Hướng dẫn mua bán plant vs undead trên marketplace PVU- Thông tin về các loại tài sản trong PVU

Tổng hợp marketplace PVU nơi trao đổi buôn bán các loại tài sản vật phẩm.Có 1089 khu đất có sẵn trong giai đoạn này.

  • 658 vùng đất phổ biến,
  • 312 vùng đất không phổ biến,
  • 96 vùng đất hiếm và 11 vùng đất thần thoại
  • 341 nền đất đã được bán cho đến nay. Chia nhỏ thành 200 vùng đất phổ biến, 103 vùng đất không phổ biến, 34 vùng đất hiếm và 4 vùng đất thần thoại.
  • 748 vùng đất vẫn còn trống. Chia nhỏ thành 458 vùng đất phổ biến, 209 vùng đất không phổ biến, 62 vùng đất hiếm và 7 vùng đất thần thoại.
  • Không có id đất 1 số để bán trong thời gian này. Id đất thấp nhất là 11. Id đất cao nhất là 916916.
  • Mỗi 1089 vùng đất nằm trong phạm vi [-16,16] cho cả X và Y.
  • Đất tại (0, 0) đã được bán. Id đất là 9090 và nằm trong thứ hạng không phổ biến.

Các bạn xem video hướng dẫn mua bán trao đổi trên marketplace PVU tại đây nhé:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn