Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết 2023

Đánh giá bài này

Bài 14: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

I. Kiến thức cần nhớ

Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ (lời nói bên trong) của một người, một nhân vật:

– Dẫn trực tiếp, tức là nhắc lại nguyên vẹn lời nói hay ý nghĩa của người hoặc nhân vật; lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc ghép.

– Dẫn gián tiếp, tức là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp; lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

II. Soạn bài

1. Cách dẫn gián tiếp

Bài 1.

– Trong đoạn trích a, phần in đậm là lời nói.

– Phần in đậm được tách ra khỏi phần đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Bài 2.

– Trong đoạn trích b, phần in đậm là ý nghĩ.

– Phần in đậm được tách ra khỏi phần đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Bài 3.

– Thử thay đổi vị trí:

+ “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?” – cháu nói.

+ “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn” – họa sĩ nghĩ thầm.

→ Hai bộ phận ngăn cách với nhau bằng dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang.

2. Cách dẫn gián tiếp

Bài 1.

– Trong đoạn trích a, phần in đậm là lời nói.

– Phần in đậm và phần đứng trước không bị tách bởi dấu gì.

Bài 2.

– Trong đoạn trích a, phần in đậm là ý nghĩ.

– Phần in đậm và phần đứng trước ngăn cách bằng từ “rằng”. Có thể thay từ “rằng” bằng từ “là” trong trường hợp này.

III. Luyện tập

Bài 1.

a.

– Lời dẫn trực tiếp: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”.

– Đây là cách dẫn lời nói.

b.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Lời dẫn trực tiếp: “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng, dè dẻn mãi, mới để ra được năm mươi đồng bạc tậu. Hồi ấy, mọi thức còn rẻ cả…”.

– Đây là cách dẫn ý nghĩ.

Bài 2.

– Dẫn trực tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.

– Dẫn gián tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng người Việt Nam phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

Bài 3.

Tham khảo cách chuyển sau: “Vũ Nương nhờ Phan Lang nói hộ với chàng Trương rằng nếu chàng Trương còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ thì hãy lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, Vũ Nương sẽ trở về”.

See also  Cách vẽ biểu đồ tròn lớp 8

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài soạn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong sách giáo khoa chương trình Ngữ văn lớp 9 tập 1 được trình bình chi tiết, dễ hiểu dưới đây:

Soạn văn 9 bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Phần I: Cách dẫn trực tiếp

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi phần 1 SGK ngữ văn 9 cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp như sau:

Giải văn 9 bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp câu 1 trang 53

Phần câu in đậm ở ví dụ (a) là lời nói của nhân vật. Nó được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Giải ngữ văn 9 cách dẫn trực tiếp và gián tiếp câu 2 trang 53

Phần câu in đậm là ý nghĩ của nhân vật. Dấu hiệu tách hai phần câu cũng là dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Giải ngữ văn 9 bài cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp câu 3 trang 53

Có thể thay đổi vị trí của hai bộ phận. Trong trường hợp ấy, hai bộ phận ngăn cách với nhau bằng dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang.

Soạn văn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Phần II: Cách dẫn gián tiếp

Hướng dẫn soạn bài cách dẫn trực tiếp và gián tiếp giải các câu hỏi trong phần 2 SGK như sau:

Soạn ngữ văn lớp 9 bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp câu 1 trang 54 phần 2

Trong ví dụ (a), phần câu in đậm là lời nói của nhân vật. Đây là nội dung của lời khuyên như có thể thấy từ “khuyên” trong phần lời của người dẫn.

Soạn văn lớp 9 bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp câu 2 trang 54 phần 2

Phần câu in đậm là ý nghĩ của nhân vật, vì trước đó có từ “hiểu”.  Giữa phần ý nghĩ được dẫn và phần lời của người dẫn có từ “rằng”. Có thể thay từ “là” vào vị trí của từ “rằng”.

Soạn văn 9 Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp Phần III: Luyện tập

Hướng dẫn soạn văn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trả lời câu hỏi phần Luyện tập trang 54-55 SGK Ngữ văn 9 chi tiết như sau:

Trả lời câu 1 bài cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp trang 54 phần 3

Cách dẫn trong các câu ở (a) và (b) đều là dẫn trực tiếp.

– Trong câu (a), phần lời dẫn dắt bắt đầu từ “A! Lão già…”. Đó là ý nghĩ mà nhân vật gán cho con chó.

– Trong câu (b), lời dẫn bắt đầu từ “Cái vườn là…”. Đó là ý nghĩ của nhân vật (“lão tự bảo rằng…”) 

Trả lời câu 2 ngữ văn 9 bài cách dẫn trực tiếp và gián tiếp trang 54 phần 3

a.

– Dẫn trực tiếp: Trong báo cáo chính trị Đại biểu lần II của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là biểu tượng của một dân tộc anh hùng”.

– Dẫn gián tiếp: Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc chúng ta nhớ tới công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy tiêu biểu cho dân tộc anh hùng.

b.

– Dẫn trực tiếp: Khi viết về Bác, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng có viết: “Giản dị trong đời sống… nhớ được, làm được.”

See also  Anh và em bây giờ như thế nào

– Dẫn gián tiếp: Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng Bác Hồ giản dị trong mọi mặt: giản dị trong đời sống, … làm được.

c.

– Dẫn trực tiếp: “Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ….. tiếng nói của mình” – Nhà văn hóa Đặng Thai Mai khẳng định.

– Dẫn gián tiếp: Nhà văn hóa Đặng Thai Mai khẳng định rằng người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

Trả lời câu 3 ngữ văn lớp 9 cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trang 55

Hôm sau Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng Trương rằng nếu chàng còn nhớ đến chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

CLICK NGAY và nút TẢI VỀ dưới đây để download nội dung soạn văn 9 bài cách dẫn trực tiếp và gián tiếp file word, pdf hoàn toàn miễn phí


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đánh giá bài viết

  • Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1 (trang 53 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Bộ phận in đậm đoạn (a) là lời nói của nhân vật vì có từ báo trước “Cháu nói”. Nó được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Quảng cáo

Câu 2 (trang 53 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Bộ phận in đậm đoạn (b) là ý nghĩ của nhân vật vì có từ báo trước “nghĩ thầm”. Dấu hiệu ngăn cách cũng là câu dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 3 (trang 53 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Cả hai đoạn trích có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước. Chúng có thể ngăn cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang.

II. Cách dẫn gián tiếp

Câu 1 (trang 54 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Đoạn (a), bộ phận in đậm là lời nói. Không có dấu hiệu ngăn cách với bộ phận đứng trước.

Quảng cáo

Câu 2 (trang 54 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Đoạn (b), bộ phận in đậm là ý nghĩ. Nó được ngăn cách bằng từ “rằng”, có thể thay thế bằng từ “là”.

Luyện tập

Câu 1 (trang 54 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

ĐoạnLời dẫnLời dẫn trực tiếp hay gián tiếpLời dẫn trực tiếp hay gián tiếp
aA ! Lao già tệ lắm … thế này à ?Lời nóiTrực tiếp
bCái vườn là của con ta … mọi thức còn rẻ cả…Ý nghĩTrực tiếp

Câu 2 (trang 54 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Viết đoạn văn :

   a. – Dẫn trực tiếp : Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bác Hồ có nêu rõ : “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.

   – Dẫn gián tiếp : Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bác Hồ cho rằng chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

Quảng cáo

   b. – Dẫn trực tiếp : Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng viết: “Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được”.

   – Dẫn gián tiếp: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định rằng Hồ Chủ Tịch giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong và cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được…

   c. – Dẫn trực tiếp : Đặng Thai Mai khi bàn về Tiếng Việt có viết : “Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình”.

   – Dẫn gián tiếp : Đặng Thai Mai khi bàn về Tiếng Việt tin rằng người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đu và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

Câu 3 (trang 55 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Thuật lại lời nhân vật Vũ Nương :

   Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng gửi một chiếc thoa vàng cho Trương Sinh, dặn Phan Lang nói hộ với chàng Trương nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, thì lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 9 cực ngắn, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

  • Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn văn lớp 9 | Soạn bài lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 9 và bám sát nội dung sgk Ngữ văn 9 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bạn đang đọc : Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp chi tiết 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment