Tính trạng là gì sinh 9

Đánh giá bài này

VnDoc xin giới thiệu Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng. Tài liệu này giúp các em nắm chắc kiến thức Sinh học lớp 9 từ đó áp dụng trả lời các câu hỏi cuối bài. Chúc các em học tốt, dưới đây là nội dung cơ bản mời các em cùng tham khảo

Soạn Sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

  • I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
  • II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
  • III. Giải Sinh học 9 bài 2:

I. Thí nghiệm của MenĐen

+ Menden chọn các giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng.

Các bước thí nghiệm của Menden:

– Bước 1: Ở cây chọn làm mẹ (cây hoa đỏ) cắt bỏ nhị từ khi chưa chín

– Bước 2: Ở cây chọn làm bố (cây hoa trắng) khi nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm mẹ (cây hoa đỏ)​ thu được F1

Tính trạng là gì sinh 9

– Bước 3: Cho F1 tự thụ phấn F2.

+ Kết quả một số thí nghiệm của Menden:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tính trạng là gì sinh 9

– Menden gọi tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng xuất hiện mới ở F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

– Hoa đỏ, hoa trắng là kiểu hình ​ kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

See also  Đọc truyện chiến thần bất bại -- tiêu chính văn

– Kết luận:

Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

II. MenĐen giải thích kết quả thí nghiệm

Quy ước:

  • Gen A hoa đỏ
  • Gen a hoa trắng
  • Cây đậu hoa đỏ thuần chủng kiểu gen AA Cây đậu hoa trắng thuần chủng kiểu gen aa
Tính trạng là gì sinh 9

– Nhận xét:

+ F1 kiểu gen Aa dị hợp tử 100%, kiểu hình 100% hoa đỏ


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

+ F2: kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa, kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng.

– F2 có tỷ lệ kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng vì: kiểu gen Aa biểu hiện kiểu hình giống kiểu gen AA

+ AA có kiểu gen đồng hợp cho kiểu hình hoa đỏ KG chứa cặp gen tương ứng giống nhau là kiểu gen đồng hợp (KG đồng hợp trội AA, KG đồng hợp lặn aa)

+ Aa có kiểu gen dị hợp cho kiểu hình hoa đỏ KG chứa cặp gen tương ứng khác nhau gọi là kiểu gen dị hợp.

Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.

– Giải thích kết quả thí nghiệm:

+ Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đó là cơ chế di truyền các tính trạng.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
See also  To be continued dịch là gì 2023

– Nội dung của quy luật phân li: trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 1

Giải bài tập SGK Sinh lớp 9: Menđen và di truyền học

Giải bài tập trang 10 SGK Sinh lớp 9: Lai một cặp tính trạng

III. Giải Sinh học 9 bài 2:

  • Giải bài tập trang 10 SGK Sinh lớp 9: Lai một cặp tính trạng
  • Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden
  • Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

Bài tiếp theo: Sinh học lớp 9 bài 3

Như vậy là VnDoc đã chia sẻ tới các em em bài Sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các em hiểu thêm về lai một cặp tính trạng qua thí nghiệm của MenĐen trên đây. Chúc các em học tốt nếu thấy hay hãy chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9, Tài liệu học tập lớp 9

Bạn đang đọc : Tính trạng là gì sinh 9 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Tính trạng là gì sinh 9 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

See also  Vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến của đường thẳng 2023

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Tính trạng là gì sinh 9

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Leave a comment