Hấp thụ CO2 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa chất tan là 2023

Đánh giá bài này

Hấp thụ hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết a<b. Dung dịch A chứa:

Câu 89544 Vận dụng

Hấp thụ hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết a<b. Dung dịch A chứa:

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Do dung dịch A tác dụng với BaCl2 dư thu được kết tủa → A chứa muối Na2CO3

Do dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được kết tủa nhiều hơn khi tác dụng với dung dịch BaCl2 dư nên A ngoài Na2CO3 còn chứa NaHCO­3

Phương pháp giải bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm — Xem chi tiết


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Bảo toàn C —> nCO2 = nBaCO3 = 0,04

TH1: Nếu dung dịch A chứa Na2CO3 (0,04) và NaOH dư (a mol)

NaOH + HCl —> NaCl + H2O

Na2CO3 + HCl —> NaHCO3 + NaCl

—> nHCl = a + 0,04 = 0,05 —> a = 0,01

A chứa Na2CO3 (0,04) và NaOH dư (0,01)

TH2: Nếu dung dịch A chứa Na2CO3 (a) và NaHCO3 (b)

—> nCO2 = a + b = 0,04

Na2CO3 + HCl —> NaHCO3 + NaCl

—> nNa2CO3 = a = 0,05

Hệ vô nghiệm, loại.

Giải chi tiết:

Ta có :

n HCl = 0,05.1 = 0,05 mol


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

n ↓BaCO3 = 7,88 / 197 = 0,04 mol

xét 4 trường hợp :

TH1 : CO2 phản ứng với dung dịch NaOH chỉ tạo NaHCO3 và CO2dư.

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (1)

0,05 0,05

NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + NaOH + H2O (2)

0,05 0,05

=> n BaCO3 = 0,05 ≠ n ↓đề cho = 0,05=> Trường hợp này loại

TH2 : CO2 phản ứng với dung dịch NaOH chỉ tạo NaHCO3 và Na2CO3. Khi cho từ từ HCl vào dung dịch A thì mới bắt đầu có khí bay ra

=> phản ứng dừng lại ở gia đoạn tạo muối axit.

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl (3)

0,05 0,05

Dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư :

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + 2NaOH (4)

0,05 0,05

NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + NaOH + H2O (5)

0,05 0,05

Theo phản ứng (3): n Na2CO3 = n HCl = 0,05

Theo phản ứng (4):

n BaCO3(4) = n Na2CO3 = 0,05 > n BaCO3(đề cho) = 0,4 mol

=> trường hợp này cũng loại

Vậy dung dịch A chứa muối NaHCO3 và NaOH dư

=> Đáp án C

TH3: tác dụng vừa đủ tạo muối Na2CO3


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

nNa2CO3 = 0,04 CO32- + H+—->HCO3- 0,04——->0,04 HCO3- + H+—-> CO2 + H2O —-> chỉ mất 0,04 mlol HCl thì bắt đầu thoát khí

=> loại

TH4: tác dụng chỉ tạo muối Na2CO3 và NaOH dư

ban đầu HCl trung hòa NaOH sau đó mới tác dụng với CO32- tạo khí

OH- + H+ —> H2O

0,01 0,01

CO32- + H+—->HCO3-0,04—>0,04HCO3- + H+—-> CO2 + H2O

=> thỏa mãn

Đáp án A

• CO2 + NaOH → ddX

Hấp thụ CO2 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa chất tan là

ddX + 0,05 mol HCl → bắt đầu có ↑

ddX + Ba(OH)2 dư → 0,04 ↓BaCO3

• CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

• TH1 : CO2 dư → dung dịch X gồm Na2CO3 và NaHCO3

→ nNa2CO3 = nHCl = 0,05 mol

Mà nBaCO3 = nNa2CO3 + nNaHCO3 = 0,04 mol < nNa2CO3 = 0,05 mol → Sai

• TH2 : NaOH dư → dung dịch X gồm Na2CO3; NaOH

nHCl = nNaOH + nNa2CO3 = 0,05 mol

nBaCO3 = 0,04 mol → nNa2CO3 = 0,04 mol; nNaOH dư = 0,01 mol → Đúng

→ Dung dịch X chứa NaOH và Na2CO3 → Đáp án đúng là đáp án A

Bạn đang đọc : Hấp thụ CO2 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa chất tan là 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Hấp thụ CO2 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa chất tan là 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Hấp thụ CO2 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa chất tan là 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
See also  Top 29 buông xuôi hình ảnh mệt mỏi kiệt sức 2022

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment