Pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là 2023

Đánh giá bài này

Cho iso pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc xác định sản phẩm của phản ứng Isopentan tác dụng với Cl2. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết liên quan đến phản ứng đặc trưng của Ankan. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung câu hỏi dưới đây.

Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

=> Ví trí 1 và 5 giống nhau => có 4 vị trí thế monoclo là 1, 2 , 3, 4

Pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

Đáp án B

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 2. Cho iso-pentan tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol trong điều kiện ánh sáng khuếch tán thu đ­ược sản phẩm chính monobrom có công thức cấu tạo là

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Xem đáp án

Đáp án C

Sản phẩm chính ưu tiên thế C bậc cao => thế vào C bậc III

Phương trình phản ứng

CH3CH2CH(CH3)2 + Br2 → CH3CH2CBr(CH3)2 + HBr

Câu 3. Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

A. 2,2-đimetylbutan.

B. 2-metylpentan.

C. n-hexan.

D. 2,3-đimetylbutan.

Xem đáp án

Đáp án D

Viết đồng phân ankan

Xét các vị trí thế clo của mỗi đồng phân

Vì clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo

=> Danh pháp IUPAC của ankan

Chi tiết mời các bạn tham khảo tại: Đồng phân C6H14, công thức cấu tạo C6H14

Câu 4. Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo?

See also  Top 9 xe chòi chân cho bé 2 tuổi 2022

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Xem đáp án

Đáp án D

Các ankan là chất khí ở điều kiện thường là: CH4, C2H6, CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3 (ankan có từ 1C dến 4C)

=> có 3 ankan tạo ra 2 dân xuất monoclo là CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3

Câu 5. Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là

A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.

D. neo-pentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 sản phẩm thế monclo => 1 ankan tạo 1 sản phẩm và 1 ankan tạo 2 sản phẩm

A đúng vì etan tạo 1 sản phẩm, propan tạo 2 sản phẩm

B sai vì propan tạo 2 sản phẩm, iso-butan tạo 2 sản phẩm

C sai vì iso-butan tạo 2 sản phẩm, n-pentan tạo 3 sản phẩm

D sai vì neo-pentan tạo 1 sản phẩm và etan tạo 1 sản phẩm

———————————————

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là.Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập học tập miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là :

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ?

Câu hỏi : Choiso-pentan tác dụng với Cl2theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

See also  Đọc truyện chiến thần bất bại -- tiêu chính văn

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lời giải

Đáp án đúng:C . 4

Giải thích

Isopentan: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3.

Khi phản ứng halogen hóa với clo tạo: CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3; CH3-C(Cl)(CH3)-CH2-CH3; CH3-CH(CH3)-CH(Cl)-CH3; CH3-CH(CH2Cl)-CH2-CH3.

→ Tối đa 4 sản phẩm thế

Kiến thức mở rộng về phản ứng thế của Ankan.

Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của ankan vì phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn.

1. Phản ứng thế (Cl2/as hoặc Br2/t0)

CnH2n+2+ xX2→ CnH2n+2-xXx+ xHX

– Về nguyên tắc các nguyên tử H trong phân tử ankan có thể bị thay thế lần lượt từ 1 đến hết.

– Khả năng phản ứng giảm theo thứ tự F2> Cl2> Br2> I2.

– Thường thì ta không gặp phản ứng của flo vì nó phản ứng quá mạnh và thường gây phản ứng hủy:

CnH2n+2+ (n+1)F2→nC+ (2n+2) HF

còn iot lại phản ứng quá yếu nên hầu như cũng không gặp. Với clo phản ứng cần điều kiện ánh sáng còn brom thì cần phải đun nóng.

– Với các nguyên tử H liên kết với các nguyên tử C khác nhau thì khả năng tham gia phản ứng khác nhau: H liên kết với C bậc 3> C bậc 2> C bậc 1vàsản phẩm chính là sản phẩm ưu tiên thế X vào H của C bậc cao (C có ít H hơn). Lượng sản phẩm sinh ra tỷ lệ với tích số nguyên tử H tương đương và khả năng phản ứng tương đối của C các bậc.

– Phản ứng thế xảy ra theo cơ chế gốc tự do – dây chuyền gồm 3 giai đoạn:

+ Khơi mào phản ứng:

X2→2X.

+ Phát triển mạch:

X.+ CnH2n+2→CnH2n+1.+ HX

CnH2n+1.+ X2→CnH2n+1X + X.

+ Tắt mạch:

2X.→X2

X.+ CnH2n+1.→CnH2n+1X

CnH2n+1. + CnH2n+1.→C2nH4n+2

Chính vì cơ chế phản ứng như thế nên khi cho metan tác dụng với clo ánh sáng thường sinh ra sản phẩm có cả etan.

Trong các bài thi chúng ta thường gặp câu hỏi về số sản phẩm thế 1 lần, số gốc ankyl mà các đồng phân tạo ra đây chính là số loại H tương đương của mỗi ankan.

2. Phương pháp giải bài tập thế halogen

– Bước 1 :Viết phương trình phản ứng của ankan với Cl2hoặc Br2. Nếu đề bài không cho biết sản phẩm thế là monohalogen, đihalogen,… thì ta phải viết phản ứng ở dạng tổng quát :

See also  Top 9 sản phẩm của pha sáng là 2022

CnH2n+2 +    xBr2 →(t0, as)      CnH2n+2-xBr x  +   xHBr

hoặcCnH2n+2  +  xCl2      →(as) CnH2n+2-xCl x +  xHCl

– Bước 2 :Tính khối lượng mol của sản phẩm thế hoặc khối lượng mol trung bình của hỗn hợp sản phẩm để tìm số nguyên tử cacbon trong ankan hoặc mối liên hệ giữa số cacbon và số nguyên tử clo, brom trong sản phẩm thế, từ đó xác định được số nguyên tử cacbon và số nguyên tử clo, brom trong sản phẩm thế. Suy ra công thức cấu tạo của ankan ban đầu và công thức cấu tạo của các sản phẩm thế.

Bạn đang đọc : Pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment