Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi) 2023

Đánh giá bài này

Số nghiệm thuộc 0 ; π của phương trình sinx+ 1 + cos 2 x = 2 cos 2 3 x + 1 là:

A. 1

B.2.

C. 3.

D. 4

179 lượt xem

Phương trình lượng giác

Cách giải phương trình lượng giác cơ bản đưa ra phương pháp và các ví dụ cụ thể, giúp các bạn học sinh THPT ôn tập và củng cố kiến thức về dạng toán hàm số lượng giác 11. Tài liệu bao gồm công thức lượng giác, các bài tập ví dụ minh họa có lời giải và bài tập rèn luyện giúp các bạn bao quát nhiều dạng bài chuyên đề phương trình lượng giác lớp 11. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

A. Giải phương trình lượng giác

Phương trình sinx=-1/2 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (-π; π)

Hướng dẫn giải

Giải phương trình ta được:

Do nghiệm của phương trình thuộc khoảng (-π; π) ta có:

Trường hợp 1:

Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi)

=> -0,41 < k < 0,58

=> k = 0

Trường hợp 2:

Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi)

=> -1,08 < k < -0,08

=> k = -1

Vậy phương trình có hai nghiệm thuộc khoảng (-π; π) là

Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi)

Phương trình sin x = a (*)

+ Nếu |a| > 1 thì phương trình vô nghiệm

+ Nếu

Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi)

, sin β = a

(*) => sinx = sin β

Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi)

Chú ý: Nếu β thỏa mãn điều kiện thì β = arcsin α

Một số phương trình đặc biệt

Mở rộng phương trình

a. sin x = 1

Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi)

b. sin x = 0

Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi)

c. sin x = -1

Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi)

sin f(x) = sin g(x)

B. Phương trình lượng giác thường gặp

—————————————————-

Hi vọng Chuyên đề Phương trình lượng giác 11 là tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập kiểm tra năng lực, bổ trợ cho quá trình học tập trong chương trình lớp 11 cũng như ôn luyện cho kì thi THPT Quốc gia. Chúc các bạn học tốt!

Một số tài liệu liên quan:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cho phương trình (sin x = sin alpha ). Chọn kết luận đúng.

Nghiệm của phương trình (sin x =  – 1) là:

Nghiệm của phương trình (sin x.cos x = 0) là:

Phương trình (cos 2x = 1) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (2cos x – 1 = 0) là:

Nghiệm của phương trình (cos 3x = cos x) là:

Nghiệm của phương trình (sin 3x = cos x) là:

Nghiệm của phương trình (sqrt 3 tan x + 3 = 0) là:

Phương trình (tan dfrac{x}{2} = tan x) có nghiệm:

Tập nghiệm của phương trình (tan x.cot x = 1) là:

Nghiệm của phương trình (tan 4x.cot 2x = 1) là:

Phương trình (cos 11xcos 3x = cos 17xcos 9x) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (cot x = cot 2x) là :

Cho phương trình (sin x = sin alpha ). Chọn kết luận đúng.

Nghiệm của phương trình (sin x =  – 1) là:

Nghiệm của phương trình (sin x.cos x = 0) là:

Phương trình (cos 2x = 1) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (2cos x – 1 = 0) là:

Nghiệm của phương trình (cos 3x = cos x) là:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nghiệm của phương trình (sin 3x = cos x) là:

Nghiệm của phương trình (sqrt 3 tan x + 3 = 0) là:

Phương trình (tan dfrac{x}{2} = tan x) có nghiệm:

Tập nghiệm của phương trình (tan x.cot x = 1) là:

Nghiệm của phương trình (tan 4x.cot 2x = 1) là:

Phương trình (cos 11xcos 3x = cos 17xcos 9x) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (cot x = cot 2x) là :

23 lượt xem

Phương trình lượng giác

Cách giải phương trình lượng giác cơ bản đưa ra phương pháp và các ví dụ cụ thể, giúp các bạn học sinh THPT ôn tập và củng cố kiến thức về dạng toán hàm số lượng giác 11. Tài liệu bao gồm công thức lượng giác, các bài tập ví dụ minh họa có lời giải và bài tập rèn luyện giúp các bạn bao quát nhiều dạng bài chuyên đề phương trình lượng giác lớp 11. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

A. Giải phương trình lượng giác

Phương trình sinx=-1/2 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng [-π; π]

Hướng dẫn giải

Giải phương trình ta được:

Do nghiệm của phương trình thuộc khoảng [-π; π] ta có:

Trường hợp 1:

=> -0,41 < k < 0,58

=> k = 0

Trường hợp 2:

=> -1,08 < k < -0,08

=> k = -1

Vậy phương trình có hai nghiệm thuộc khoảng [-π; π] là

Phương trình sin x = a [*]

+ Nếu |a| > 1 thì phương trình vô nghiệm

+ Nếu , sin β = a

[*] => sinx = sin β

Chú ý: Nếu β thỏa mãn điều kiện thì β = arcsin α

Một số phương trình đặc biệt

Mở rộng phương trình

a. sin x = 1

b. sin x = 0

c. sin x = -1

sin f[x] = sin g[x]

B. Phương trình lượng giác thường gặp

—————————————————-

Hi vọng Chuyên đề Phương trình lượng giác 11 là tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập kiểm tra năng lực, bổ trợ cho quá trình học tập trong chương trình lớp 11 cũng như ôn luyện cho kì thi THPT Quốc gia. Chúc các bạn học tốt!

Một số tài liệu liên quan:

Phương trình [sin x = 1] có nghiệm là:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A.

B.

 [x = dfrac{pi }{2} + k2pi ]

C.

 [x =  – dfrac{pi }{2} + k2pi ] 

D.

[x = dfrac{pi }{2} + kpi ]

Số nghiệm thuộc [ 0 ; π ] của phương trình sin x + 1 + c o s 2 x = 2 [ c o s 3 3 x + 1 ] là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Số nghiệm thuộc 0 ; π của phương trình sinx+ 1 + cos 2 x = 2 cos 2 3 x + 1 là:

A. 1

B.2.

C. 3.

D. 4

VietJack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cho phương trình [sin x = sin alpha ]. Chọn kết luận đúng.

Nghiệm của phương trình [sin x =  – 1] là:

Nghiệm của phương trình [sin x.cos x = 0] là:

Phương trình [cos 2x = 1] có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình [2cos x – 1 = 0] là:

Nghiệm của phương trình [cos 3x = cos x] là:

Nghiệm của phương trình [sin 3x = cos x] là:

Nghiệm của phương trình [sqrt 3 tan x + 3 = 0] là:

Phương trình [tan dfrac{x}{2} = tan x] có nghiệm:

Tập nghiệm của phương trình [tan x.cot x = 1] là:

Nghiệm của phương trình [tan 4x.cot 2x = 1] là:

Phương trình [cos 11xcos 3x = cos 17xcos 9x] có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình [cot x = cot 2x] là :

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

  Trả lời [30] Xem đáp án »

 • Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng

  A. a0, c>0, d<0

  B. a<0, b0, d<0

  C. a>0, b>0, c>0, d<0

  D. a0, c<0, d<0

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

CHỮA ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 – THPT NGUYỄN HUỆ – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG HAY NHẤT – 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Toán

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ KÍNH THIÊN VĂN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ KÍNH THIÊN VĂN – 2k5 Lý thầy Sĩ

Toán

BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO ĐƯỜNG THẲNG VỚI PARABOL – 2k5 – Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Toán

Xem thêm …

Video liên quan

Bạn đang đọc : Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi) 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi) 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Phương trình sinx 1 có nghiệm thuộc khoảng (0 pi) 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận