Công thức tính quãng đường đi được lớp 10 2023

Đánh giá bài này

Bài 4 (trang 15 SGK Vật Lý 10): Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Lời giải:

+ Công thức tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều:

           S = vtb . t = vt

+ Phương trình chuyển động:     x = xo + vt (với xo: tọa độ ban đầu)

Chuyển động thẳng. Biến đổi đều – Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 10. 6. Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?

6. Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?

– Chuyển động nhanh dần đều:

s = v0t + 1/2at2

trong đó a cùng dấu với v0

– Chuyển động chậm dần đều:

Quảng cáo

s = v0t + 1/2at2 

trong đó, a ngược dấu với v0

Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc hai.

Chuyển động thẳng đều – Bài 4 trang 15 sgk Vật lí 10. 4. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển

4. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

– Công thức tính quãng đường đi được:

s = vtb.t = v.t

– Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

x = x0 + s = x0 + vt

  • Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

– Sử dụng công thức trong chuyển động thẳng đều: S = v.t

– Công thức tính tốc độ trung bình:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Vận tốc trung bình:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Bài 1: Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h, 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.

Hướng dẫn:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Quãng đường đi trong 2h đầu: S1 = v1.t1 = 60.2 = 120 km

Quãng đường đi trong 3h sau: S2 = v2.t2 = 40.3 = 120 km

Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động:

Bài 2: Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1 = 12 km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2 = 20 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.

Hướng dẫn:

Thời gian đi nửa đoạn đường đầu:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Thời gian đi nửa đoạn đường cuối:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Tốc độ trung bình:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Quảng cáo

Bài 3: Một ô tô đi trên con đường bằng phẳng với v = 60 km/h, trong thời gian 5 phút, sau đó lên dốc 3 phút với v = 40 km/h. Coi ôtô chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường ô tô đã đi trong cả giai đoạn.

Hướng dẫn:

Bài 4: Một ô tô đi từ A đến B. Đầu chặng ô tô đi 1/4 tổng thời gian với v = 50 km/h. Giữa chặng ô tô đi 1/2 thời gian với v = 40 km/h. Cuối chặng ô tô đi 1/4 tổng thời gian với v = 20 km/h. Tính tốc độ trung bình của ô tô?

Hướng dẫn:

Quãng đường đi đầu chặng:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Quãng đường chặng giữa:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Quãng đường đi chặng cuối:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Tốc độ trung bình:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Bài 5: Hai xe cùng chuyển động đều trên đường thẳng. Nếu chúng đi ngược chiều thì cứ 30 phút khoảng cách của chúng giảm 40km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách giữa chúng giảm 8km. Tính vận tốc mỗi xe.

Hướng dẫn:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe.

Nếu đi ngược chiều thì

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Nếu đi cùng chiều thì

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Giải (1) (2): v1 = 52 km/h ; v2 = 28 km/h

Quảng cáo

Câu 1: Tốc độ trung bình bằng tổng quãng đường chia tổng thời gian đi hết quãng đường đó:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

A.7m/s                  B.5,71m/s                  C. 2,85m/s                  D. 0,7m/s

Hiển thị lời giải

Tốc độ trung bình bằng tổng quãng đường chia tổng thời gian đi hết quãng đường đó:

Câu 2: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

A.12,5m/s                  B. 8m/s                  C. 4m/s                  D.0,2m/s

Hiển thị lời giải

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Câu 3: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:

A. 50km/h                  B. 48 km/h                  C. 44km/h                  D. 34km/h

Hiển thị lời giải

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Câu 4: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20 km/h trên 1/4 đoạn đường đầu và 40 km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là :

A. 30km/h                   B. 32 km/h                  C. 128km/h                  D. 40km/h


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hiển thị lời giải

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Câu 5: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12 km/h. Trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18 km/h. Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là:

A.15km/h                  B.14,5km/h                   C. 7,25km/h                  D. 26km/h

Hiển thị lời giải

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Câu 6: Một người đi xe đạp không đổi chiều trên 2/3 đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 10 km/h và 1/3 đoạn đường sau với vận tốc trung bình 20 km/h. Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên cả quảng đường là

A. 12km/h                   B. 15km/h                   C. 17km/h                   D. 13,3km/h

Hiển thị lời giải

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Câu 7: Thế nào là chuyển động thẳng đều?

A. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường

B. Chuyển động thẳng đều là chuyển động trên đường thẳng, có vectơ vận tốc không đổi theo thời gian

C. Chuyển động thẳng đều là chuyển động trên đường thẳng, vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau

D. Cả 3 đáp án trên

Hiển thị lời giải

Câu 8: Chọn đáp án đúng:

Trong chuyển động thẳng đều:

A. Quãng đường đi được s tỉ lệ nghịch với tốc độ v

B. Tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v

C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t

D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t

Hiển thị lời giải

Câu 9: Công thức tính tốc độ trung bình là:

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

      

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

       

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

      

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Hiển thị lời giải

Câu 10: Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Trong chuyển động thẳng đều thì :

A. Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ với vận tốc v.

B. Tọa độ x tăng tỉ lệ với vận tốc v.

C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Hiển thị lời giải

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 10 chọn lọc có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Công thức tính quãng đường đi được lớp 10

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

dong-hoc-chat-diem.jsp

Bạn đang đọc : Công thức tính quãng đường đi được lớp 10 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Công thức tính quãng đường đi được lớp 10 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Công thức tính quãng đường đi được lớp 10 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
See also  Chích ngừa thương hàn bao nhiêu tiền 2023

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment