Trong các thao tác định dạng trang, ta không thể thực hiện định dạng thuộc tính nào 2023

Đánh giá bài này

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢNA. Mục đích, yêu cầu:1. Về kiến thức:- Học sinh nắm được thế nào là định dạng văn bản và tại sao phảiđịnh dạng văn bản, giúp học sinh hiểu nội dung ba mức định dạng: địnhdạng kí tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang.- Giúp học sinh thực hiện được định dạng kí tự, định dạng đoạn vănbản và định dạng trang.2. Về tư tưởng, tình cảm:- Nhấn mạnh các vấn đề đã được học trong Microsoft Word.- Giúp các em yêu thích và hứng thú đối với môn học .B. Phương pháp, phương tiện1. Phương pháp- Kết hợp các phương pháp giảng dạy như thuyết trình, vấn đáp,hình vẽ minh học và một số dụng cụ dạy học khác…2. Phương tiện học tập- Vở ghi lý thuyết- Sách giáo khoa lớp 10- Sách tham khảo (nếu có)C.Tiến trình lên lớp, nội dung bài giảngI. Ổn định lớp (1’)- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ sốII. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ (4’)- Chúng ta kết hợp kiểm tra bài cũ và cho điểm với quá trình họcbài mới.- Ở bài trước chúng ta đã được làm quen với màn hình soạn thảovăn bản và các thao tác làm việc với Word. Soạn thảo văn bản thường gồm:gõ nội dung văn bản, định dạng, in ra. Định dạng văn bản là một thao tácquan trọng , vậy định dạng văn bản như thế nào ? Chúng ta sẽ được tìm hiểuthao tác này qua bài học ngày hôm nay : Định dạng văn bản.III.Nội dung bài giảngTT Nội dungHoạt động của thầy và tròThờigian- Máy tính là một công cụ đắclực giúp cho con người giảiquyết các công việc một cáchnhanh chóng, đặc biệt là việc1Đặt vấn đềsoạn thảo văn bản trong công3tác văn phòng .- Để tạo được một văn bản tốtthì việc trình bày văn bản vôcùng quan trọng. Hôm naychúng ta sẽ đi tìm hiểu cáchđịnh dạng văn bản sao cho cómột văn bản đẹp.Định dạng văn bảnThuyết trình- Định nghĩa: Định dạng văn – Người soạn thảo văn bản phảibản là trình bày các văn bản quan tâm đến vấn đề gì đểnhằm mục đích cho văn bản được một văn bản đẹp?được rõ ràng và đẹp, nhấn – Ví dụ: ta muốn văn bản đều2mạnh những phần quan trọng, có chữ đậm hoặc nghiêng, có6giúp người đọc nắm bắt dễ màu sắc thì sử dụng các thuộchơn các nội dung chủ yếu của tính của định dạng kí tự.văn bản.- Các lệnh định dạng: Địnhdạng kí tự, định dạng đoạnvăn bản và định dạng trang.Thuyết trìnhĐịnh dạng kí tự- Các thuộc tính cơ bản: – Các phiên bản Word khácphông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, nhau có thể khác nhau về vị trícủa các thuộc tính và hình thứcmàu sắc- Cách sử dụng: Muốn định thể hiện nhưng ý nghĩa củadạng kí tự trước hết ta phải chúng thì giống nhau.3chọn nó rồi thiết đặt các – Ở cách 1 chúng ta sẽ có đượcthuộc tính định dạng kí tự hộp thoại như hình 54.như sau:Cách1:- Ở cách 2 ta sẽ được thanhSửdụnglệnh công cụ như hình 55.Format->Font…để mở hộp – Câu hỏi vấn đáp: Theo cácthoại Font.bạn ngoài hai cách trên ta cóCách 2: Sử dụng các nút còn cách nào khác không đểlệnh trên thanh công cụ định định dạng văn bản?dạngĐịnh dạng đoạn văn bảnThuyết trình- Các thuộc tính: căn lề, vị trí – Định dạng đoạn văn bản nhưlề đoạn văn, khoảng cách đến thế nào?