Ngày Tết Quê Em Thiếu Nhi MP3

Đánh giá bài này

Lờ bà há Ngày Tế Quê Em

[ĐK:]
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế đến rong m mọ ngườ.

Mừng ngày Tế rên khắp quê ô
Ngàn hoa hơm khoa sắc xnh ươ
Đàn m hơ kho áo mớ
Chạy ung ăng vu pháo hoa
Mừng ngày Tế rên khắp quê ô
Ngườ ra Trung, ra Bắc, vô Nam
Dù đ đâu a cũng nhớ
Về chung vu bên ga đình.

[ĐK:]
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế đến rong m mọ ngườ.

Mừng ngày Tế phố xá đông vu
Ngườ đ hăm, đ vếng, đ chơ
Ngườ lo đ mua sắm Tế


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngườ âng hương đ lễ chùa
Mừng ngày Tế a chúc cho nhau
Mộ năm hêm sung úc an vu
Ngườ nông ân hêm lúa hóc
Ngườ hương ga mau phá à.

[ĐK:]
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế đến rong m mọ ngườ.

Lờ bà há

Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế Tế Tế Tế đến rồ
Tế đến rong m mọ ngườ.

1. Mừng ngày Tế rên khắp quê ô
Ngàn hoa hơm kho sắc xnh ươ
Đàn m hơ kho áo mớ
Chạy ung ăng vu pháo hoa.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mừng ngày Tế rên khắp quê ô
Ngườ ra Trung, ra Bắc, vô Nam
Dù đ đâu a cũng nhớ
Về chung vu bên ga đình.

2. Mừng ngày Tế phố xá đông vu
Ngườ đ hăm, đ vếng, đ chơ
Ngườ lo đ mua sắm Tế
Ngườ âng hương đ lễ chùa.

Mừng ngày Tế a chúc cho nhau
Mộ năm hêm sung úc an vu
Ngườ nông ân hêm lúa hóc
Ngườ hương ga mau phá à.

Bạn đang đọc : Ngày Tết Quê Em Thiếu Nhi MP3 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Ngày Tết Quê Em Thiếu Nhi MP3 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Ngày Tết Quê Em Thiếu Nhi MP3

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

ana gau 33

Để lại bình luận