Châu á có nhiều đới khí hậu là do 2023

Đánh giá bài này

Châu Á có nhiều đới khí hậu do:

A.

B.

có nhiều núi và sơn nguyên

C.

lãnh thổ trải dài từ cực đến xích đạo

D.

Câu hỏi: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?

A. lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

B. lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.

C. ảnh hưởng của các dãy núi.

D. châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

Trả lời:

Đáp án: A.

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới là do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

Cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung về Khí hậu Châu Á dưới đây nhé!

1. Khí hậu châu Á phân hoá rất đa dạng.

a) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau.

– Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu trên Trái Đất: từ cực Bắc đến vùng Xích đạo là đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

– Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực đến xích đạo nên châu Á có nhiều đới khí hậu.

b) Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

* Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành các kiểu khí hậu khác nhau:

– Đới khí hậu ôn đới:

+ Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

+ Kiểu khí hậu ôn đới gió mùa.

+ Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.

– Đới khí hậu cận nhiệt:

+ Kiểu khí hậu cận nhiệt Địa trung hải.

+ Kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.

+ Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa.

+ Kiểu núi cao.

– Đới khí hậu nhiệt đới:

+ Kiểu nhiệt đới khô.

+ Kiểu nhiệt đới gió mùa.

=> Như vậy châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu.

2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa

a) Các kiểu khí hậu gió mùa

Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Khí hậu gió mùa châu Á gồm các kiểu :

+ Khí hậu gió mùa nhiệt đới phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.

+ Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới phân bố ở Đông Á.

– Kiểu khí hậu gió mùa: trong năm có hai mùa rõ rệt, mùa đông gió từ nội đị thổi ra, không khí khô, lạnh và mưa không đáng kể. Mùa hạ có gió từ đại dương thổi vào lục địa, thời tiết nóng, ẩm mưa nhiều.

+ Hai khu vực Nam Á và Đông Nam Á là hai khu vực có mưa nhiều nhất thế giới.

b) Các kiểu khí hậu lục địa

– Kiểu khí hậu lục địa ở châu Á: ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô.

– Phân bố: các vùng nội địa, khu vực Tây Nam Á.

– Đặc điểm: mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng khô, lượng mưa trung bình 200-500 mm, độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp, hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.

See also  Acura có sắp ra mắt TLX Type S 2023 không?

TRẢ LỜI CÂU HỎI LIÊN QUAN

?(trang 7 SGK Địa lý 8)Quan sát hình 2.1(trang 7 SGK Địa lý 8), em hãy:
– Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80oĐ.
– Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều kiểu, nhiều đới như vậy?

Giải:
– Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80oĐ:
+ Cực và cận cực
+ Ôn đới
+ Cận nhiệt
+ Nhiệt đới
– Giải thích khí hậu châu Á lại chia thành nhiều kiểu, nhiều đới:
+ Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo→ Châu Á có nhiều đới khí hậu.
+ Do lãnh thổ rộng lớn, có các dãy núi và sơn nguyên cao, ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa→ Châu Á có nhiều kiểu khí hậu.

?(trang 8 SGK Địa lý 8)Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết:
– Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào ?
– Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó.

Giải:

Ba biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu sau đây :
+ U-lan-ba-to(Mông Cổ) : Thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.
+ E Ri-át (A-rập-xê-út) : thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô.
+ Y-an-gun (Mi-an-ma) : Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.
– Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm :
+ U-lan-Ba-to : Nhiệt độ trung bình năm khoảng 10oC, nhiều tháng dưới 0oC. Lượng mưa trung bình năm 220 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào các tháng 5, 6, 7, 8.
+ E Ri-át : nhiệt độ trung bình năm trên 20oC. Lượng mưa trung bình năm 82 mm. Mưa tập trung vào các tháng 1, 2, 3 nhưng rất ít.
+ Y-an-gun : nhiệt độ trung bình năm cao trên 25oC. Lượng mưa trung bình năm trên 2750 mm. Mưa rất nhiều từ tháng 5 đến tháng 10.

Câu hỏi: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

A. lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

B. lãnh thổ rất rộng.

C. ảnh hưởng của các dãy núi.

D. tất cả các ý trên.

Lời giải:

Đáp án: D. tất cả các ý trên.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về bài học này nhé:

1. Khí hậu châu Á phân hoá rất đa dạng.

a) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau.

– Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu trên Trái Đất: từ cực Bắc đến vùng Xích đạo là đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

– Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực đến xích đạo nên châu Á có nhiều đới khí hậu.

b) Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

– Mỗi đới khí hậu thường phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau.

– Nguyên nhân do lãnh thổ rộng, có các dãy núi lớn ngăn ảnh hưởng của biển vào đất liền và làm khí hậu phân hóa theo độ cao.

See also  Hnue là trường gì 2023

2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

a) Các kiểu khí hậu gió mùa.

– Khí hậu gió mùa nhiệt đới: Nam Á và Đông Nam Á.

– Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới: Đông Á.

– Đặc trưng của khí hậu gió mùa:

+) Mùa đông gió từ nội địa thổi ra, khô và lạnh.

+) Mùa hạ gió từ đại dương thổi vào, nóng ẩm và mưa nhiều. Nam Á và Đông Nam Á là khu vực có mưa vào loại nhiều nhất thế giới.

b) Các kiểu khí hậu lục địa.

– Phân bố: trung tâm châu Á và khu vực Tây Nam Á

– Đặc trưng:

+ Mùa đông rất lạnh, khô.

+ Mùa hè rất nóng, khô.

+ Biên độ nhiệt ngày, năm rất lớn, cảnh quan hoang mạc phát triển.

3. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Việt Nam năm trong đới khí hậu nào?

A. Ôn đới


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

B. Cận nhiệt đới

C. Nhiệt đới

D. Xích đạo

Câu 2: Hãy cho biết ở châu Á đới khí hậu nào có sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau?

A. Đới khí hậu cận nhiệt.

B. Đới khí hậu nhiệt đới.

C. Đới khí hậu Xích đạo.

D. Tất cả đều sai.

Câu 3: Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 4: Kiểu khí hậu lục địa ở châu Á bao gồm các kiểu:

A. khí hậu nhiệt đới lục địa.

B. khí hậu cận nhiệt lục địa.

C. khí hậu ôn đới lục địa

D. Cả 3 kiểu khí hậu trên.

Câu 5: Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á

A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau

C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Khí hậu châu Á phổ biết là đới khí hậu cực và cận cực.

Câu 6: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới:

A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyết.

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

Câu 7: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

B. Do lãnh thổ rất rộng.

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 8: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

B. Do lãnh thổ rất rộng.

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 9: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.

See also  Ý nghĩa của hình xăm chữ nhẫn

D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Câu 10: Dựa vào hình 2.1, cho biết đới khí hậu từ chí tuyến Bắc đến 400 B:

A. Đới khí hậu ôn đới.

B. Đới khí hậu cận nhiệt.

C. Đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu Xích đạo.

Câu 11: Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

A. khí hậu gió mùa nhiệt đới.

B. khí hậu gió mùa cận nhiệt

C. khí hậu ôn đới gió mùa.

D. khí hậu cận cực gió mùa.

Câu 12: Sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu là do:

A. Lãnh thổ rộng.

B. Địa hình núi cao.

C. Ảnh hưởng biển.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 13: Nam Á và Đông Nam Á nằm trong đới có khí hậu:

A. Gió mùa nhiệt đới.

B. Gió mùa cận nhiệt và ôn đới.

C. Cận nhiệt Địa Trung Hải.

D. Tất cả đều sai.

Câu 14: Khí hậu gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới phân bố ở:

A. Tây Á

B. Đông Á

C. Nam Á

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu:

A. Bắc Á, Trung Á.

B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á.

D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Câu 16: Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đâu của châu á:

A. Bắc Á, Trung Á.

B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

C. Tây Nam Á, Trung Á.

D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Câu 17: Dựa vào hình 2.1, cho biết đới khí hậu nào không phân thành các kiểu khí hậu?

A. Đới khí hậu Xích đạo.

B. Đới khí Cực.

C. Tất cả đều đúng.

D. Tất cả đều sai.

Câu 18: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm (SGK trang 9), cho biết địa điểm nào thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa?

A. U-lan Ba-to.

B. E Ri-at.

C. Y-an-gun.

D. Tất cả đều sai.

Bạn đang đọc : Châu á có nhiều đới khí hậu là do 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Châu á có nhiều đới khí hậu là do 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Châu á có nhiều đới khí hậu là do 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment