Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel: Công thức, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Đánh giá bài này

Bên cạnh VLOOKUP, HLOOKUP là một hàm dò tìm và trả về kết quả dễ sử dụng và cũng rất phổ biến trong Excel. Thủ thuật online sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách sử dụng hàm HLOOKUP Excel trong bài viết sau nhé.

1Hàm HLOOKUP là gì?

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi bạn cần dò tìm dữ liệu trong một bảng, một phạm vi theo hàng ngang (từ trái qua phải) và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng dọc (từ trên xuống dưới) tương ứng.

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi tìm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng,.. dựa trên mã vạch, mã sản phẩm,… hoặc tìm tên nhân viên, xếp loại nhân viên dựa trên các tiêu chí.

Tên hàm HLOOKUP được cấu tạo từ viết tắt của H – Horizontal – hàng ngang và LOOKUP – Look Up – Dò tìm trong tiếng Anh.

2Công thức hàm HLOOKUP

Công thức của hàm HLOOKUP:=HLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Row_index_ num, Range_lookup)

Trong đó:

  • Lookup_value: Giá trị cần dò tìm, có thể điền giá trị trực tiếp hoặc tham chiếu tới một ô trên bảng tính.
  • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm.
  • Row_index_num: Số thứ tự của hàng lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm, tính từ trên xuống dưới.
  • Range_lookup: tìm kiếm chính xác hay tìm kiếm tương đối với bảng giới hạn, nếu bỏ qua thì mặc định là 1.

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.

Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm chính xác.

See also  Cách đổi ngôn ngữ Zoom trên máy tính, điện thoại đơn giản 2022

Trong khi sử dụng công thức, dấu $ sẽ giúp bạn cố định Table_array khi copy công thức cho các ô dữ liệu khá. Bạn có thể trực tiếp thêm dấu $ (VD: $H$6:$J$13) trong công thức hoặc sử dụng nút F4 sau khi chọn phạm vi.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel: Công thức, ví dụ cụ thể dễ hiểu

3Ví dụ hàm HLOOKUP

Bạn có thể truy cập vào đây để tải về các file ví dụ bên dưới

Ví dụ 1: Xếp loại học sinh theo điểm

Ở ví dụ ở dưới, ta cần xếp loại học sinh trong Bảng 1 (B3:D8) với dữ kiện ở Bảng 2 (B11:F12).

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel: Công thức, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Tại ô D4, ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP(C4,$B$11:$F$12,2,1)

Hàm HLOOKUP sẽ dò tìm điểm số ở ô C4 trong Bảng 2 từ trái qua phải. Khi tìm thấy giá trị gần bằng, nó sẽ trả về kết quả xếp loại tương ứng nằm ở hàng 2.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel: Công thức, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Ví dụ 2: Tính phụ cấp theo chức vụ

Ở ví dụ ở dưới, ta cần tính mức phụ cấp trong Bảng 1 (B3:D8) với dữ kiện ở Bảng 2 (B11:E12).

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel: Công thức, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Tại ô D4, ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP(C4,$B$11:$E$12,2,0)

Hàm HLOOKUP sẽ dò tìm giá trị ở ô C4 trong Bảng 2 từ trái qua phải. Khi tìm thấy giá trị đúng, nó sẽ trả về kết quả mức phụ cấp tương ứng nằm ở hàng 2.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel: Công thức, ví dụ cụ thể dễ hiểu

4Hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF

Ở ví dụ dưới, ta có Bảng 1 (B3:E11) gồm tên nhân viên, nhóm của nhân viên, doanh số của nhân viên.

Dựa vào Bảng 2 (B14:F15), nếu nhân viên thuộc nhóm A, B, C, D có doanh số lớn hơn 18, 20, 17, 19, nhân viên được đánh giá là “Đạt”, nếu không là “Không Đạt”.

See also  ✅Nimo TV là gì? Kiếm tiền với Nimo Tv thế nào 2023?

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel: Công thức, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Tại ô E4, ta sử dụng hàm IF kết hợp hàm HLOOKUP như sau:

=IF(D4>HLOOKUP(C4,$B$14:$F$15,2,0),”Đạt”,”Không Đạt”)

Hàm HLOOKUP lúc này sẽ dò tìm và trả về chỉ tiêu tương ứng của nhóm A (ô C4) từ Bảng 2. Lúc này, ta sử dụng hàm IF để so sánh doanh số thực tế (ô D4) với chỉ tiêu và trả về kết quả “Đạt” hoặc “Không Đạt”

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel: Công thức, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Video hướng dẫn sử dụng chi tiết:

Trên đây là bài viết chia sẻ cho bạn cách dùng hàm HLOOKUP trong Excel. Mong rằng những thông tin này đã giúp ích cho bạn trong việc sử dụng hàm HLOOKUP.

Theo ĐMX


function pinIt()
{
var e = document.createElement(‘script’);
e.setAttribute(‘type’,’text/javascript’);
e.setAttribute(‘charset’,’UTF-8′);
e.setAttribute(‘src’,’https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r=’+Math.random()*99999999);
document.body.appendChild(e);
}

Tham khảo thêm các khóa học lập trình và blockchain tại: Học viện công nghệ Tekmonk

Đọc ngay các bài viết khác về Top app:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu lms
Hướng dẫn google dịch hình ảnh online trên điện thoại PC 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Giá TP-Link Archer C54 Router Wifi Chuẩn AC1200 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
MeCash Là gì? Giới thiệu Phần mềm quản lý cầm đồ hay nhất 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python