Thêm cơ hội bán đất với Ember Sword

Để đáp lại việc bán đất của cộng đồng Ember Sword, Bright Star Studios đã quyết định giới thiệu nhiều cơ hội hơn cho những

Trò chơi Cometh DeFi này là gì?

rò chơi Cometh này là gì, và nó liên quan gì đến DeFi? Nếu bạn đang kiểm tra thứ hạng trên OpenSea thường xuyên, bạn chắc