đoạn văn trước và sau…- Ở cách 1 ta sẽ có hộp thoại- Cách sử dụng: muốn định Paragraph như hình 56.9dạng đoạn văn bản trước hết – Ở cách 2 ta sẽ có thanh côngta xác định đoạn văn bản theo cụ như hình vẽ 57một trong các cách sau:- Ngoài ra ta còn sử dụng cácCách 1: Đặt con trỏ văn con trượt trên thước ngang nhưbản vào trong đoạn văn bảnhình 58Cách 2: Chọn một phần – Muốn làm tăng khoảng cách4đoạn văn bảngiữa các đoạn văn ta không nên9Cách 3: Chọn toàn bộ đoạn nhấn phím Enter mà nên dùngvăn bản.lệnh Format->Paragraph…rồiSau khi xác định xong tiếp đó điều chỉnh khoảng cáchđoạn văn ta định dạng theo theo ý muốn.một trong các cách sau:- Câu hỏi vấn đáp: Tại sao cầnCách 1: Sử dụng lệnh có các khoảng cách tới đoạnFormat->Paragraph…đểvăn bản trên và đoạn văn bảnmở hộp thoại Paragraphdưới?Cách 2: Sử dụng các nútlệnh trên thanh công cụ địnhdạngĐịnh dạng trangThuyết trình- Thuộc tính cơ bản: Kích – Định dạng trang như thế nào?thước và hướng giấy5- Ở hình 59 cho ta thấy các- Cách sử dụng: Sử dụng lệnh thuộc tính định dạng trang.File->Page Setup…để mở – Ở hình 60 cho ta thấy đượchộp thoại Page Setuphộp thoại Page Setup- Câu hỏi vấn đáp: Hướng giấynằm ngang thích hợp cho6những loại văn bản nào?IV. Củng cố bài ( 1’) Giờ học hôm nay chúng ta đã được làm quen với các lệnh địnhdạng văn bản- Định dạng kí tự- Định dạng đoạn văn bản- Định dạng trang Ta cần ghi nhớ các thuộc tính và các nút lệnh tương ứng củatừng loại định dạng văn bản để vận dụng cho phù hợp đối vớitừng dạng văn bản.V. Bài tập về nhà và câu hỏi ôn tập (3’)- Qua bài học chúng ta rút ra được mục đích của việc trình bàyvăn bản là gì ? Và cách sử dụng các lệnh của định dạng văn bản..- Câu hỏi và bài tập về nhà ( sgk/ tr114)- Chuẩn bị trước bài thực hành số 7 (sgk/ tr113)VI. Nhận xét, rút kinh nghiệm giờ giảngNhận xét, đánh giá của giáo viên hướng dẫn.Các hình vẽ sẽ sử dụng trong bài giảngCâu hỏi và bài tập : Định dạng văn bản1. Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loạinhư thế nào?Trả lời Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đíchcho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quantrọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu củavăn bản. Các lệnh định dạng được chia thành ba loại: định dạng kí tự, địnhdạng đoạn văn bản và định dạng trang.2. Hãy kể những khả năng định dạng kí tự?Trả lờiMuốn định dạng bất cứ kí tự nào thì trước đó ta phải chọn đểđánh dấu phần kí tự muốn định dạng rồi áp dụng các thuộc tính địnhdạng cho những kí tự đó. Cách 1: Sử dụng lệnh Format ->Font… để mở hộp thoại Font Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng3. Hãy kể những khả năng định dạng đoạn văn bản. Về nguyên tắc, cóthể xoá một đoạn văn bản mà không cần chọn đoạn văn bản đó đượckhông?Trả lời:* Để định dạng văn bản cần xác định đoạn văn bản bằng một trongcác cách sau:- Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản- Chọn một phần đoạn văn bản- Chọn toàn bộ đoạn văn bảnTa định dạng bằng các cách sau:- Sử dụng lệnh Format -> Paragraph …để mở hộp thoạiParagraph- Sử dụng các công cụ trên thanh công cụ định dạng4. Hãy phân biệt lề trang văn bản và lề đoạn văn bảnTrả lời:* Lề trang văn bản gồm: +)Lề trên là khoảng cách từ mép trên củatrang đến vị trí dòng đầu tiên.+)Lề trái là khoảng cách từ mép trái củatrang đến vị trí đầu dòng.+)Lề phải là khoảng cách từ mép phải củatrang đến vị trí cuối dòng.+)Lề dưới là khoảng cách từ mép dưới củatrang đến vị trí dòng cuối.* Lề đoạn văn bản gồm: +)Lề trái là khoảng cách lùi vào về phía bêntrái của chữ đầu tiên của dòng đó so với các dòng khác+)Lề phải là khoảng cách lùi vào về phíabêb phải của chữ đầu tiên của dòng đó so với các dòng khác

Chọn đáp án trắc nghiệm

Câu 1: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh :

A. file ->  Page Setup B. home => Print Setup C. Page layout => Page Setup D. Format => Page

Setup

Câu 2: Trong ô A1 có nội dung “ Bảng điểm lớp 7A”. Để căn giữa nội dung vào giữa ô tính ta chọn

nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:

A. B. C. D.Thiếu dữ kiện 

Câu 3: Trong các nút lệnh sau, nút lệnh nào được dùng để chọn màu cho phông chữ?

A. B. C. D.

Thiếu dữ kiện 

Câu 4: Để thay đổi phông chữ cho trang tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:

a. b. c. d.

Thiếu dữ kiện 

Câu 5: để định dạng cụm từ “Quy Nhơn” thành “Quy Nhơn”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ

hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + U B. Ctrl + E C. Ctrl + B D. Ctrl + I


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

:nếu chữ in đậm thì chọn C

Nếu chứ in nghiêng thì chọn D

Nếu chứ gạch chân thì chọn A

….

Câu 6: Trong Word tổ hợp phím nào cho phép chọn toàn bộ văn bản:

A. Alt + A B. Ctrl + B C. Ctrl + A D. Shift + A

Câu 7: Để gạch dưới một từ hay cụm từ (ví dụ; Lan) ta sử dụng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + U B. Ctrl + D C. Ctrl + I D. Ctrl + E

Câu 8: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn, ta thực hiện lệnh home / font … và chọn cỡ

chữ trong ô:

A. Font B. Font style C. Small caps D. Size

Câu 9: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. Soạn Thảo văn bản. B. Chạy các chương trình ứng dụng khác

C. Tính toán và lập bảng biểu D. Tạo các tập đồ họa

Câu 10: Ta bật Vietkey hoặc unikey, nếu soạn thảo văn bản chọn gõ theo kiểu Telex và bảng mã

Unicode. Những font nào sau đây của Word hiện thị chữ ViệtT?

A. .Vn Times, .Vn courier B. Tahoma, Verdana, Time New Roman

C. .Vn Times, Time New Roman D. .VNI times, Arial, .Vn Avant


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Câu 11: Khi trình bày văn bản, Word không thực hiện việc nào dưới đây?

A. Thay đồi khoảng cách giữa các đoạn B. Chọn cỡ chữ

C. Sửa chính tả D. Thay đổi hướng giấy

Câu 12: Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?

A. Home/ Save-Lệnh lưu

B. Home/ close-Lệnh đóng trang tính 

C. home/ page setup – lệnh đổi hướng giấy 

d. home/ print-lệnh in

Câu 13: Khi thực hiện soạn thảo văn bản bằng word, muốn gõ văn bản bằng tiếng việt ta phải thực

hiện việc gì?

A. Khởi động cả hai trình gõ tiếng việt unikey và vietkey

B. Khởi động một trong hai trình gõ tiếng việt unikey hoặc vietkey

C. Khởi động phông chữ tiếng việt.

D. không cần làm gì, máy tính có thể tự nhập được văn bản chữ Việt

Câu 14: Để sao chép một đoạn văn bản sau khi đã chọn, ta thực hiện

A. Nhấp chọn chuột phải => Send to B. Nhấp chọn chuột phải =>Copy

C. Nhấp chọn File => Copy D. Cả ba câu sai

Câu 15: Khi kết thúc làm việc với văn bản muốn đóng chương trình ta chọn:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A. Ctrl + F4 B. File =>Close C. File => Open D. File => Exit

Câu 16: Để lưu văn bản mới vừa sọan thảo ta chọn cách nào sau đây:

A. Ctrl + S B. File => Save C. File => Save As D. cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 17: Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện

A. Sửa đổi, trình bày văn bản.. B. Lưu trữ và in văn bản C. Nhập văn bản D. Cả ba ý trên

Câu 18: Trong Word khi muốn tạo một tập tin hoàn toàn mới thì ta chọn cách nào sau đây:

A. File =>New B. page layout => new C. home => new D. File => open

Câu 19: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn

thảo:

A. Gõ văn bản => Chỉnh sửa => Trình bày => In ấn

B. Gõ văn bản => Trình bày => In ấn => Chỉnh sửa

C. Gõ văn bản=>Trình bày =>Chỉnh sửa => In ấn

D. Chỉnh sửa => Trình bày => Gõ văn bản => In ấn

Câu 20: Để xóa một đoạn văn bản sau khi đã chọn, ta thực hiện

A. Nhấp chọn chuột phải => cut B. Trên bảng chọn Home chọn

C. Nhấn delete hoặc backspace trên bàn phím D. Cả ba đáp án trên dều đúng

Bạn đang đọc : Trong các thao tác định dạng trang, ta không thể thực hiện định dạng thuộc tính nào 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Trong các thao tác định dạng trang, ta không thể thực hiện định dạng thuộc tính nào 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Trong các thao tác định dạng trang, ta không thể thực hiện định dạng thuộc tính nào 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận