Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất 2022

Đánh giá bài này
SHub Classroom là ứng dụng tuyệt vời hỗ trợ cho việc dạy học trực tuyến, giúp thầy cô tạo bài tập, bài kiểm tra, chấm điểm tự động, chia sẻ tài liệu với học sinh,… Tuy nhiên, một số giáo viên còn chưa biết cách dùng. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng SHub Classroom cho giáo viên từ A đến Z.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất 2022

I. Cách đăng ký tài khoản SHub Classroom cho giáo viên

Trong bài viết này, mình chỉ hướng dẫn cách đăng ký trên trang SHub Classroom, xem thêm cách đăng ký khác tại Cách đăng ký tài khoản SHub Classroom cho học sinh, giáo viên

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web SHub Classroom và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ.
 • Chọn mục Tôi là giáo viên và nhấn Xác nhận.
 • Nhập Thông tin cá nhân và Thông tin tài khoản.
 • Nhấn nút Đăng ký.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang web SHub Classroom và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn vào nút ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Bước 2: Chọn mục Tôi là giáo viên và nhấn Xác nhận.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn mục Tôi là giáo viên và nhấn Xác nhận

Bước 3: Sau đó, nhập các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, Ngày sinh, Tên trường học, Tỉnh.
 • Thông tin tài khoản gồm: Số điện thoại, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu.
Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhập thông tin tài khoản, thông tin cá nhân giáo viên

Bước 4: Nhấn nút Đăng ký bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản SHub Classroom cho giáo viên.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn nút Đăng ký

II. Cách thay đổi thông tin cá nhân trên SHub Classroom

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.
 • Để thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân trên Shub Classroom, nhấn chọn vào biểu tượng tài khoản SHub Classroom.
 • Chọn mục Thông tin cá nhân.
 • Tại đây, sẽ có các thông tin về Số điện thoại, Email, Tên, Ngày sinh, Tỉnh, Trường, Lớp. Thông tin nào chưa có, cần thay đổi thì bạn hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa tại mục đó, điền thông tin vào rồi nhấn Lưu là xong.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn dòng chữ Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại  Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn Đăng nhập ngay, nhập Email/số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Để thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân trên Shub Classroom, nhấn chọn vào biểu tượng tài khoản SHub Classroom nằm ở góc phải phía trên màn hình.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn chọn vào biểu tượng tài khoản SHub Classroom

Bước 3: Chọn mục Thông tin cá nhân.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn mục Thông tin cá nhân

Bước 4: Tại đây, sẽ có các thông tin về Số điện thoại, Email, Tên, Ngày sinh, Tỉnh, Trường, Lớp. Thông tin nào còn thiếu, chưa đúng cần thay đổi thì bạn hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa tại mục đó, điền thông tin vào rồi nhấn Lưu là xong.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn Chỉnh sửa, nhập số điện thoại và nhấn Lưu

See also  Cách mở khóa Face ID không cần vuốt màn hình trên iPhone

III. Cách tạo lớp học trên SHub Classroom

Để có thể tạo bài tập, đề thi giao cho học sinh làm, giáo viên cần phải tạo lớp học với bộ môn tương ứng.

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.
 • Nhấn nút Tạo lớp học.
 • Nhấn chọn môn học và khối lớp.
 • Đặt tên cho lớp học. Sau đó, hãy gạt thanh trạng thái Mã bảo vệ sang bên phải rồi nhập Mã bảo vệ để thiết lập chế độ bảo vệ lớp học.
 • Bật tính năng Phê duyệt học sinh vào lớp để xét duyệt học sinh tham gia vào lớp học và nhấn nút Tạo lớp.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn dòng chữ Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn Đăng nhập ngay, nhập Email/số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Nhấn nút Tạo lớp học màu xanh nằm ở góc trên bên phải.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn nút Tạo lớp học

Bước 3: Nhấn chọn môn học  khối lớp.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn chọn môn học và khối lớp

Bước 4: Đặt tên cho lớp học. Sau đó, hãy gạt thanh trạng thái Mã bảo vệ sang bên phải rồi nhập Mã bảo vệ để thiết lập chế độ bảo vệ lớp học.

Lưu ý: Sau khi tạo lớp, giáo viên cần đưa cho học sinh mã bảo vệ cho học sinh để học sinh có thể vào tham gia lớp học mà không bị gián đoạn.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Đặt Tên lớp học và nhập Mã bảo vệ

Bước 5: Bật tính năng Phê duyệt học sinh vào lớp để xét duyệt học sinh tham gia vào lớp học và nhấn nút Tạo lớp là xong.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Bật Phê duyệt học sinh vào lớp và nhấn nút Tạo lớp

Lớp học sau khi được tạo sẽ có một mã lớp, giáo viên cung cấp mã này để học sinh tham gia vào đúng lớp học, bộ môn.

IV. Hướng dẫn tạo bài tập, đề thi trên SHub Classroom

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.
 • Nhấn chọn Lớp học bạn muốn tạo bài tập, đề thi trên đó.
 • Nhấn chọn danh mục Bài tập và chọn Tạo bài tập.
 • Tải lên đề thi, bài tập đã chuẩn bị từ: File word, Kho học liệu, Máy tính.
 • Đặt tên cho file bài tập.
 • Trong mục Thời gian (phút), hãy gạt thanh trạng thái sang bên phải và chọn khoảng thời gian làm bài (30/45/60 phút).
 • Trong mục Ngày bắt đầu và Ngày hết hạn, hãy gạt thanh trạng thái sang bên phải. Sau đó, nhấn chọn NgàyGiờ rồi nhấn OK.
 • Bật thanh trạng thái Xem điểm sau hạn chót.
 • Trong mục Cho phép học sinh, bạn hãy nhấn vào biểu tượng tam giác ngược Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất để thiết lập quyền xem kết quả cho học sinh.
 • Trong mục Lời giải, bạn có thể tải file hình, word, pdf từ máy lên hoặc nhập link Youtube vào.
 • Chọn Loại bài tập.
 • Nếu chọn bài tập Trắc nghiệm, hãy nhập Số câu và nhấn Hoàn tất.
 • Nếu chọn bài tập Tự luận, hãy tick vào mục Chụp hình ảnh và nộp nếu bạn muốn học sinh nộp bài bằng file ảnhHoặc chọn mục Nộp bằng file word, pdf nếu bạn muốn học sinh nộp bài bằng file word, pdf rồi nhấn Hoàn tất.
 • Nhấn chọn Loại kiểm tra và nhấn Hoàn tất.
See also  Cách ghi âm, ghi hình bài thuyết trình PowerPoint 2022

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn dòng chữ Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn Đăng nhập ngay, nhập Email/số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Nhấn chọn Lớp học bạn muốn tạo bài tập, đề thi trên đó.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn chọn Lớp học

Bước 3: Nhấn chọn danh mục Bài tập và chọn vào mục Tạo bài tập nằm ở góc trên bên phải màn hình.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn chọn mục Bài tập và nút Tạo bài tập

Bước 4: Tại đây, bạn có thể tải lên đề thi, bài tập đã chuẩn bị từ:

 • File word: tạo bài tách câu đảo đề.
 • Kho học liệu: tạo bài tập có sẵn từ tài liệu đã lưu trên Shub Classroom.
 • Máy tính: tạo đề thông thường dưới các định dạng như Pdf, Word, hình ảnh.
Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn Tải lên file word, Chọn học liệu, Tải từ máy

Bước 5: Đặt tên cho file bài tập.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Đặt tên cho file bài tập

Bước 6: Trong mục Thời gian (phút), hãy gạt thanh trạng thái sang bên phải và chọn khoảng thời gian làm bài (30/45/60 phút).

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Bật Thời gian (phút) và chọn khoảng thời gian làm bài

Bước 7: Để quy định kỳ hạn làm bài, trong mục Ngày bắt đầu và Ngày hết hạn, hãy gạt thanh trạng thái sang bên phải.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Bật Ngày bắt đầu và Ngày hết hạn

Sau đó, nhấn chọn NgàyGiờ rồi nhấn OK.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn chọn Ngày, Giờ rồi nhấn OK

Bước 8: Bật thanh trạng thái Xem điểm sau hạn chót.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Bật Xem điểm sau hạn chót

Bước 9: Trong mục Cho phép học sinh, bạn hãy nhấn vào biểu tượng tam giác ngược Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất và lựa chọn cho phép học sinh:

 • Chỉ xem điểm
 • Xem bài làm và đúng sai
 • Xem bài làm và đáp án, file lời giải.
Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn vào biểu tượng tam giác ngược và Cho phép học sinh …

Bước 10: Kế tiếp, trong mục Lời giải, bạn có thể tải file hình, word, pdf từ máy lên hoặc nhập link Youtube vào.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Tải file hình, word, pdf từ máy lên hoặc nhập link Youtube vào

Bước 11: Chọn Loại bài tập: Trắc nghiệm/Tự luận

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn Loại bài tập

Nếu chọn bài tập Trắc nghiệm, hãy nhập Số câu và nhấn Hoàn tất.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn Trắc nghiệm, nhập Số câu và nhấn Hoàn tất

Nếu chọn bài tập Tự luận, hãy tick vào mục Chụp hình ảnh và nộp nếu bạn muốn học sinh nộp bài bằng file ảnhHoặc chọn mục Nộp bằng file word, pdf nếu bạn muốn học sinh nộp bài bằng file word, pdf rồi nhấn Hoàn tất.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn Tự luận, tick chọn hình thức nộp và nhấn Hoàn tất

Bước 12: Sau đó, nhấn chọn Loại kiểm tra: Thi học kỳ 1/Kiểm tra 15 phút/Kiểm tra 45 phút/Thi học kỳ 2 và nhấn Hoàn tất.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc ra đề thi, bài kiểm tra trên SHub Classroom cho học sinh.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn Loại kiểm tra và nhấn Hoàn tất

See also  7 tác dụng tuyệt vời của tỏi và hướng dẫn ăn tỏi sống đúng cách, an toàn

V. Cách xem kết quả, điểm làm bài của học sinh trên SHub Classroom

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.
 • Nhấn chọn Lớp học.
 • Nhấn vào danh mục Bài tập  chọn bài tập bạn muốn xem kết quả.
 • Tại đây, bạn có thể xem: Điểm bài tập, Thảo luận, Thông số từng câu.
 • Chọn mục Thành viên để xem điểm của học sinh trong lớp.
 • Vào mục Danh sách để xem thứ hạng, điểm trung bình, số bài đã nộp của học sinh.
 • Vào mục Bảng điểm để xem điểm số các môn học của từng học sinh trong lớp.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn dòng chữ Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn Đăng nhập ngay, nhập Email/số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Nhấn chọn Lớp học.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn chọn Lớp học

Bước 3: Nhấn vào danh mục Bài tập và chọn bài tập bạn muốn xem kết quả.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn vào mục Bài tập và chọn bài tập

Bước 4: Tại đây, bạn có thể xem:

 • Mục Điểm bài tập: xem điểm trung bình, biểu đồ thống kê điểm số, tên và điểm số của những học sinh làm bài tốt và chưa tốt.
 • Mục Thảo luận: xem và gửi tin nhắn tới các học sinh, giáo viên có trong lớp.
 • Mục Thông số từng câu: xem số học sinh làm đúng và sai ở mỗi câu.
Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn chọn mục Điểm bài tập/Thông số từng câu/Thảo luận

Bước 5: Chọn mục Thành viên để xem điểm của học sinh trong lớp.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Chọn mục Thành viên

Để xem điểm số các môn học của học sinh trong lớp, nhấn vào mục Bảng điểm.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn vào mục Bảng điểm

Để xem thứ hạng, điểm trung bình, số bài đã nộp của học sinh, nhấn vào mục Danh sách.

Hướng dẫn sử dụng SHub Classroom cho giáo viên chi tiết nhất

Nhấn vào mục Danh sách

Trên đây mình vừa hướng dẫn chi tiết cho thầy cô cách sử dụng SHub Classroom, giúp thầy cô dễ dàng tạo lớp học, bài tập và xem điểm của học sinh. Hãy thực hiện ngay và đừng quên để lại bình luận bên dưới nếu bạn có thắc mắc nhé!

Mua hàng online khuyến mãi giá tốt 


function pinIt()
{
var e = document.createElement(‘script’);
e.setAttribute(‘type’,’text/javascript’);
e.setAttribute(‘charset’,’UTF-8′);
e.setAttribute(‘src’,’https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r=’+Math.random()*99999999);
document.body.appendChild(e);
}

Tham khảo thêm các khóa học lập trình và blockchain tại: Học viện công nghệ Tekmonk

Đọc ngay các bài viết khác về Top app:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Hướng dẫn google dịch hình ảnh online trên điện thoại PC 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Giá TP-Link Archer C54 Router Wifi Chuẩn AC1200 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
MeCash Là gì? Giới thiệu Phần mềm quản lý cầm đồ hay nhất 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cách làm avatar trong suốt trên tiktok 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python