Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a,sa vuông góc với đáy tính khoảng cách sa và bc 2023

Đánh giá bài này

Cho hình chóp (S.ABC ) có đáy (ABC ) là tam giác đều cạnh (a ), (SA ) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = (a)(2) ). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (SA ) và (BC ).

Câu 46453 Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác đều cạnh (a), (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = dfrac{a}{2}). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (SA) và (BC).

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng và tính độ dài đoạn vuông góc chung ấy.

Ôn tập chương véc tơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian — Xem chi tiết

Cho hình chóp S.ABCcó đáy ABClà tam giác đều cạnh a,vuông góc với mặt phẳng đáy và SA=a.Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a,sa vuông góc với đáy tính khoảng cách sa và bc

Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a,sa vuông góc với đáy tính khoảng cách sa và bc

Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a,sa vuông góc với đáy tính khoảng cách sa và bc

Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a,sa vuông góc với đáy tính khoảng cách sa và bc

Đáp án chính xác

Xem lời giải


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Gọi I là trung điểm của BC suy ra góc giữa mp (SBC) và mp (ABC) là SIA^=30°.H là hình chiếu vuông góc của A trên SI suy ra dA,SBC=AH=a.Xét tam giác AHI vuông tại H có: AI=AHsin30°=2a.Xét tam giác SAI vuông tại A có: SA=AI.tan30°=2a3.Giả sử tam giác đều ABC có cạnh bằng x, mà AI là đường cao nên: 2a=x32⇒x=4a3.Diện tích tam giác đều ABC là SABC=4a32.34=4a233.Vậy VS.ABC=13.SABC.SA=13.4a233.2a3=8a39.Chọn A

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a,SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a.$ Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác đều cạnh (a,SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = a.) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (SA) và (BC.)

See also  Dặm bằng bao nhiêu kilomet

A. (asqrt 3 .)

B. (a.)

C. (dfrac{{asqrt 3 }}{4}.)

D. (dfrac{{asqrt 3 }}{2}.)

Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm BC. Mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với SM cắt SB, SC lần lượt tại E, F. Biết VS.AEF=14VS.ABC. Tính thể tích V của khối chóp S. ABC.

Bạn đang đọc : Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a,sa vuông góc với đáy tính khoảng cách sa và bc 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a,sa vuông góc với đáy tính khoảng cách sa và bc 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a,sa vuông góc với đáy tính khoảng cách sa và bc 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Leave a comment