Đánh giá phẩm chất, năng lực theo thông tư 27 2023

Đánh giá bài này

Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27

 • Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh lớp 1
  • Năng lực chung
  • Năng lực đặc thù
 • Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh lớp 1
  • A. Yêu nước
  • B. Nhân ái
  • C. Chăm chỉ
  • D. Trung thực
  • E. Trách nhiệm
 • Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh theo Thông tư 27
  • Chăm chỉ
  • Yêu nước
  • Nhân ái
  • Trung thực
  • Trách nhiệm
 • Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh theo Thông tư 27
  • Tự chủ và tự học
  • Giao tiếp và hợp tác
  • Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo
  • Ngôn ngữ
  • Năng lực tính toán
  • Nhận xét năng lực thẩm mỹ
  • Nhận xét năng lực thể chất
  • Năng lực về khoa học

Bạn đang đọc : Đánh giá phẩm chất, năng lực theo thông tư 27 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Đánh giá phẩm chất, năng lực theo thông tư 27 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Đánh giá phẩm chất, năng lực theo thông tư 27 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
See also  Bài tập câu điều kiện loại 2 lớp 6 có đáp an

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Leave a comment