Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài tập toán lớp 4 tập 1 – Đặt tính rồi tính:

Đánh giá bài này
4. Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

1. Đặt tính rồi tính:

1820 : 35

3388 : 49

3960 : 52

2. Đặt tính rồi tính:

8228 : 44

9280 : 57

8165 : 18

3. Tính bằng hai cách:

a) 216 : (8 ×9) =

=


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

216 : (8×9)=

=

b) 476: (17×4)=

=

476 : (17×4)=

=

4. Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

Bài giải:

1.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài tập toán lớp 4 tập 1 -  Đặt tính rồi tính:

2.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài tập toán lớp 4 tập 1 -  Đặt tính rồi tính:

3.

a) 216 : (8 ×9) = 216 : 72

= 3

216 : (8×9) = 216 : 8 : 9

= 27 : 9

= 3

b) 476: (17×4) = 476 : 68

= 7

476 : (17× 4) = 476 : 17 : 4

= 28 : 4


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

= 7

4.

Tóm tắt:

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài tập toán lớp 4 tập 1 -  Đặt tính rồi tính:

Bài giải

Số bút mà 3 bạn cùng mua là:

3 × 2 = 6 (cái bút)

Số tiền phải trả một cái bút là:

9000 : 6 = 1500 (đồng)

Đáp số: 1500 đồng

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài tập toán lớp 4 tập 1 – Đặt tính rồi tính: được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài tập toán lớp 4 tập 1 – Đặt tính rồi tính: do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài tập toán lớp 4 tập 1 - Đặt tính rồi tính:

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận