Etyl axetat được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ có công thực là

Đánh giá bài này

Etyl axetat chủ yếu được dùng làm dung môi cho các phản ứng hóa học, cũng như để thực hiện công việc chiết các hóa chất khác. Công thức của etyl axetat là

A. C2H5COOC2H5.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3

D. HCOOC2H5

Các câu hỏi tương tự

   (a) Poli(metyl metacrylat) được dùng để sản xuất chất dẻo;

   (c) Metyl axetat là đồng phân của axit propionic;

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 3. 

C. 4

D. 2

Etyl axetat có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ. Etyl axetat được tổng hợp khi đun nóng hỗn hợp etanol và axit axetic với chất xúc tác là

A. axit sunfuric đặc       

B. thuỷ ngân (II) sunfat       

C. bột sắt     

D. niken

Etyl axetat (este có mùi thơm thường được dùng làm dung môi để hòa tan chất hữu cơ) có công thức cấu tạo như sau: 

Etyl axetat được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ có công thực là

(1) dung dịch brom;

(3) dung dịch AgNO3/ NH3;

(5) cồn iot.

Để phân biệt 3 este: anlyl axetat; vinyl axetat và etyl axetat cần phải dùng thuốc thử là:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A. 1, 2, 5.

B. 1,3. 

C. 2,3. 

D. 1, 2, 3

Etyl axetat có công thức hóa học là  

A. HCOOCH3

B. CH3COOC2H5

C. CH3COOCH3

D. HCOOC2H5

Etyl axetat có công thức hóa học là

A. HCOOCH3

B. CH3COOC2H5

C. CH3COOCH3

D. HCOOC2H5

Cho các phát biểu sau

(a) Đipeptit Val-Lys có phản ứng màu biure.

See also  Top 9 mèo ta lai 2023

(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.

(c) Etyl fomat và glucozo có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Phenylamin có lực bazo mạnh hơn amoniac.

(e) Saccarozo có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(g) Vinyl axetat làm mất màu dung dịch brom.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cho các chất sau: triolein, tripanmitin, etyl axetat, axit axetic. Số chất tham gia phản ứng xà phòng hóa là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

11/03/2022 133

B. C2H6O.

Đáp án chính xác

Đáp án BCH3COOC2H5+ NaOH → CH3COONa + C2H5OH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đốt cháy hoàn toàn m gam glyxin trong O2thu được CO2, H2O và 448 ml khí N2. Giá trị của m là

Xem đáp án » 11/03/2022 634

Thủy phân chất nào sau đây trong dung dịch kiềm thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc ?

Xem đáp án » 11/03/2022 223

Trong phân tử amin không chứa nguyên tố

Xem đáp án » 11/03/2022 196

Dung dịch chất X hòa tan Cu(OH)2, thu được dung dịch màu xanh lam. Mặt khác, X bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit. Chất X là

Xem đáp án » 11/03/2022 191

Khi đun nóng triolein với chất X có xúc tác để nguội thu được khối chất rắn là tristearin. Chất X là

Xem đáp án » 11/03/2022 169

Cho 1,78 gam alanin vào dung dịch chứa 0,04 mol KOH, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 11/03/2022 132


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp E gồm một este đơn chức, mạch hở X và một amino axit Y (có một nhóm NH2), thu được 26,88 lít CO2(đktc) và 22,5 gam H2O. Biết số nguyên tử cacbon trong Y nhiều hơn số nguyên tử cacbon trong X. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Xem đáp án » 11/03/2022 128

See also  28 bài học rút ra từ câu chuyện Nàng tiên ốc 2023✅

Cho 2,790 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 5,053 gam muối. Tổng số các nguyên tử trong phân tử X là

Xem đáp án » 11/03/2022 118

Từ khí X và hơi nước, tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Khí X gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

Xem đáp án » 11/03/2022 110

Hợp chất hữu cơ X là đồng phân cấu tạo của valin. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối natri của a-amino axit và ancol bậc một. Số công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 11/03/2022 103

Đun nóng m gam tristearin với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 18,36 gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 11/03/2022 89

Trong các chất sau, chất nào trong phân tử có số nguyên tử oxi ít nhất?

Xem đáp án » 11/03/2022 82

Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + NaOH → Y + Z

F + 2NaOH → 2Z + T

Biết E, F đều là este mạch hở lần lượt có công thức phân tử là C4H6O2và C4H6O4. Biết Z là muối của axit cacboxylic, Y và T chứa cùng một loại chức. Cho các phát biểu sau:.

(a) Chất E và F đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(b) Chất Y là hợp chất hữu cơ không no.

(c) Dẫn khí etilen vào dung dịch KMnO4ở nhiệt độ thường tạo ra chất T.

(d) Đốt cháy hoàn toàn Z thu được số mol CO2bằng số mol Na2CO3.

(e) Có một công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của F.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 11/03/2022 81

See also  Top 10 hỗ trợ garena tố cáo hack 2022

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng?

Xem đáp án » 11/03/2022 74

Cho các phát biểu sau:

(a) Glyxin và lysin có cùng công thức đơn giản nhất.

(b) a mol muối đinatriglutamat tác dụng vừa đủ với 3a mol HCl trong dung dịch.

(c) N-metylmetanamin cùng bậc với propan-2-ol.

(d) Alanin và valin đều có mạch cacbon phân nhánh.

(e) Chỉ có một este mạch hở ứng với công thức phân tử C3H4O2.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 11/03/2022 71

Bạn đang đọc : Etyl axetat được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ có công thực là được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Etyl axetat được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ có công thực là do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Etyl axetat được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ có công thực là

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment