Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản 2022

Đánh giá bài này
Tin học văn phòng ngày càng cần thiết và phổ biến với mọi người đặc biệt là Excel. Trong quá trình làm Excel, sẽ có đôi lúc chúng ta sẽ không nhớ cách viết số mũ đơn giản. Cùng Tekmonk tìm hiểu cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản, dễ hiểu nhé!

#1 Mục đích của việc viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel

Đối với việc viết số mũ sẽ cho chúng ta thấy và thể hiện rõ giá trị của những con số trong những phép toán, những bài toán hay những dự án quy mô thực tế. Từ đó, người đọc, người làm việc dễ dàng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tuy Nhiên ta không thể thực hiện các phép toán với các chỉ số này.

Một số lợi ích của việc viết số mũ đem lại cho người dùng Excel:

 • Biên tập trực tiếp những công thức toán học, vật lý, hóa học trên Excel.
 • Dễ dàng soạn thảo văn bản chứa số mũ như trên giấy mà không cần phải sử dụng bất cứ phần mềm hỗ trợ nào.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

#2 Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel

Sử dụng phím tắt

Đối với cách viết số mũ, chỉ số trên

Bước 1: Mở Excel và nhập dữ liệu bạn cần làm. Ví dụ bạn muốn thực hiện đánh Y mũ 2 trên Excel, bạn nhập Y2 vào ô.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 2: Bôi đen vào dữ liệu mà bạn muốn làm chỉ số mũ > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 > Nhấn tổ hợp phím Alt + E > Chọn OK.

Trong đó:

 • Ctrl + 1: Mở bảng Format Cells.
 • Alt + E: Chọn định dạng là số mũ, hệ thống sẽ tự động tick vào ô Superscript.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 3: Bạn đã thực hiện xong bước viết số mũ và chỉ số trên.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Lưu ý: Để bỏ số mũ và trở về định dạng ban đầu, bạn thực hiện lại thao tác như Bước 2 là hoàn tất.

Đối với cách viết chỉ số dưới

Bước 1: Mở Excel và nhập dữ liệu bạn muốn thực hiện. Ví dụ bạn muốn nhập công thức hóa học của khí Cacbonic CO2, bạn nhập CO2 vào Excel.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 2: Bôi đen dữ liệu mà bạn muốn làm chỉ số dưới > Nhấn tổ hợp Ctrl + 1 > Nhấn tổ hợp Alt + B > Chọn OK để thực hiện.

Trong đó:

 • Ctrl + 1: Mở bảng Format Cells.
 • Alt + B: Chọn định dạng số dưới, hệ thống sẽ tự động tick vào ô Subscript.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 3: Hoàn thành xong bước viết chỉ số dưới.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Lưu ý: Để bỏ chỉ số dưới và trở về định dạng ban đầu, bạn thực hiện lại thao tác như Bước 2 là hoàn tất.

Một số phím tắt để chèn số mũ

Lưu ý:

 • Tính năng hoạt động phím tắt để chèn số mũ chỉ dùng cho font chữ Calibri và Arial, trong trường hợp sử dụng font chữ khác thì các ký tự sẽ bị thay đổi.
 • Số và chỉ số trên sẽ định dạng chuỗi số, nghĩa là bạn không thể thực hiện tính toán.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt để viết số mũ 1, 2 và 3 như sau:

 • Mũ 1: Nhấn tổ hợp Alt + 0185 (Giữ phím Alt sau đó nhấn tiếp tục các phím 0, 1, 8, 5).
 • Mũ 2: Nhấn tổ hợp Alt + 0178 (Giữ phím Alt sau đó nhấn tiếp tục các phím 0, 1, 7, 8).
 • Mũ 3: Nhấn tổ hợp Alt + 0179 (Giữ phím Alt sau đó nhấn tiếp tục các phím 0, 1, 7, 9).

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Viết số mũ bằng Quick Access Toolbar

Việc sử dụng viết số mũ bằng Quick Access Toolbar chỉ thực hiện được trên phiên bản Excel 2019.

Đối với cách viết số mũ, chỉ số trên

Bước 1: Chọn vào mũi tên xuống cạnh Quick Access Toolbar > Chọn More Commands.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 2: Tại mục Choose commands from, bạn cuộn xuống để tìm và chọn Superscript trong danh sách lệnh > Chọn Add.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 3: Lúc này danh sách lệnh ở trong khung bên phải > Chọn OK.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 4: Giờ đây, chỉ số trên đã hiện ở thanh công cụ và dễ dàng áp dụng định dạng. Bạn chỉ cần bôi đen ký tự cần viết số mũ và chọn vào ký hiệu chỉ số trên ở thanh công cụ là hoàn thành.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Đối với cách viết chỉ số dưới

Bước 1: Chọn vào mũi tên xuống cạnh Quick Access Toolbar > Chọn More Commands.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 2: Tại mục Choose commands from, bạn cuộn xuống để tìm và chọn Subscript trong danh sách lệnh > Chọn Add.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 3: Lúc này danh sách lệnh ở trong khung bên phải > Chọn OK.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 4: Giờ đây, chỉ số dưới đã hiện ở thanh công cụ và dễ dàng áp dụng định dạng. Bạn chỉ cần bôi đen ký tự cần viết chỉ số dưới và chọn vào ký hiệu chỉ số dưới ở thanh công cụ là hoàn thành.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Sử dụng định dạng

Đối với cách viết số mũ, chỉ số trên

Bước 1: Bôi đen dữ liệu bạn muốn định dạng số mũ, sau đó nhấn chuột phải.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 2: Chọn Format Cells hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + 1 để mở nhanh cửa sổ Format Cells.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 3: Khi mở hộp thoại Format Cells, bạn nhấn vào tab Font > Chọn Superscript trong mục Effects để chọn định dạng chỉ số trên.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 4: Nhấn OK để hoàn tất.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Như vậy là bạn đã định dạng tùy chỉnh xong chỉ số trên.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Lưu ý: Kết quả chỉ hiện ra ở ô hiển thị trực quan của giá trị. Còn trên thanh công thức sẽ hiển thị giá trị ban đầu.

Đối với cách viết chỉ số dưới

Các bước tương tự như mục trên:

Bước 1: Bôi đen dữ liệu bạn muốn định dạng chỉ số dưới, sau đó nhấn chuột phải.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 2: Chọn Format Cells hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + 1 để mở nhanh cửa sổ Format Cells.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 3: Khi mở hộp thoại Format Cells, bạn nhấn vào tab Font > Trong mục Effects chọn Subscript.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 4: Nhấn OK là hoàn tất.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Như vậy là bạn đã định dạng tùy chỉnh xong chỉ số dưới.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Cách viết số mũ bằng hàm

Cách để viết số mũ theo hàm như sau:

 • Công thức mũ 1: =CHAR(185).
 • Công thức mũ 2: =CHAR(178).
 • Công thức mũ 3: =CHAR(179).

Ví dụ: Bạn muốn viết 2 mũ 3 bằng cách sử dụng hàm.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Kết quả thực hiện được như sau:

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Cách viết số mũ bằng định dạng Equation

Bước 1: Mở Excel > Chọn Insert.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 2: Trong mục Symbols trên thanh công cụ > Chọn Equation.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 3: Vào thẻ Design > Chọn Script.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 4: Bạn có thể chọn chỉ số trên hoặc chỉ số dưới theo ý của mình. Ngoài ra, nếu bạn muốn viết kiểu lũy thừa của lũy thừa thì chọn viết cách này cũng hiệu quả.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 5: Chọn kiểu viết chỉ số > Chọn ô đầu tiên để viết theo hướng dẫn trong hình.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 6: Chọn vào ô thứ hai và nhập số mũ là hoàn tất.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Cách viết số mũ bằng Ink Equation

Bước 1: Mở Excel > Chọn Insert.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 2: Trong mục Symbols trên thanh công cụ > Chọn Equation.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 3: Vào thẻ Design > Đến mục Tools > Chọn Ink Equation.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Bước 4: Viết số mà bạn muốn viết vào bảng > Chọn Insert.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Khi đó sẽ có các nút lệnh:

Write: Viết công thức.

Eraser: Xóa chữ cái bạn đã viết.

Select and Correct: Lựa chọn định dạng cho ký tự đã viết.

Clear: Xóa toàn bộ ký tự đã viết.

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản

Tạm Kết

Trên đây là cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel đơn giản, hi vọng các bạn có thể sử dụng chúng dễ dàng trong công việc của mình. Theo dõi website của Tekmonk để biết thêm các thủ thuật khác nhé.

Tham khảo thêm các khóa học lập trình và blockchain tại: Học viện công nghệ Tekmonk

Đọc ngay các bài viết khác về Top app:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Hướng dẫn google dịch hình ảnh online trên điện thoại PC 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Giá TP-Link Archer C54 Router Wifi Chuẩn AC1200 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
MeCash Là gì? Giới thiệu Phần mềm quản lý cầm đồ hay nhất 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cách làm avatar trong suốt trên tiktok 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python