Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là

Đánh giá bài này

Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Cho dãy các chất: AlCl3, NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3, Al. Số chất trong dãy đều tác dụng được với axit HCl, dung dịch NaOH là 

A. 2. 

B. 5. 

C. 4.  

D. 3. 

Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho các dãy chất: Al ,NaHCO3,AlCl3,Al2O3,Na2CO3,Al(OH)3,CH3CHooNH4.Số chất trong dãy vừa tác dụng được với axit HCl và dd NaOH là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Các câu hỏi tương tự

Những câu hỏi liên quan


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cho dãy các chất: A l C l 3 ,   N a H C O 3 ,   A l ( O H ) 3 ,   N a 2 C O 3 ,   A l . Số chất trong dãy đều tác dụng được với axit HCl, dung dịch NaOH là 

A. 2. 

B. 5. 

C. 4.  

D. 3. 

Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng được với dd HCl là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng được với dd HCl là

A. 2

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng được với dd HCl là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Cho dãy các chất: Al2O3; NaHCO3; (NH4)2CO3; KHSO4; Al(OH)3; NaAlO2. Số chất trong dãy vừa tác dụng được dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 3

B. 5


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

C. 4

D. 6

Cho dãy các chất: Fe3O4, Al2O3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CH3COONH4, Al, NaHCO3. Số chất trong dãy tác dụng được với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

Cho dãy các chất: Fe3O4, Al2O3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CH3COONH4, Al, NaHCO3. Số chất trong dãy tác dụng được với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Cho dãy các chất: Fe3O4, Al2O3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CH3COONH4, Al, NaHCO3. Số chất trong dãy tác dụng được với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Cho dãy các chất: Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3, CaCO3, NaHCO3. số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl

A. 1.

B. 3

C. 2.

D. 4.

Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là

A. Số mol Al gấp 1,5 lần số mol Mg

B. Trong X có 2 kim loại có số mol bằng nhau.

C. Ở thí nghiệm 1, Al bị hòa tan hoàn toàn

D. Phần trăm khối lượng của Na là 23,76%.

Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là

Môn Hóa – Lớp 12

Câu hỏi:

Cho dãy các chất: AlCl3, NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3, Al. Số chất trong dãy đều tác dụng được với axit HCl và dung dịch NaOH là:

Lời giải chi tiết:

Các chất vừa tác dụng với NaOH và HCl là: NaHCO3, Al(OH)3, Al → 3 chất

         NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

         NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

         Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

         Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

         2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

         2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Đáp án D

Quảng cáo

Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 – Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là
Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là
Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là
Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là
Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là
Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là
Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là
Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là

Bạn đang đọc : Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Cho dãy các chất: al nahco3 al2o3 al(oh)3 alcl3 số chất tác dụng với dung dịch naoh là

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận