Vẽ tam giác pascal c++ | luyện code 2023✅

Đánh giá bài này

Hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách vẽ tam giác pascal c++ các bạn nhé, hãy đọc kỹ bài dưới đây của Tekmonk.

Đề bài: Viết chương trình C++ vẽ tam giác Pascal trong C++.

Tam giác Pascal có qui tắc sau:

Tất cả các giá trị bên ngoài tam giác được xem như là 0.

Hàng đầu tiên sẽ là 0 1 0, trong đó chỉ có giá trị 1 có được một khoảng trống trong tam giác Pascal, còn 0 là không nhìn thấy.

Hàng thứ hai được tạo bằng cách cộng hai số liên tiếp nhau từ hàng thứ nhất: (0 + 1) và (1 + 0).

Các hàng còn lại cũng được tạo bằng cách cộng như trên. Ví dụ với hàng thứ ba là cộng các số liên tiếp nhau từ hàng thứ hai: (0 + 1), (1 + 1) và (1 + 0).

Ý tưởng vẽ tam giác pascal c++

tam giac pascal
Tam giác pascal

Từ hình ảnh trên ta thấy như sau:

 • Hàng thứ nhất chỉ có duy nhất một số 1. Đây chính là tổ hợp Cách vẽ tam giác pascal bằng code c++ 1
 • Hàng thứ hai có hai số 1. Đây chính là hai tổ hợp Cách vẽ tam giác pascal bằng code c++ 2
 • Hàng thứ ba sẽ là các số Cách vẽ tam giác pascal bằng code c++ 3
 • Vậy từ đây ta suy ra mỗi hàng là tất cả các tổ hợp của i ( với i chạy từ 0 đến n-1 ).

Nếu các bạn chưa biết tính tổ hợp thì có thể xem tại đây.

Với ý tưởng trên ta sẽ dùng hai vòng for lồng nhau để vẽ ra tam giác pascal.

 • Vòng for thứ nhất đại diện cho số dòng là i chạy từ 0 đến n-1
 • Vòng for thứ hai đại diên cho tổ hợp chập j của i phần tử ( với j chạy từ 0 đến i )

Code tham khảo cách vẽ tam giác pascal c++

Cùng xem chương trình dưới đây

#include <iostream>

#include <iomanip>

usingnamespacestd;

intfactorial(intn) {

   intf;

   for(f = 1; n > 1; n--)

      f *= n;

   returnf;

}

intncr(intn, intr) {

   returnfactorial(n) / ( factorial(n-r) * factorial(r) );

}

intmain() {

   intn, i, j;

   n = 6;

   printf("Ve tam giac Pascal:\n");

   for(i = 0; i <= n; i++) {

      for(j = 0; j <= n-i; j++)

         printf("  ");

      for(j = 0; j <= i; j++)

         printf(" %3d", ncr(i, j));

      printf("\n");

   }

   return0;

}

Kết quả:

Vẽ tam giác pascal c++ | luyện code 2023

Vẽ Tam Giác Cân Trong C++

Viết chương trình C++ sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C++.Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau để giải bài toán này.

#include &lt;stdio.h&gt;
#include &lt;stdlib.h&gt;

int main()
{
  int n; int q = 0;
  printf("Chuong trinh nay se in ra tam giac can\n");
  printf("Nhap chieu cao tam giac cua ban: \n");
  scanf("%d",&amp;n);

  while (n &gt; 0)
  {
    for (int i = 1; i&lt;n; i++)
      printf("%c", ' ');
    for (int k = 0; k &lt;= q; k ++)
      printf("%c", '*');
    n -- ;
    q += 2 ;
    printf("\n");
  }

  return 0;

}

Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

Bài tập 1: vẽ tam giác vuông cân trong C

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C.

Vẽ một tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn điều kiện:

 • Cạnh góc vuông bên cạnh trái màn hình và cạnh góc vuông còn lại nằm ở phần dưới màn hình.
 • Đỉnh nằm phía trên màn hình.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác vuông cân trong C

Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

#include &lt;stdio.h&gt;
 
int main() {
  int n,i,j;
 
  n = 6;
 
  printf("Ve tam giac sao vuong can:\n");
  for(i = 1; i &lt;= n; i++) {
   for(j = 1; j &lt;= i; j++)
     printf("* ");
 
   printf("\n");
  }
  return 0;
}

Vẽ Tam Giác Đều Trong C

Bài tập 1: vẽ tam giác đều trong C

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác đều trong C.

Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn điều kiện:

 • Các cạnh bằng nhau.
 • Một đỉnh nằm phía trên màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm dưới.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác đều trong C

Chúng ta sử dụng ba vòng lặp lồng nhau. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đều trong C:

#include &lt;stdio.h&gt;
 
int main() {
  int n,i,j;
 
  n = 6;  // khai bao so hang.
 
  printf("Ve tam giac sao deu:\n");
  for(i = 1; i &lt;= n; i++) {
   for(j = 1; j &lt;= n-i; j++)
     printf(" ");
 
   for(j = 1; j &lt;= i; j++)
     printf("* ");
 
   printf("\n");
  }
  return 1;
}

Để lại bình luận