Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Đánh giá bài này

Câu hỏi

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiềm) và bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình hoá học.

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Nêu tính chất hoá học của bazơ tan , viết phương trình minh hoạ

Nêu tính chất hoá học của bazơ không tan , viết phương trình minh hoạ

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiềm) và bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình hoá học.

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nêu những tính chất hoá học giống nhau và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hoá học để minh hoạ.

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là: A. Làm quỳ tím hoá xanh B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối  và nước C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hoá học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hoá học để minh hoạ?

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

THỰC HÀNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐITÊN THÍ NGHIỆMCÁC HIỆN TƯỢNG XẢY RA- GIẢI THÍCHKẾT LUẬN  – VIẾT PTHH 1./ Tính chất hoá học của bazơ Thí nghiệm 1: Natri hiđoxit tác dụng với muối FeCl3 Thí nghiệm 2: Đồng (II) hiđroxit tác dụng với  axit HCl   2./ Tính chất hoá học của muối     Thí nghiệm 3: Đồng (II)Sunfat tác dụng với kim loại  FeThí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối Na2SO4 Thí nghiệm 5: BaCl2 tác dụng với axit H2SO4  Giúp mình cái bảng này với mình đang cần gấp ạ :((((

Đọc tiếp


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

  • Vân Hồ

25 tháng 8 2017 lúc 12:14

Hãy nêu những TCHH giống và khác nhau của bazơ tan ( kiềm ) và bazơ không tan dẫn thí dụ viết PTHH

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Có 5 lọ hoá chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch của một trong các hoá chất sau: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, Na2SO4. Chỉ được dùng thêm phenolphtalein (các điều kiện và dụng cụ thí nghiệm có đủ), hãy trình bày phương pháp hoá học nhận biết 5 hoá chất trên và viết phương trình hoá học xảy ra

Xem chi tiết

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Nhôm hiđrôxit có thể tồn tại ở dạng axit và bazơ. Viết công thức hoá học của 2 dạng này, viết phương trình hoá học thể hiện tính axit và bazơ của nhôm hiđrôxit

Xem chi tiết

C1:

*Giống nhau: +Đều phản ứng với dung dịch acid, tạo ra muối và nước.

VD: KOH+HCl -> KCl + H2O

       Fe(OH)3 +3Hcl -> FeCl3 +3H2O

*Khác nhau: – Tính chất hoá học của bazo tan (kiềm):

+ Làm đổi màu chất chỉ thị: quỳ tím hoá xanh, phenolphtalein hóa đỏ. 

+ Tác dụng với oxit axit tạo muối và nước: 6KOH+P2O5 -> 2K3PO4 + 3H2O
+ Tác dụng với dung dịch muối tạo thành bazơ mới và axit mới:
     2KOH + MgSO4 -> Mg(OH)2 +K2SO4

– Tính chất hoá học của bazơ không tan

+ Bị nhiệt phân hủy: 2Fe(OH)3 ->Fe2O3 + 3H2O.

C2: Không xảy ra phản ứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star star

5

star star star star star

4 vote

Bạn đang đọc : Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Đánh giá tính chất hóa học của bazo tan và không tan

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận