Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 8, 9 sách bài tập vật lí 8 – Bài trang Sách bài tập (SBT) Vật lí 2023

Đánh giá bài này
Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn bi khi nó lăn từ A đến D trên các đoạn đường AB, BC, CD sau những khoảng thời gian bằng nhau. Trong các câu của mỗi phần sau đây, câu nào mô tả đúng tính chất chuyển động của hòn bi ?

Bài 3.1 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn bi khi nó lăn từ A đến D trên các đoạn đường AB, BC, CD sau những khoảng thời gian bằng nhau. Trong các câu của mỗi phần sau đây, câu nào mô tả đúng tính chất chuyển động của hòn bi ?

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 8, 9 sách bài tập vật lí 8 - Bài  trang Sách bài tập (SBT) Vật lí

Phần 1

A. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường AB.

B. Hòn bi chuyến động đều trên đoạn đường CD.

C. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường BC.

D. Hòn bi chuyến động đều trên cả quãng đường từ A đến D.

Phần 2


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường AB.

B. Hòn bi chuyến động nhanh dần trên đoạn đường BC.

C. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường CD.

D. Hòn bi chuyến động nhanh dần trên suốt đoạn đường AD.

See also  Este benzyl axetat có mùi hoa nhài phân trăm khối lượng cacbon trong benzyl axetat là 2023

Giải

Phần 1: C

Phần 2: A


Bài 3.2 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một người đi quãng đường Si với vận tốc V1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 với vận tốc v2 hết t2 giây. Dùng công thức nào để tính vận tốc trung bình của người này trên cả hai quãng đường S1 và S2 ?


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A. ({v_{tb}} = {{{v_1} + {v_2}} over 2})

B. ({v_{tb}} = {{{S_1} + {S_2}} over {{t_1} + {t_2}}})

C. ({v_{tb}} = {{{v_1}} over {{S_1}}} + {{{v_2}} over {{S_2}}})

D. Cả ba công thức trên đều không đúng.

Giải

=> ChọnC. ({v_{tb}} = {{{v_1}} over {{S_1}}} + {{{v_2}} over {{S_2}}})


Bài 3.3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

Giải

Vận tốc trung bình trên cả quãng đường:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(eqalign{
& {t_1} = {{{S_1}} over {{v_1}}} = {{3000} over 2} = 1500{rm{s}} cr
& v = {{{S_1} + {S_2}} over {{t_1} + {t_2}}} = {{3000 + 1950} over {1500 + 1800}} = 1,5m/s cr} )


Bài 3.4 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Kỉ lục thế giới về chạy 100m do lực sĩ Tim người Mĩ đạt được là 9,86 giây[1]

a) Chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua là đều hay không đều ? Tại sao ?

b) Tính vận tốc trung bình của vận động viên này ra m/s và km/h.

See also  Đông Nam Bộ gồm có bao nhiêu tỉnh, thành phố

Giải

a) Không đều

b) ({v_{tb}} = {s over t} approx 10,22m/s approx 36,8km/h)

Bạn đang đọc : Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 8, 9 sách bài tập vật lí 8 – Bài trang Sách bài tập (SBT) Vật lí 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 8, 9 sách bài tập vật lí 8 – Bài trang Sách bài tập (SBT) Vật lí 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 8, 9 sách bài tập vật lí 8 - Bài trang Sách bài tập (SBT) Vật lí  2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment