại TEKMONK để được hỗ trợ.

Nhân viên Học viện TEKMONK không để Học viên về một mình nếu Phụ huynh không đón.

Gọi Tekmonk

Close Bitnami banner
Bitnami