Công thức hóa học Fe3O4 cho biết 2023

Đánh giá bài này

17.11.2021

WElearn Wind

Sắt có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất, ngoài các hợp chất của sắt như sắt 2, sắt 3 thì còn có hợp chất oxit sắt từ. Vậy oxit sắt từ có vai trò gì và tính chất hoá học như thế nào?

Bài viết hôm nay Trung tâm gia sư WElearn sẽ giúp bạn hiểu rõ về tính chất hoá học và tính chất vật lý của hợp chất của oxit sắt từ Fe3O4. Cùng theo dõi nhé!

Xem thêm: Gia sư môn Hóa

  • Công thức phân tử: Fe3O4
  • Phân tử khối: 232 g/mol

Sắt (II,III) oxit hay oxit sắt từ là một oxit của sắt, trong đó sắt thể hiện hóa trị (II,III) với công thức hóa học Fe3O4 hay có thể viết thành FeO·Fe2O3. Đây là thành phần chính của quặng magnetit. Trong hợp chất này, tỉ lệ FeO:Fe2O3 là 1:1.

Công thức hóa học Fe3O4 cho biết

Công Thức, Tính Chất Hóa Học Của Oxit Sắt Từ

Oxit sắt này gặp trong phòng thí nghiệm dưới dạng bột màu đen. Nó thể hiện từ tính vĩnh cửu và là sắt từ (ferrimagnetic). Ứng dụng rộng rãi nhất của nó là như một thành phần sắc tố đen. Với mục đích này, nó được tổng hợp thay vì được chiết xuất từ khoáng chất tự nhiên vì kích thước và hình dạng hạt có thể thay đổi theo phương pháp sản xuất.

Tính chất vật lý: oxit sắt từ là chất rắn, màu đen, không tan trong nước và có từ tính.

Tính chất hóa học:

Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng → hỗn hợp muối sắt (II) và sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

Fe3O4 là chất khử khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh như: HNO3; H2SO4 đặc…

3Fe3O4 + 28HNO3 loãng → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Fe3O4 + 10 HNO3 đặc, nóng → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc, nóng → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 12H2O

Fe3O4 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al.

Công thức hóa học Fe3O4 cho biết

Oxit sắt từ có nhiều trong quặng manhetit Fe3O4.

Ứng dụng:

  • Quặng manhetit có hàm lượng sắt cao nhất được dùng trong ngành luyện gang, thép.
  • Fe3O4 hạt nano được dùng để đánh dấu tế bào và xử lý nước bị nhiễm bẩn.
  • Trong điều kiện yếm khí, hydroxit sắt (Fe(OH)2) có thể bị oxy hóa bởi nước để tạo thành sắt oxit và hydro phân tử. Quá trình này được mô tả bởi phản ứng Schikorr:
See also  Natri axetat có làm đổi màu quỳ tím không 2023

3Fe(OH)2 ——> Fe3O4 + H2 + 2H2O

Magnetit kết tinh (Fe3O4) là chất có độ ổn định nhiệt động hơn so với sắt(II) hydroxit (Fe(OH)2)).

  • Sắt tác dụng với oxi cho ra oxit sắt từ:

3Fe + 2O2 → Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

WElearn vừa tổng hợp những kiến thức cơ bản về công thức, tính chất hóa học của Oxit sắt từ Fe3O4. Hy vọng bài học hôm nay sẽ bổ sung thêm kiến thức bổ ích cho bạn. Chúc các bạn học tập tốt!

Xem thêm các bài viết:

Sắt(II,III) oxit hay oxit sắt từ là một oxit của sắt, trong đó sắt thể hiện hóa trị (II,III) với công thức hóa học Fe3O4 hay có thể viết thành FeO·Fe2O3. Đây là thành phần chính của quặng magnetit. Trong hợp chất này, tỉ lệ FeO:Fe2O3 là 1:1.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Oxit sắt này gặp trong phòng thí nghiệm dưới dạng bột màu đen. Nó thể hiện từ tính vĩnh cửu và là sắt từ (ferrimagnetic). Ứng dụng rộng rãi nhất của nó là như một thành phần sắc tố đen. Với mục đích này, nó được tổng hợp thay vì được chiết xuất từ khoáng chất tự nhiên vì kích thước và hình dạng hạt có thể thay đổi theo phương pháp sản xuất.

Công thức hóa học Fe3O4 cho biết

Điều chế

Trong điều kiện yếm khí, hydroxit sắt (Fe(OH)2) có thể bị oxy hóa bởi nước để tạo thành sắt oxit và hydro phân tử. Quá trình này được mô tả bởi phản ứng Schikorr:

Công thức hóa học Fe3O4 cho biết

Magnetit kết tinh (Fe3O4) là chất có độ ổn định nhiệt động hơn so với sắt(II) hydroxit (Fe(OH)2)).

Sắt tác dụng với oxy cho ra oxit sắt từ: 3Fe + 2O2 → Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

Phản ứng

Oxit sắt từ tác dụng với dung dịch HCl tạo ra hai loại muối là FeCl2 và FeCl3:Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Nếu để lâu, chúng có thể hóa hợp thành Fe3Cl8.

CÂU HỎI: 

Công thức của oxit sắt từ là

A. Fe2O3.

B. FeO.

C. Fe3O4.

D. FeS2.

TRẢ LỜI:

Đáp án C

⚗️ GIA SƯ HÓA

SẮT TỪ OXIT

– Công thức phân tử: Fe3O4

See also  Chính tả - tuần 25 trang 38, 39 vở bài tập (vbt) tiếng việt 5 tập 2 - Dân chơi đồ cổ

– Phân tử khối: 232 g/mol

I. Thành phần:

– Là hỗn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3 với tỉ lệ 1:1.

II. Tính chất vật lí:

– Là chất rắn, màu đen, không tan trong nước và có từ tính.

III. Tính chất hóa học:

– Là 1 oxit bazơ và trong phân tử Fe3O4  thì Fe có số oxi $$+frac{2}{3}$$ => số oxi hóa trung gian nên Fe3O4 có tính khử và tính oxi hóa.

1. Là 1 oxit bazơ:

– Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng → hỗn hợp muối sắt (II) và sắt (III).

    Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

    Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

2. Tính khử


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Fe3O4 là chất khử khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh như: HNO3; H2SO4 đặc…

3Fe3O4 + 28HNO3 loãng → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Fe3O4 + 10 HNO3 đặc,nóng → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc, nóng → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 12H2O

3. Tính oxi hóa

– Fe3O4 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al.

     Fe3O4 + 4H2 ->  3Fe + 4H2O

     Fe3O4 + 4CO -> 3Fe + 4CO2

    3 Fe3O4 + 8Al -> 4Al2O3 + 9Fe

IV. Trạng thái tự nhiên:

– Có nhiều trong quặng manhetit Fe3O4.

V. Ứng dụng:

 – Quặng manhetit có hàm lượng sắt cao nhất được dùng trong ngành luyện gang, thép.

– Fe3O4 hạt nano được dùng để dánh dấu tế bào và xử lí nước bị nhiểm bẩn.

VI. Điều chế:

(1) Trong tự nhiên oxit sắt từ là thành phần quặng manhetit.

(2) Đốt cháy sắt trong oxi không khí thu được oxit sắt từ.

                                    3Fe + 2O2 -> Fe3O4

(3) Nung nóng Fe trong nước dạng hơi ở nhiệt độ < 570độC

                                    3Fe + 4H2O -> Fe3O4 + 4H2

`

Quảng cáo

– Định nghĩa: Là hỗn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, có từ tính.

– Công thức phân tử Fe3O4

– Là chất rắn, màu đen, không tan trong nước và có từ tính.

1. Tính oxit bazơ

– Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hợp muối sắt (II) và sắt (III).

    Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

2. Tính khử

– Fe3O4 là chất khử khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh:

    3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

3. Tính oxi hóa

– Fe3O4 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

See also  Nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại được hình thành ở 2023

     Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O

     Fe3O4 + 4CO 3Fe + 4CO2

    3 Fe3O4 + 8Al 4Al2O3 + 9Fe

– Trong tự nhiên oxit sát từ là thành phần quặng manhetit.

– Đốt cháy sắt trong oxi không khí thu được oxit sắt từ.

    3Fe + 2O2 → Fe3O4

– Nung nóng Fe trong nước dạng hơi ở nhiệt độ < 570độC

    3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2

Quảng cáo

– Quặng manhetit có hàm lượng sắt cao nhất được dùng trong ngành luyện gang, thép.

– Fe3O4 hạt nano được dùng để dánh dấu tế bào và xử lí nước bị nhiểm bẩn.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Công thức hóa học Fe3O4 cho biết

Công thức hóa học Fe3O4 cho biết

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Wiki tính chất hóa học trình bày toàn bộ tính chất hóa học, vật lí, nhận biết, điều chế và ứng dụng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học đã học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

tinh-chat-cua-sat-fe-va-hop-chat-cua-sat.jsp

Bạn đang đọc : Công thức hóa học Fe3O4 cho biết 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Công thức hóa học Fe3O4 cho biết 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Công thức hóa học Fe3O4 cho biết 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment