Phản ứng hóa học nào không đúng nacl + h2so4 2023

Đánh giá bài này

NaCl H2SO4 đặc: NaCl tác dụng H2SO4 đặc

 • 1. Phương trình điều chế HCl từ NaCl
  • NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl
 • 2. Điều kiện phản ứng NaCl ra HCl
 • 3. Cách tiến hành phản ứng NaCl tác dụng H2SO4 đặc
 • 4. Tính chất hóa học của NaCl
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl được VnDoc biên soạn là phương trình điều chế axit clohiric, khi cho muối ăn (NaCl rắn) tác dụng với axit sunfuric đặc ở nhiệt độ thích hợp tạo ra muối NaHSO4. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo dưới đây.

>> Mời các bạn tham khảo chi tiết một số phương trình liên quan

 • NaCl → Na + Cl2
 • NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2
 • NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH + H2O
 • NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O

1. Phương trình điều chế HCl từ NaCl

NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl

2. Điều kiện phản ứng H2SO4 ra HCl

Nhiệt độ < 250oC

3. Cách tiến hành phản ứng NaCl tác dụng H2SO4 đặc

Cho tinh thể NaCl tác dụng với H2SO4 đặc và đun nóng

4. Tính chất hóa học của NaCl

Khác với các muối khác, NaCl không phản ứng với kim loại, axit, bazơ ở điều kiện thường. Tuy nhiên, NaCl vẫn phản ứng với một muối:

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓

Ở trạng thái rắn, NaCl phản ứng với H2SO4 đậm đặc (phản ứng sản xuất HCl, nhưng hiện nay rất ít dùng vì phương pháp tạo ra nhiều khí độc hại, gây nguy hiểm tới hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường).

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl

Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Khí hidro clorua có thể được điều chế bằng cách cho muối ăn (NaCl rắn) tác dụng với chất nào sau đây?

A. H2SO4 loãng.

B. H2SO4 đặc.

C. NaOH đặc

D. H2O.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 2. Dãy chất nào dưới đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng

A. Cu, NaOH, KCl

B. Fe, KOH, BaCl2

C. Ag, NaOH, NaCl

D. Mg, KOH, SO2

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy chất nào dưới đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng

B. Fe, KOH, BaCl2

Câu 3.Hòa tan hoàn toàn 2,55 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,24 lít khí hidro (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,52

B. 10,27

C. 12,35

D. 12,15

Xem đáp án

Đáp án D

See also  Top 10 tiểu thuyết đam mỹ cổ đại 2022

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol) ⇒ nH2SO4 = nH2 = 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng: 2,55 + 0,1.98 = m + 0,1.2

m = 12,15 gam

Câu 4.Axit H2SO4 đặc có thể làm khô khí nào sau đây là tốt nhất?

A. H2S

B. SO3

C. CO2


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

D. BaO

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 5. Để điều chế HCl trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp:

A. clo hoá các hợp chất hữu cơ.

B. phương pháp tổng hợp.

C. phương pháp sunfat.

D. phương pháp khác.

Xem đáp án

Đáp án B

Để điều chế HCl trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp:

B. phương pháp tổng hợp.

Câu 6. Phản ứng dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm là:

A. H2 + Cl2 → HCl.

B. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

C. NaCl(r) + H2SO4 (đ) → NaHSO4 + HCl.

D. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 7. Chất có tính axit mạnh nhất trong cách axit sau là:

A. HF.

B. HCl.

C. HBr.

D. HI.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 8. Nhận xét nào sau đây về khí hiđro clorua là không đúng?

A. Là chất khí ở điều kiện thường

B. Có mùi xốc.

C. Tan tốt trong nước.

D. Có tính axit.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 9.Nhận xét nào sau đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan tốt trong nước

B. Ở điều kiện thường H2SO4 là chất rắn.

C. H2SO4 có tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc có tính háo nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Axit sunfuric loãng có tính chất chung của axit mạnh.

B. Axit sunfuric đặc nóng có tính oxi hóa rất mạnh và hấp thụ nước mạnh.

C. Axit sunfuric là chất lỏng sánh như dầu, không màu, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

D. Phải rót từ từ nước vào axit và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh mà không được làm ngược lại.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 11.Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là

A. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo trắng.

C. Có kết tủa keo trắng và khí bay lên.

See also  Dàn ý cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

D. Không có kết tủa, có khí bay lên.

Xem đáp án

Đáp án A

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch trong suốt (vì Al(OH)3 có tính lưỡng tính tan được trong dung dịch axit dư, và kiềm dư)

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Câu 12.Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng quan sát được:

A. có kết tủa keo trắng tan dần đến hết.

B. có kết tủa keo trắng rồi tan, sau đó lại có kết tủa.

C. có kết tủa keo trắng, không thấy kết tủa tan.

D. dung dịch trong suốt.

Xem đáp án

Đáp án C

Dẫn NH3 vào dung dịch AlCl3 có phản ứng hóa học sau:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Vì NH3 là bazo yếu nên không thể hòa tan được hidroxit Al(OH)3

=> Hiện tượng: Có kết tủa keo trắng không tan

……………………………..

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học NaCl+H2SO4 → NaHSO4+HCl, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12,Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

05/02/2022 74

A. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)→toNaHSO4 + HCl

B.2NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)→toNa2SO4 + 2HCl

C. 2NaCl (loãng) + H2SO4 (loãng)→Na2SO4 + 2HCl

Đáp án chính xác

D. H2 +  Cl2 →ánh sáng  2HCl

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Lấy 2 lít khí H2 cho tác dụng với 3 lít khí Cl2. Hiệu suất phản ứng là 90%. Thể tích hỗn hợp sau phản ứng là, (các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất):


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xem đáp án » 05/02/2022 180

Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam muối. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 05/02/2022 152

Đốt cháy hết 13,6g hỗn hợp Mg, Fe trong bình khí clo dư, sau phản ứng thấy thể tích khí clo giảm 8,96 lít. Khối lượng muối clorua khan thu được là :

Xem đáp án » 05/02/2022 116

Khối lượng natri cần để điều chế 9,36 gam muối NaCl là (biết H = 80%)

Xem đáp án » 05/02/2022 78

Ứng dụng không phải của Clo là:

Xem đáp án » 05/02/2022 60

See also  Top 10 truyện tận cùng của thống hận vkook 2022 2023

Cho 8,1 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 05/02/2022 53

Thêm dần Clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột. Hiện tượng xảy ra:

Xem đáp án » 05/02/2022 53

Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p5. Nguyên tố X có đặc điểm

Xem đáp án » 05/02/2022 49

Điện phân dung dịch chứa 5,85 gam NaCl sau phản ứng thu được V lít khí Cl2 ở đktc. Giá trị của V là?

Xem đáp án » 05/02/2022 48

Điện phân nóng chảy 14,9 g muối clorua của kim loại M hóa trị I. Thu được 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là :

Xem đáp án » 05/02/2022 46

Đun nóng Al với Cl2 thu được 26,7 gam muối. Thể tích khí clo (đktc) đã phản ứng là:

Xem đáp án » 05/02/2022 43

Trong phản ứng:

Cl2 + 2NaBr→ 2NaCl + Br2, clo đóng vai trò:

Xem đáp án » 05/02/2022 43

Số oxi hóa của Clo trong các hợp chất: Cl2, KCl, KClO3, KClO4 lần lượt là:

Xem đáp án » 05/02/2022 41

Cho các chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với các chất:

Xem đáp án » 05/02/2022 39

Cho lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 sinh ra (đktc) là:

Xem đáp án » 05/02/2022 38

Bạn đang đọc : Phản ứng hóa học nào không đúng nacl + h2so4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Phản ứng hóa học nào không đúng nacl + h2so4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Phản ứng hóa học nào không đúng nacl + h2so4 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment