Cặp chất không xảy ra phản ứng Hóa học là A Cu + dung dịch FeCl3

Đánh giá bài này

18/06/2021 15,448

A. Fe và dung dịch FeCl3.

C. Cu và dung dịch FeCl3.

D. Cu và dung dịch FeCl2

Đáp án chính xác

Chọn đáp án D Ta có dãy điện hóa: ⇒ Cu không tác dụng với dung dịch muối Fe2+ ⇒ Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là

Xem đáp án » 18/06/2021 41,351

Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2021 24,264

Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xem đáp án » 18/06/2021 18,486

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch X. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chứa chất tan là

Xem đáp án » 18/06/2021 13,566

Kim loại Fe tác dụng với hóa chất nào sau đây giải phóng khí H2?

Xem đáp án » 18/06/2021 10,883

Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 bằng phương pháp thủy luyện, ta không thể dùng kim loại nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 8,717

Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?

Xem đáp án » 18/06/2021 8,005

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

Xem đáp án » 18/06/2021 7,916

Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,535

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên, thêm tiếp dung dịch NH3 đặc (dư) vào thì sau khi kết thúc các phản ứng số chất kết tủa thu được là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,603

Cho phương trình ion thu gọn: Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn đã cho?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,551


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,956

Kim loại X phản ứng với dung dịch FeCl3, không phản ứng được với dung dịch HCl. Vậy kim loại X là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,872

Phản ứng: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2 chứng tỏ

Xem đáp án » 18/06/2021 3,519

Phản ứng nào sau đây viết đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,353

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Thread starter Trung Minh
  • Start date Aug 17, 2021

Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A. Fe + dung dịch HCl. B. Fe + dung dịch FeCl3. C. Cu + dung dịch FeCl2.

D. Cu + dung dịch FeCl3.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

C
Cu khử yếu hơn sắt nên không tác dụng

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Bạn đang đọc : Cặp chất không xảy ra phản ứng Hóa học là A Cu + dung dịch FeCl3 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Cặp chất không xảy ra phản ứng Hóa học là A Cu + dung dịch FeCl3 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Cặp chất không xảy ra phản ứng Hóa học là A Cu + dung dịch FeCl3

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận