Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Đánh giá bài này

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Cách điều chế nước điện giải (Hóa học – Lớp 8)

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

2 trả lời

Tính: 89 : 35,6 (Hóa học – Lớp 5)

2 trả lời

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. các điện tích chuyển động

B. nam châm đứng yên

C. các điện tích đứng yên

D. nam châm chuyển động

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

1 105

Tải về Bài viết đã được lưu

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi trong Vật lý 11 chương 4: Từ trường. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi bài tập liên quan. Giúp bạn đọc củng cố, nâng cao kĩ năng, thao tác giải bài tập trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. các điện tích chuyển động.

B. nam châm đứng yên.

C. các điện tích đứng yên.

D. nam châm chuyển động.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Dây dẫn mang dòng điện tương tác với:

Các điện tích chuyển động


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nam châm đứng yên

Nam châm chuyển động

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với các điện tích đứng yên

Đáp án C

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Xem đáp án

Đáp án A

Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

See also  Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc 2023

Câu 2. Tồn tại từ trường đều ở

A. xung quanh nam châm thẳng.

B. trong lòng ống dây dẫn có dòng điện.

C. xung quanh dòng điện thẳng, dài.

D. xung quanh dòng điện tròn.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Từ trường đều là từ trường có

A. các đường sức song song và cách đều nhau.

B. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.

C. lực từ tác dụng lên các dòng điện như nhau.

D. các đặc điểm bao gồm cả phương án A và B.

Xem đáp án

Đáp án C

Từ trường đều là từ trường có các đường sức song song và cách đều nhau, cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.

=> A, B, D – đúng

———————————————

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Câu hỏi: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. Các điện tích đứng yên

B. Nam châm chuyển động

C. Các điện tích chuyển dộng

D. Nam châm đứng yên

Trả lời

* Dây dẫn mang dòng điện tương tác với:

– Các điện tích chuyển động

– Nam châm đứng yên

– Nam châm chuyển động

* Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với các điện tích đứng yên

Đáp án cần chọn là: A .Các điện tích đứng yên

+ Khi cho dòng điện chạy qua hai dây dẫn thẳng song song thì hai dòng điện tương tác với nhau.

– Nếu hai dòng điện cùng chiều thì chúng hút nhau.

– Nếu hai dòng điện ngược chiều thì chúng đẩy nhau.

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

+ Độ lớn của lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây:

See also  Top 9 tóc nam ngắn vuốt keo 2022 2023

Trong đó: I1 và I2 là cường độ dòng điện chạy qua các dây, đơn vị là ampe (A); r là khoảng cách giữa hai dòng điện, đơn vị là mét (m).

Lưu ý:

+ Lực hút hay lực đẩy giữa hai dòng điện có phương nằm trên đường nối hai dòng điện

+ Nếu tính cho dây có chiều dài l thì:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

+ Khi có nhiều dòng điện tác dụng lên nhau thì ta áp dụng nguyên lý chồng chất: F = F1 + F2 + F3 + ….

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ trong hai dây bằng nhau và bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều dài của dây bằng 2.10-5 N. Hỏi hai dây đó cách nhau bao nhiêu.

Lời giải

Ta có:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Bài 2: Một dây dẫn dài vô hạn, có cường độ I1 = 6A đặt tại điểm A.

a) Hãy tính độ lớn cảm ứng từ do dây dẫn trên gây ra tại điểm B nằm cách A đoạn 6 cm ?

b) Nếu tại B đặt một dây dẫn thứ 2 song song với dây thứ nhất. Cho dòng điện I2 = 3A, chạy cùng chiều với dòng điện thứ nhất, hãy xác định lực từ do I1 tác dụng lên mỗi mét dây dẫn của I2, cho biết chúng đẩy hay hút nhau?

Lời giải


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

a) Cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại B:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

b) Vì hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều nên lực tương tác giữa chúng là lực hút.

Độ lớn của lực tương tác:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Bài 3: Hai dây dẫn đặt cách nhau 2cm trong không khí, dòng điện trong 2 dây có cùng giá trị cường độ, lực tương tác từ giữa 2 dây là lực hút và có độ lớn F = 2,5.10-2 N. Hai dòng điện trên cùng chiều hay ngược chiều ? Tìm cường độ dòng điện trong mỗi dây ?

Lời giải

Vì lực tương tác là lực hút nên hai dòng điện cùng chiều

Ta có:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Bài 4: Hai dây dẫn dài vô hạn đặt cách nhau 4cm, cho 2 dòng điện chạy ngược chiều nhau trong 2 dây dẫn, 2 dòng điện có cùng cường độ I = 5A. Hãy cho biết:

a) Hai dây dẫn trên có tương tác lực từ với nhau không ? Nếu có thì chúng đẩy hay hút nhau ? Vẽ hình ?

b) Hãy tính lực từ tương tác trên mỗi mét chiều dài của mỗi sợi dây ?

See also  Top 9 tiếng miền trung nghệ an 2022

Lời giải

a) Vì hai dây dẫn đều mang dòng điện nên chúng sẽ tương tác với nhau bằng lực từ. Vì hai dòng điện ngược chiều nên chúng sẽ đẩy nhau:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

b) Lực tương tác giữa hai dây dẫn:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Bài 5: Ba dòng điện cùng chiều cùng cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn. Biết rằng khoảng cách giữa dây 1 và 2 là 10 cm dây 2 và 3 là 5cm và dây 1 và 3 là 15cm. Xác định lực từ do:

a) Dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3

b) Dây 1 và dây 3 tác dụng lên dây 2

Lời giải

a) Vì dòng điện I1 và I3 cùng chiều nên I1 hút I3 một lực :

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Vì dòng điện I2 và I3 cùng chiều nên I2 hút I3 một lực:

Lực từ do dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3:

b) Vì dòng điện I1 và I2 cùng chiều nên I1 hút I2 một lực:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Vì dòng điện I2 và I3 cùng chiều nên I2 hút I3 một lực:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Lực từ do dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3:

Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Bạn đang đọc : Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Một dây dẫn mang dòng điện không tác dụng lực từ với

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment