Phương trình ion rút gọn H2S NaOH

Đánh giá bài này

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H+ + OH- →H2O

A. SO4 + Ba(OH)2→BaSO4 + 2H2O

B. HCOOH + KOH → HCOOK +H2O

C. HCl + NaOH→NaCl + H2O

D. H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

a.

CaCO3 + HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

CaCO3 + $2H^{+}$ → $Ca^{2+}$ + CO2 + H2O

b.

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

$OH^{-}$ + $2H^{+}$ → H2O

c.

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

$Fe^{3+}$ + $3OH^{-}$ → Fe(OH)3

d.

Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3 

$Ca^{2+}$ + $CO3^{2-}$ → CaCO3

e. 

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Al(OH)3 + $OH^{-}$ → $AlO2^{-}$ + 2H2O

f.

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Zn(OH)2 + $2OH^{-}$ → $ZnO2^{2-}$ + 2H2O

g.

FeS + 2HCl → FeCl2 +H2S

FeS + $2H^{+}$ → $Fe^{2+}$ + H2S

h.

CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4

$Cu^{2+}$ + $S^{2-}$ → CuS

l.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

$HCO3^{-}$ + $H^{+}$ → CO2 + H2O

j.

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

$HCO3^{-}$ + $H^{+}$ → CO2 + H2O

Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là

Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau đây không đúng ?

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

Muối nào tan trong nước tạo dung dịch có môi trường kiềm ?

Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch ?

See also  Top 7 cách vẽ mâm ngũ quả đơn giản nhất

Chất dùng để phân biệt 3 muối: NaCl; NaNO3 và Na3PO4 là:

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau: MnO2 + HCl (đặc) (t0) → Khí X + … (1); Na2SO3 + H2SO4 (đặc) (t0)→ Khí Y + … (2); NH4Cl + NaOH (t0) → Khí Z + … (3); NaCl (r) + H2SO4 (đặc) (t0) → Khí G + … (4); Cu + HNO3 (đặc) (t0) → Khí E + … (5); FeS + HCl (t0) → Khí F + … (6);

Những khí tác dụng được với NaOH (trong dung dịch) ở điều kiện thường là:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. X, Y, Z, G.
 • Câu B. X, Y, G.
 • Câu C. X, Y, G, E, F.
 • Câu D. X, Y, Z, G, E, F.

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + 2NaOH => H2O + NaCl + NaClO Cu + 4HNO3 => Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 FeS + 2HCl => FeCl2 + H2S H2SO4 + Na2SO3 => H2O + Na2SO4 + SO2 H2SO4 + NaCl => HCl + NaHSO4 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 HCl + NaOH => H2O + NaCl 2NaOH + SO2 => H2O + Na2SO3 NaOH + NH4Cl => H2O + NaCl + NH3 2NaOH + 2NO2 => H2O + NaNO2 + NaNO3

Xem Đáp Án Câu Hỏi Phản ứng hóa…

Câu hỏi kết quả số #3

Phương trình ion rút gọn

Cho các phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S (e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 3
 • Câu C. 2
 • Câu D. 1
See also  Bảng tỷ lệ ăn tỉ số hôm nay

Sách giáo khoa 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

FeS + 2HCl => FeCl2 + H2S

Xem Đáp Án Câu Hỏi Phương trình ion rút…

Câu hỏi kết quả số #4

Ion

Cho phản ứng sau: FeS + HCl → FeCl2 + H2S.
Phương trình ion rút gọn của phản ứng trên là:

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. H+ + S2- → H2S↑
 • Câu B. Fe2+ + 2Cl- → FeCl
 • Câu C. FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑
 • Câu D. Cả 3 đúng

Sách giáo khoa lớp 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

FeS + 2HCl => FeCl2 + H2S

Xem Đáp Án Câu Hỏi Ion…

Câu hỏi kết quả số #1

Bài tập nhôm

nhôm tác dụng với Clo : Al+ Cl2 –> AlCl3 a, Lập PTHH

b, nếu có 2,24 lít khí Clo tham gia phản ứng, hãy tính khối lượng mối nhôm clorua(AlCl3) thu được

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. 8,01 g
 • Câu B. 8,56 g
 • Câu C. 4,05 g
 • Câu D. 5,6 g

Sách giáo khoa 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 => 2AlCl3

Xem Đáp Án Câu Hỏi Bài tập…

Câu hỏi kết quả số #2

Sơ đồ chuyển hóa

Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau: H2O + X -> C6H12O6 + Y; X,Y là

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. CO2, O2
 • Câu B. C6H12O6 + O2
 • Câu C. O2, CO2
 • Câu D. C2H5OH, O2

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

6H2O + 6CO2 => C6H12O6 + 6O2

Xem Đáp Án Câu Hỏi Sơ đồ chuyển…


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1 kết quả được tìm thấy – Hiển thị kết quả từ 1 đến 1
Trang 1 – Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

See also  Top 10 cô vợ câm của tổng tài 2022 2023

1 kết quả được tìm thấy – Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 Trang 1

Cập Nhật 2022-05-04 04:12:57pm

Phương trình ion rút gọn H2S NaOH

Nhận biết phân biệt hoá chất (Hóa học – Lớp 10)

Phương trình ion rút gọn H2S NaOH

3 trả lời

Viết phương trình hoá học của phản ứng (Hóa học – Lớp 9)

2 trả lời

Tính nồng độ mol của dung dịch (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

Tính nồng độ mol của dung dịch (Hóa học – Lớp 8)

2 trả lời

Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau (Hóa học – Lớp 8)

2 trả lời

Viết CT hóa học của các hợp chất gồm (Hóa học – Lớp 7)

1 trả lời

Bạn đang đọc : Phương trình ion rút gọn H2S NaOH được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Phương trình ion rút gọn H2S NaOH do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Phương trình ion rút gọn H2S NaOH

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment