Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 trang 16, 17 sách bài tập vật lí 9 – Bài trang Sách bài tập (SBT) Vật lí 2023

Đánh giá bài này
điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ đồ như trên hình 6.4 là RAB=10, trong đó các điện trở R1=7; R2=12. Hỏi điện trở Rxcó giá trị nào dưới đây?

Bài 6.5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Ba điện trở cùng giá trị R=30Ω.
a. Có mấy cách mắc ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.
b. Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch trên.
Trả lời:

a) Có 4 cách mắc sau:

Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 trang 16, 17 sách bài tập vật lí 9 - Bài  trang Sách bài tập (SBT) Vật lí

b) Điện trở tương đương của mỗi mạch là:

Mạch 1: ( {R_{{rm{td}}}} = 3{rm{R}} = 3 times 30 = 90Omega )

Mạch 2:({R_{{rm{td}}}} = R + {R over 2} = 30 + {{30} over 2} = 45Omega)

Mạch 3: ({R_{{rm{td}}}} = {{{R_1}{R_2}} over {2R + R}} = {{2R} over 3} = {{2.30} over 3} = 20Omega )


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mạch 4: ({R_{{rm{td}}}} = {R over 3} = {{30} over 3} = 10Omega )


Bài 6.6 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Cho mạch điện AB có sơ đồ như hình 6.2, trong đó điện trở R1=3r; R2=r; R3=6r; điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

A. 0,75rB. 3r C.2,1rD. 10r

See also  Top 12 luyện tập trang 110 toán lớp 5 2023 2023

Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 trang 16, 17 sách bài tập vật lí 9 - Bài  trang Sách bài tập (SBT) Vật lí

Trả lời:

Chọn C. 2,1r


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Bài 6.7 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Các điện trở R là như nhau trong các đoạn mạch có sơ đồ trong hình 6.3 dưới đây. Hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch nào là nhỏ nhất?

Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 trang 16, 17 sách bài tập vật lí 9 - Bài  trang Sách bài tập (SBT) Vật lí

Trả lời:

Đáp án D


Bài 6.8 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ đồ như trên hình 6.4 là RAB=10, trong đó các điện trở R1=7; R2=12. Hỏi điện trở Rxcó giá trị nào dưới đây?

A. 9B. 5C. 4D. 15

Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 trang 16, 17 sách bài tập vật lí 9 - Bài  trang Sách bài tập (SBT) Vật lí

Trả lời:

Chọn đáp ánC. 4

Bạn đang đọc : Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 trang 16, 17 sách bài tập vật lí 9 – Bài trang Sách bài tập (SBT) Vật lí 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 trang 16, 17 sách bài tập vật lí 9 – Bài trang Sách bài tập (SBT) Vật lí 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 trang 16, 17 sách bài tập vật lí 9 - Bài trang Sách bài tập (SBT) Vật lí  2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment