Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tính chất của đường sức từ 2023

Đánh giá bài này

 • Câu hỏi:

  Khi nói về tính chất của đường sức từ, phát biểu nào sau đây không đúng?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính chất của đường sức từ:

  + Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

  + Đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

  + Nơi nào từ trường mạnh thì các đường sức từ sẽ mau, nơi nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa.

  + Từ trường của nam châm thẳng tuân theo quy ước: vào nam ra bắc, với từ trường dòng điện chiều của đường sức từ tuân theo quy tắc nắm tay phải.

  → Phát biểu không đúng là: Nơi nào từ trường mạnh thì số đường sức từ sẽ thưa.

  Chọn D.

 • Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm “Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Vật lí 11 dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

  Trắc nghiệm: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

  A. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu;

  B. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường;

  C. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức;

  D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

  Trả lời:

  Đáp án đúng: D.Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

  Giải thích:

  Đường sức từ có tính chất là:

  + Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

  + Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

  + Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.

  →Đường sức từ không có tính chất: Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau

  Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức về Từ trường, hãy cũng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

  Kiến thức tham khảo về Từ trường

  I. Nam châm

  – Loại vật liệu có thể hút được sắt vụn gọi là nam châm.

  – Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn mạnh nhất, đó là các cực của nam châm. Mỗi nam châm có hai cực: Cực Bắc (kí hiệu là N) và cực Nam (kí hiệu là S).

  – Một kim nam châm nhỏ được đặt tự do và có thể quay xung quanh một trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của kim nam châm luôn nằm định hướng theo hướng Nam – Bắc.

  See also  Cách bật GPS trên điện thoại samsung

  – Thực nghiệm chứng tỏ rằng, giữa các nam châm có tương tác với nhau thông qua các lực đặt vào các cực: Hai cực của hai nam châm đặt gần nhau sẽ đẩy nhau khi chúng cùng tên và hút nhau khi chúng khác tên.

  => Các cực cùng tên của nam châm đẩy nhau, Các cực khác tên thì hút nhau. Lực tương tác giữa 2 nam châm gọi là lực từ và các nam châm có từ tính


  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

  – Các loại nam châm:

  + Nam châm chữ U

  + Nam châm thẳng

  + Nam châm tròn

  + Nam châm điện

  II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện

  – Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện

  – Dòng điện có thể tác dụng lên nam châm

  -Giữa nam châm với nam châm, giữa nam châm với dòng điện, giữa dòng điện với dòng điện có sự tương tác từ.

  – Dòng điện và nam châm có từ tính.

  III. Từ trường

  -Xung quanh một dòng điện hay một nam châm tồn tại một từ trường. Chính từ trường này đã gây ra lực tác dụng lên một dòng điện khác hay một nam châm khác đặt trong đó.

  1. Định nghĩa

  -Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.

  -Ví dụ:

  + Từ trường của nam châm: hai nam châm hút nhau khi chúng được đặt trong vùng từ trường của nhau.

  + Tương tác từ giữa hai dòng điện song song cùng chiều sẽ hút nhau, còn ngược chiều sẽ đẩy nhau.

  + Từ trường Trái Đất:được tạo ra do tính chất từ của các vật chất trên Trái Đất, tồn tại từ trong lòng Trái Đất đến không gian rộng lớn xung quanh. Từ trường Trái Đất ảnh hưởng đến hàng chục ngàn km trong vũ trụ gọi là từ quyển. Từ quyển cùng với khí quyển có tác dụng ngăn chặn các dòng hạt tích điện, bảo vệ sự sống của con người và sinh vật trên Trái Đất.

  2. Hướng của từ trường

  – Từ trường định hướng các nam châm nhỏ: Để phát hiện sự tồn tại của từ trường trong một khoảng không gian nào đó, người ta sử dụng kim nam châm nhỏ, đặt tại những vị trí bất kỳ trong khoảng không gian ấy. Kim nam châm nhỏ, dùng để phát hiện từ trường, gọi là nam châm thử.

  See also  VIVO 1820 mới giá bao nhiêu?

  – Quy ước: Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

  IV. Đường sức từ

  1. Định nghĩa

  – Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

  – Quy ước chiều của đường sức từ tại mỗi điểm là chiều của từ trường tại điểm đó.

  – Có thể quan sát hình dạng của những đường sức từ bằng thí nghiệm từ phổ.

  – Quy tắc nắm tay phải xác định chiều của đường sức từ:

  -Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn vầ chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ

  2.Các tính chất của đường sức từ

  -Các đường sức từ có những tính chất sau:

  a) Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

  b) Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

  c) Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc)

  d) Người ta quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức từ mau và chỗ nào yếu thì các đường sức từ thưa.

  Trang chủ

  Sách ID

  Khóa học miễn phí


  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

  Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

  18/06/2021 27,438

  A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

  B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.

  Đáp án chính xác

  C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.

  D. Các đường sức từ là những đường cong kín.

  Đáp án: B Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

  Xem đáp án » 18/06/2021 67,140

  Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

  Xem đáp án » 18/06/2021 66,892

  Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

  Xem đáp án » 18/06/2021 50,974

  See also  Bao lâu thì tiêm mũi 2 verocell 2023

  Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

  Xem đáp án » 18/06/2021 37,113

  Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

  Xem đáp án » 18/06/2021 26,411


  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

  Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường?

  Xem đáp án » 18/06/2021 12,207

  Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

  Xem đáp án » 18/06/2021 8,341

  Các đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ U là

  Xem đáp án » 18/06/2021 6,607

  Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?

  Xem đáp án » 18/06/2021 6,079

  Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

  Xem đáp án » 18/06/2021 4,959

  Từ phổ là

  Xem đáp án » 18/06/2021 4,735

  Lực nào sau đây không phải lực từ?

  Xem đáp án » 18/06/2021 4,022

  Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

  Xem đáp án » 18/06/2021 3,713

  Khi sử dụng kim nam châm để phát hiện sự có mặt của từ trường tại một điểm, nếu

  Xem đáp án » 18/06/2021 2,800

  Điểm khác nhau cơ bản của đường sức điện tĩnh và đường sức từ là

  Xem đáp án » 18/06/2021 1,956

  Bạn đang đọc : Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tính chất của đường sức từ 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

  Thông tin và kiến thức về chủ đề Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tính chất của đường sức từ 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

  Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tính chất của đường sức từ 2023

  Nguồn: Internet

  Có thể bạn muốn biết:

  Có thể bạn quan tâm More From Author

  vnedu vn tra diem lop 9
  nạp valorant
  Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
  tui lv

  Leave a comment