Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch H3PO4 sau phản ứng hoàn toàn thu được muối

Đánh giá bài này

Những câu hỏi liên quan

Cho 12,25 gam tripeptit X có công thức Gly-Ala-Val tác dụng vừa dủ với 200 ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y. Đem Y tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thì thu được khối lượng chất rắn khan là

A. 22,45 gam

B. 34,425 gam

C. 37,15 gam

D. 25,225 gam

Cho 28,4 gam P2O5 tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 75,5.

B. 77,2.

C. 78,2.

D. 76,7.

Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3NCH2COOH, 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH và 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng rắn khan là 

A. 8,615 gam 

B. 14,515 gam

C. 12,535 gam

D. 13,775 gam

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là

A. 10,40 gam.

B. 3,28 gam.

C. 8,56 gam.

D. 8,20 gam.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là

See also  Màu xám khói giữ được bao lâu 2023

A. 10,40 gam

B. 3,28 gam

C. 8,56 gam

D. 8,20 gam

Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H 3 PO 4 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?

A. Na 3 PO 4  và 50,0g .

B. NaH 2 PO 4  và 49,2g ; Na 2 HPO 4  và 14,2g

C.  Na 2 HPO 4  và 15,0g.

D.  Na 2 HPO 4  và 14,2g ;  Na 3 PO 4  và 49,2g.

Cho 37,82 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H12O3N2 tác dụng với 350 ml dung dịch KOH 2M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một khí Y có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng chất rắn khan là

A. 43,78 gam.         

B. 42,09 gam

C. 47,26 gam.      

D. 47,13 gam.

Những câu hỏi liên quan

Cho 0,2 mol H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 0,5 mol NaOH, sau phản ứng thu được muối gì khối lượng bao nhiêu?

A.11,8g NaH2P04

B.14,2g Na2HPO4 và 16,4g Na3PO4


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

C.11,8g NaH2PO4 và 16,4g Na3PO4

D.11,8g NaH2PO4 và 14,2g Na2HPO4

Hòa tan 5,73 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y cần 75ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Khối lượng kết tủa thu được khi cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư là:

A. 12,76 gam.

B. 16,776 gam.

C. 18,855 gam.

D. 18,385 gam.

Hòa tan 5,73 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y cần 75 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Khối lượng kết tủa thu được khi cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư là

See also  Các trường đại học đánh giá ở Việt Nam 2023

A. 16,776 gam. 

B. 18,385 gam

C. 18,855 gam

D. 12,57 gam

Hòa tan 5,73 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y cần 75 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Khối lượng kết tủa thu được khi cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư là

A. 16,776 gam.

B. 18,385 gam.

C. 18,855 gam.

D. 12,57 gam.

Cho 100g dung dịch H3PO4 39,2% tác dụng với 100g dung dịch NaOH 25% thu được dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm các chất trong A.

Bài giải:

Ta có: nH3PO4 = 3,92:98=0,4(mol); nNAOH=25:40=0,625(mol)


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Như vậy nH3PO4<nNaOH<2nH3PO4

Nên xảy ra các phản ứng sau:

H3PO4+NaOH->NaH2PO4+H2O (1)

NaH2PO4+NaOH->Na2HPO4+H2O (2)

Thu được dd chứa x mol NaH2PO4 và y mol Na2HPO4

Số mol nguyên tử Na trong hh muối bằng số mol Na trong NaOH, nên x+2y=0,625 (a)

Số mol PO4 trong hh muối bằng số mol PO4 trong lượng axit ban đầu :x+y=0,04(b)

Giải hpt (a) và (b) ta được:

y=0,225 và x=0,175

Mà mdd sau p/ứ thu đc =100+100=200g

Vậy C% của NaH2PO4=(120×0,175)/200×100%=10,5%

       C% của Na2HPO4=142×0,225/200×100%=15,975%

Trong sách của mình giải như thế này nhưng mình không hiểu chỗ mình in đậm, bạn nào có cách giải dễ hiểu hơn cho mình tham khảo với. Với lại các bạn giải thích dùm mình chỗ in đậm luôn nha! Cảm ơn bạn nhìu 😀

Hòa tan 3,82 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y cần 50ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Z. Khối lượng kết tủa thu được khi cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư là:

See also  Mục đích của khảo nghiệm giống cây trồng là gì

A. 20,95 gam

B. 16,76 gam

C. 12,57 gam

D. 8,38 gam

Cho 4 dung dịch sau : N a 3 P O 4 ,   N a 2 H P O 4 ,   N a H 2 P O 4 và  H 3 P O 4  có cùng nồng độ mol, có các giá trị pH lần lượt là : p H 1 ,   p H 2 ,   p H 3 ,   p H 4 . Sự sắp xếp nào sau đây đúng với sự tăng dần pH ?

A.  p H 1 < p H 2 < p H 3 < p H 4

B. p H 4 < p H 3 < p H 2 < p H 1

C. p H 3 < p H 4 < p H 1 < p H 2

D. p H 2 < p H 1 < p H 4 < p H 3

Bạn đang đọc : Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch H3PO4 sau phản ứng hoàn toàn thu được muối được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch H3PO4 sau phản ứng hoàn toàn thu được muối do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch H3PO4 sau phản ứng hoàn toàn thu được muối

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment