Cách sử dụng cấu trúc it was not until 2023

Đánh giá bài này

Cấu trúc it is/was not until….that…….(mãi cho đến khi…..thì….). Đây là một phần kiến thức ngữ pháp thường gặp trong các đề thi tiếng anh. Ở các bài tự luận thì các bạn sẽ gặp bài viết lại câu, còn thi trắc nghiệm thì thường xuất hiện trong phần sửa lỗi sai hoặc chọn đáp án đúng.

⇒ Vì vậy rất cần thiết và quan trọng các bạn phải hiểu rõ và ghi nhớ để  vận dụng.

Cách sử dụng cấu trúc it was not until

Bài viết này vuihoctienganh.vn sẽ giới thiệu lý thuyết cách dùng, phân dạng cấu trúc it is not until/ it was not until qua các ví dụ cụ thể và bài tập vận dụng có đáp án. Sẽ rất bổ ích khi bạn cùng chúng tôi học bài ngữ pháp này đó.

► Có thể bạn quan tâm: Cấu trúc until, cách phân biệt until, till và by

➥ Cách dùng: Cấu trúc not until có ý nghĩa là “mãi cho đến khi..” thường được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm sự việc, hàng động được xảy ra.

➥ Công thức:

 • It is not until + time word/ phrase/ clause +  that  S + V ( Chia ở thì hiện tại đơn)
 • It was not until + time word/ phrase/ clause +  that S + V ( Chia ở thì quá khứ đơn)

Ví dụ:

 • It was not until yesterday that she read that book.

= ( Mãi cho đến ngày hôm qua, chị ấy mới đọc quyển sách đó)

 • It was not until she was 20 that she knew the truth.

= ( Mãi cho đến năm chị ấy 20 tuổi thì chị ấy mới biết sự thật)

 • It is not until 9p..m that John comes to the party.

= ( Mãi cho đến 9 giờ tối thì John mới đến bữa tiệc)

Chú ý: Ta sẽ dùng “that” nối giữa mệnh đề It is/ was not until và mệnh đề chính chứ không dùng “when”.

► Xem thêm: Cấu trúc neither và either: Cách dùng chuẩn không cần chỉnh

➥ Công thức: Not until +  time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 • Not until 10 p.m yesterday did my children do their homework.

= ( Cho mãi đến 10 tối hôm qua mấy đứa con của tôi mới làm bài tập về nhà)

 • Not until I got home did I know that I had lost my key.

= ( mãi cho đến khi tôi về nhà tôi mới biết mình đã đánh mất chìa khóa)

Cách sử dụng cấu trúc it was not until

➥ Công thức: S + V (chia ở dạng phủ định)… + until + time word/ phrase/ clause

⟹ It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia theo động từ ở chủ ngữ)

Ví dụ:

 • She didn’t accept his love until last month.

→ It was not until last month that she accepted his love.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 • He didn’t visit until the last weekend.

→ It was not until last weekend that he visited me.

Xét về mặt ngữ nghĩa, cả only when và not until đều có nét tương đồng và có thể thay thế cho nhau. Vì vậy ta cũng có thể dùng only when thay thế cho not until.

Only when có nghĩa là “ chỉ đến khi…”, đùng dể nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc hành động.

➥ Công thức:  Only when + S + V(s/es) + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Chú ý: Ở mệnh đề đầu tiên, tức là mệnh đề chứa Only when, theo sau Only when chỉ có thể là một mệnh đề, chứ không thể là từ hay cụm từ chỉ thời gian như đối với Not until.

Ví dụ:

 • She didn’t visit me until she needed some money.

→ Only when she needed some money did she visit me.

→  It was not until he needed some money that he visited me.

 • I didn’t go swimming until the rain stopped.

→  Only when the rain stopped did I go swimming.

→  It was not until the rain stopped that I went swimming.

► Xem thêm về Cấu trúc hope, cách phân biệt hope và wish khi dùng trong câu: TẠI ĐÂY

Cấu trúc ngữ pháp not until rất quan trọng trong khi học tiếng anh bạn phải nắm được. Vì vậy hãy luyện tập và hoàn thành thật nhiều bài tập có liên quan để hiểu rõ và ghi nhớ. Vuihoctienganh.vn sẽ cung cấp tới các bạn các bài tập cần thiết để bạn luyện tập nhé

1.It was not until midnight ______________back home.

A.did John come B. had John come C. that John had come       D. that John came

2.It was not until 1994 that this school______________

A.builds B. built C. had built         D. was built

3.It was not until 2000 that I ______________ him

A.teach B. teaching C. to teach         D. taught

4.It _________________ until his father came that he ate something.

A.was B. were C. was not         D. were not

5.It was not until I ______________ to new school that my mother bought me a new bike.

A.go B. went C. am going         D. will go


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

6.It was not until ______________ that I met her

A.next week B. last week C. week         D. the week

7.It was not _______________ 2000 that I met him

A.in B. at C. until         D. by

8.It was not until September that I ______ this school.

A.leave B. leaves C. leaving         D. left

He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________________

They didn’t get round to business until they had finished eating.

=> Only when_________________________________________________

She didn’t write to him until she received a letter from him.

=> It was not until______________________________________________

The letter didn’t arrive until yesterday.

=> It was not until ______________________________________________

I don’t have to wear uniform until I go to school.

=> It is not until ________________________________________________

Với những kiến thức và bài tập vuihoctienganh.vn cung cấp trên đây, hy vọng các bạn sẽ học tiếng anh thật tốt và đạt điểm cao trong các bài thi tiếng anh.

Trong Tiếng Anh, cấu trúc it was not until là một dạng cấu trúc phổ biến và xuất hiện rất nhiều ở các bài viết cũng như bài đọc hiểu. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa, cách dùng và các ví dụ về cấu trúc này qua bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc It was not until có ý nghĩa  là “ mãi cho đến khi

Cấu trúc it was not until được sử dụng nhằm nhấn mạnh khoảng thời gian hoặc thời điểm mà một sự việc xảy ra. Khoảng thời gian hoặc thời điểm đó có thể được diễn tả bằng một từ, một cụm từ hay một mệnh đề.

Cách sử dụng cấu trúc it was not until

Hình ảnh minh họa ” it was not until”


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2. Cấu trúc it was not until trong câu

Cấu trúc it was not until đi với cụm từ chỉ thời gian để nhấn mạnh thời điểm xảy ra sự việc

It was not until + time word/phrase (từ/cụm từ chỉ thời gian) + that + S + V2/ed

Ví dụ:

 • It was not until 2 am that I finished all my homework.
 • Mãi cho tới 2 giờ sáng thì tôi mới hoàn thành tất cả bài tập về nhà.

Cấu trúc it was not until đi với mệnh đề chỉ thời gian để nhấn mạnh khoảng thời gian mà ai đó thực hiện một hành động cụ thể nào đó.

It + is/was + not until + S + V + … + that + S + V+2/ed

Ví dụ:

 • It was not until Mr. Bill was 60 that he became famous for his pictures.
 • Mãi cho tới khi ông Bill 60 tuổi thì ông ấy mới trở nên nổi tiếng vì những bức tranh của mình.

Lưu ý:

Khi sử dụng It was not until… phải nối với mệnh đề theo sau đó bằng “that” không được dùng “when”.

Cấu trúc it was not until ở dạng đảo ngữ

Not until + time word/phrase/clause (từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian) + trợ động từ + S + V ….

Cách sử dụng cấu trúc it was not until

Hình ảnh minh họa it was not until và not until

Ví dụ:

 • Not until Jack came back home did he realize he lost his wallet
 • Mãi cho tới khi Jack về tới nhà thì anh ấy mới nhận ra anh ấy quên ví của anh ấy.
 •  
 • Not until yesterday did Sarah know the truth about her father.
 • Mãi cho tới hôm qua Sarah mới biết sự thật về bố của cô ấy.        

Only when có ý nghĩa về thời gian tương tự như Not until vì thế chúng ta có thể dùng thay thế cho nhau trong một số trường hợp để bổ nghĩa cho cụm từ, mệnh đề về mốc thời gian xác định của câu.

Ví dụ:

 • She didn’t recognize him until her mom said.
 • Cô ấy đã không nhận ra anh ấy cho đến khi mẹ cô ấy nói điều đó.
 •  
 • => Only when her mom said did she recognize him.
 • => It was not until her mom said she recognized him.
 • Mãi cho đến khi mẹ cô ấy nói điều đó thì cô ấy mới nhận ra anh ta.
 •  
 • My brother didn’t  wake up until I told him.
 • Thằng em tôi chả chịu thức dậy cho đến khi tôi gọi nó.
 •  
 • => Only when I told him did he wake up.
 • => It was not until I told him did he wake up.
 • Mãi cho đến khi tôi  gọi nó thì thằng em tôi mới chịu thức dậy.

3. Các ví dụ về it was not until

Ví dụ:

 • It was not until yesterday that we finished the new project.
 • Mãi cho đến ngày hôm qua chúng tôi mới hoàn thành xong dự án mới.
 •  
 • It was not until  Anna was 40 that she had the first child.
 • Mãi cho tới khi Anna 40 tuổi cô ấy mới có đứa con đầu lòng.
 •  
 • It was not until the teacher came that Tom stopped talking.
 • Mãi cho đến khi giáo viên bước đến thì Tom mới ngừng nói chuyện.
 •  
 • It was not until my younger brother was 5 that he started talking.
 • Mãi cho đến khi em trai của tôi 5 tuổi thì nó mới bắt đầu nói chuyện.
 •  
 • It was not until 2:30 that we could leave the stadium to come back home.
 • Mãi cho đến khí 2 giờ 30 phút chúng tôi mới có thể rời khỏi sân vận động để quay trở về nhà.
 •  
 • It was not until 33 years old that my elder sister got married.
 • Mãi cho đến khi 33 tuổi thì chị gái của tôi mới kết hôn.

Cách sử dụng cấu trúc it was not until

Hình ảnh minh họa it was not until

 • It was not until her birthday that Mia was allowed to open her present.
 • Mãi cho đến khi sinh nhật của cô ấy thì Mia mới được phép mở quà sinh nhật của cô ấy. 

4. Cách viết lại câu với cấu trúc it was not until và not until

 • It was not until + thời điểm + that + (hành động)
 • Not until + thời điểm + (hành động – đảo ngữ)

Sau đó, xác định đâu là mệnh đề hay từ chỉ thời điểm, đâu là thành động để viết lại thành câu.

Ví dụ:

 • Hoang called facetime with his girlfriend until 1 a.m
 • Hoàng gọi facetime với bạn gái anh ấy đến 1 giờ sáng lận.
 •  
 • → It was not until 1 a.m that Hoang stopped calling facetime with his girlfriend.
 • = Not until 1 a.m did Hoang stopped calling facetime with his girlfriend.
 • Tới tận 1 giờ sáng thì Hoàng mới ngừng gọi facetime với bạn gái nữa.
 •  
 • After Hanah got a 3 in Math, she started trying hard to learn this subject.
 • Sau khi Hanah bị 3 điểm môn toán, con bé bắt đầu cố gắng chăm chỉ  học môn học này.
 •  
 • → It was not until Hanah got a 3 in math that she started trying hard to learn this subject.
 • = Not until Hanah got a 3 in math did she start trying hard to learn this subject.
 • Cho tới khi Hanah bị 3 điểm môn toán thì con bé mới bắt đầu cố gắng chăm chỉ học môn học này.

Hy vọng bài viết đã mang lại cho bạn những kiến thức bổ ích về cấu trúc cũng như cách dùng của it was not until. Cùng studytienganh học tiếng anh thật vui và hiệu quả nhé!

Bạn đang đọc : Cách sử dụng cấu trúc it was not until 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Cách sử dụng cấu trúc it was not until 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Cách sử dụng cấu trúc it was not until 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận