Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

Đánh giá bài này

Top 1 ✅ Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm và dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã ch nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-03-08 04:18:32 cùng với các chủ đề liên quan khác

trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm ѵà dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã ch

Hỏi:

trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm ѵà dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã ch

trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm ѵà dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã chob)tính thể tích khí hiđro ở (đktc) thu được khí, cho 13 gam kẽm ѵào bình chứa dung dịch axit clohiđric dư

c)tính thể tích dung dịch axit clohiđrit 2m đã dùng cho phản ứng trên

Đáp:

thubichdan:

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

 a.  `Zn` + `2“HCl` `→` `ZnCl_2` + `H_2`

b.`n_(Zn)` = `13/65` = `0,2` mol

 `-` Theo PTHH : `n_(H_2)` = `n_(Zn)` = `0,2` mol

`→` `V_(H_2)` = `0,2` .`22,4` = `4,48` `l`

c.`-` Theo PTHH : `n_(HCl)` = `2`.`n_(Zn)` = `2` .`0,2` = `0,4` mol

`→` `V_(dd HCl)` = `(0,4)/2` = `0,2` `l` = `200` `ml`

thubichdan:

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

 a.  `Zn` + `2“HCl` `→` `ZnCl_2` + `H_2`

b.`n_(Zn)` = `13/65` = `0,2` mol

 `-` Theo PTHH : `n_(H_2)` = `n_(Zn)` = `0,2` mol

`→` `V_(H_2)` = `0,2` .`22,4` = `4,48` `l`

c.`-` Theo PTHH : `n_(HCl)` = `2`.`n_(Zn)` = `2` .`0,2` = `0,4` mol

`→` `V_(dd HCl)` = `(0,4)/2` = `0,2` `l` = `200` `ml`

thubichdan:

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

 a.  `Zn` + `2“HCl` `→` `ZnCl_2` + `H_2`

b.`n_(Zn)` = `13/65` = `0,2` mol

 `-` Theo PTHH : `n_(H_2)` = `n_(Zn)` = `0,2` mol

`→` `V_(H_2)` = `0,2` .`22,4` = `4,48` `l`

c.`-` Theo PTHH : `n_(HCl)` = `2`.`n_(Zn)` = `2` .`0,2` = `0,4` mol

`→` `V_(dd HCl)` = `(0,4)/2` = `0,2` `l` = `200` `ml`

trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm ѵà dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã ch

Xem thêm : …

Vừa rồi, tầm.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm và dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã ch nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm và dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã ch nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm và dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã ch nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng tầm.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Hiđro từ nguyên liệu kẽm và dung dịch axit clohđrica) viết PTHH điều chế khí hiđro từ nguyên liệu đã ch nam 2022 bạn nhé.

See also  Cách trồng lan hoàng dương 2023

09:44:3124/01/2019

Axit Clohidric HCl có đầy đủ tính chất hoá học chung của một axit hay không, có gì khác so với các axit sunfuric H2SO4 axit photphoric H3PO4 hay axit nitric HNO3,… chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.

A. Hiđro Clorua – Axit Clo hiđric HCl

I. Tính chất vật lý của Hiđro Clorua và Axit Clohiđric HCl

Hiđro clorua là chất khí, không màu, mùi xốc tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh HCl; nặng hơn không khí.

Axit clohđric HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Dung dịch axit HCl không màu, HCl đặc bốc khói trong không khí ẩm.

Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

II. Tính chất hoá học của HiđroClorua và Axit Clo hiđric HCl

1. HCl có tính axit mạnh

– Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

* Lưu ý:  Khí HCl không làm quỳ tím (khô) chuyển màu đỏ và không tác dụng với CaCO3,…

a) Axit Clohidric tác dụng với kim loại đứng trước H → muối trong đó kim loại có hóa trị thấp + H2.

* Chú ý: Pb đứng trước Hidro nhưng không tan trong dung dịch HCl do PbCl2 không tan.

HCl + Fe

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) Axit Clohidric tác dụng với oxit kim loại → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O.

• HCl + Fe3O4

 Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3

c) Axit Clohidric tác dụng với bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2­O.

• HCl + NaOH

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

• HCl + Fe(OH)2

 Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

d) Axit Clohidric tác dụng với muối → muối mới + axit mới

• HCl + Na2CO3

 Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑

• HCl + CaCO3

 CaCO­3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

• HCl + AgNO3

 AgNO­3 + 2HCl → AgCl↓ trắng  + HNO3

2. HCl có tính oxi hóa – khử

Axit Clohidric thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các kim loại đứng trước H2 (xem phần tính axit).

 Axit Clohidric đóng vai trò chất khử khi tác dụng với chất có tính oxi hóa mạnh như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, …

See also  Quân sủng nan vi truyện chữ

 2HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

 16HCl + 2KMnO4 →  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3  + 3Cl2↑ + 7H2O

 6HCl + KClO3 → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O

III. Điều chế axit clohiđric HCl

– Phương pháp sunfat (trong phòng thí nghiệm):

NaCl rắn + H2SO4 đặc 

Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

NaHSO4 + HCl

2NaCl rắn + H2SO4 đặc 

Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

Na2SO­4 + 2HCl

B. Muối Clorua

1. Muối Clorua MCln

– Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua.

– Công thức tổng quát: MCln.

– Các muối clorua hầu hết đều tan trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2.

2. Nhận biết ion clorua Cl-

– Nhỏ dung dịch bạc nitrat vào dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit clohiđric sẽ có kết tủa trắng bạc clorua xuất hiện, kết tủa này không tan trong các axit mạnh.

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ trắng + NaNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ trắng + HNO3

– Vậy AgNO3 là thuốc thử để nhận biết ion clorua Cl-

C. Bài tập về Axit Clohiđric, Hidroclorua

Bài 1 trang 106 sgk hóa 10: Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 40,5g.   B. 45,5g.   C. 55,5g.   D. 65,5g.

Lời giải bài 1 trang 106 sgk hóa 10:

* Đáp án: C đúng

– Theo bài ra, ta có: nH2 = m/M = 1/2 = 0,5 (mol).

– PTPƯ khi cho Mg và Fe vào dd HCl:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

– Giả sử: nMg = x; nFe = y.

– Theo PTPƯ ta có: nH2 = x + y = 0,5 (mol).   (1)

 mà theo bài ra: mhh = 24x + 56y = 20 (g).  (2)


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 Giải hệ phương trình (1) và (2) ta có x = y =0,25 mol.

⇒ mMgCl2 = n.M = 0,25.95 = 23,75g.

⇒ mFeCl2 = n.M = 0,25.127 = 31,75g

⇒ Khối lượng muối clorua là: m = mMgCl2 + mFeCl2 = 23,75 + 31,75= 55,5

Bài 3 trang 106 sgk hóa 10: Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua.

Lời giải bài 3 trang 106 sgk hóa 10:

– Phương trình hóa học của phản ứng điều chế hidro clorua

2NaCl tinh thể + H2SO4 đđ 

Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

 Na2SO4 + 2HCl

2KCl + 2H2O -đpnc, màng ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2↑

H2 + Cl2 

Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

 2HCl.

Bài 6 trang 106 sgk hóa 10: Sục khí Cl2 đi qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

Lời giải bài 6 trang 106 sgk hóa 10:

Cl2 + H2O 

Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 7 trang 106 sgk hóa 10: Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohiđric trong các trường hợp sau:

See also  Background tết nguyên đán vector 2023

a) Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 (dư) thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

Lời giải bài 7 trang 106 sgk hóa 10:

a) Theo bài ra, ta có nAgNO3 =

Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

– Phương trình phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

– Theo PTPƯ thì: nHCl = nAgCl = 0,1 (mol)

CM (HCl) = n/V = 0,1/0,15 = 0,667 (mol/l).

b) Theo bài ra ta có, nCO2 = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

– Phương trình phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

– Theo PTPƯ: nHCl = nCO2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

⇒ C%(HCl) = (mct/mdd).100% = (3,65/50).100% = 7,3%

Hi vọng với bài viết hệ thống lại kiến thức về tính chất hoá học của Axit Clo hidric (HCl), Hiđro clorua và muối Clorua một cách chi tiết ở trên sẽ hữu ích cho các em. Mọi thắc mắc các em hãy để lại bình luận dưới bài viết để được hỗ trợ, nếu thấy bài viết hay thì chia sẻ với bạn bè nhé, chúc các em học tập tốt.

¤ Xem thêm các bài viết khác tại:

» Mục lục bài viết SGK Hóa 10 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục bài viết SGK Vật lý 10 Lý thuyết và Bài tập

Bạn đang đọc : Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Cho PTHH Zn 2HCl→ zncl₂ h₂ cứ 1 nguyên tử Zn sẽ phản ứng với bao nhiêu phân tử HCl

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment