Mục lục sách Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Đánh giá bài này

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4                                                                                                                                                                                                                                           4.2/5 – (91 bình chọn)

Mục lụcSách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4:

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

 • Tuần 1. Thương người như thể thương thân
 • Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
 • Chính tả (Nghe  viết): Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
 • Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
 • Tập đọc: Mẹ ốm
 • Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
 • Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
 • Tuần 2. Thương người như thể thương thân
 • Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
 • Chính tả (Nghe  viết): Mười năm cõng bạn đi học
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu  đoàn kết
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 2
 • Tập đọc: Truyện cổ nước mình
 • Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
 • Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
 • Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 3. Thương người như thể thương thân
 • Tập đọc: Thư thăm bạn
 • Chính tả (Nghe  viết): Cháu nghe câu chuyện của bà
 • Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 3
 • Tập đọc: Người ăn xin
 • Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu  Đoàn kết
 • Tập làm văn: Viết thư

MĂNG MỌC THẲNG

 • Tuần 4. Măng mọc thẳng
 • Tập đọc: Một người chính trực
 • Chính tả (Nghe  Viết): Truyện cổ tích nước mình
 • Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
 • Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính
 • Tập đọc: Tre Việt Nam
 • Tập làm văn: Cốt truyện
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện
 • Tuần 5. Măng mọc thẳng
 • Tập đọc: Những hạt thóc giống
 • Chính tả (Nghe  viết): Những hạt thóc giống
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực  Tự trọng  Tuần 5 Tiếng Việt 4
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 5
 • Tập đọc: Gà Trống và Cáo
 • Tập làm văn: Viết thư (Kiểm tra viết)
 • Luyện từ và câu : Danh từ
 • Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 6. Măng mọc thẳng
 • Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca
 • Chính tả (Nghe  viết): Người viết truyện thật thà
 • Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 6
 • Tập đọc: Chị em tôi
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực  Tự trọng  Tuần 6 Tiếng Việt 4
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

 • Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ
 • Tập đọc: Trung thu độc lập
 • Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo
 • Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam
 • Kể chuyện: Lời ước dưới trăng
 • Tập đọc: Ở Vương quốc Tương lai
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
 • Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
 • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
 • Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ
 • Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
 • Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập
 • Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 8
 • Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
 • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
 • Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép
 • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
 • Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ
 • Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
 • Chính tả (Nghe-viết): Thợ rèn
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Tuần 9
 • Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát
 • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
 • Luyện từ và câu: Động từ
 • Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân  Tuần 9 Tiếng Việt 4
 • Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I  Tiếng Việt 4

CÓ CHÍ THÌ NÊN


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 • Tuần 11. Có chí thì nên
 • Tập đọc: Ông trạng thả diều
 • Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
 • Kể chuyện: Bàn chân kì diệu
 • Tập đọc: Có chí thì nên
 • Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân  Tuần 11 Tiếng Việt 4
 • Luyện từ và câu: Tính từ
 • Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 12. Có chí thì nên
 • Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
 • Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí  Nghị lực
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 12
 • Tập đọc: Vẽ trứng
 • Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
 • Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
 • Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
 • Tuần 13. Có chí thì nên
 • Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
 • Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Tuần 13
 • Tập đọc: Văn hay chữ tốt
 • Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
 • Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

TIẾNG SÁO DIỀU

 • Tuần 14. Tiếng sáo diều
 • Tập đọc: Chú đất nung
 • Chính tả (Nghe-viết): Chiếc áo búp bê
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
 • Kể chuyện: Búp bê của ai
 • Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)
 • Tập là văn: Thế nào là miêu tả?
 • Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
 • Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
 • Tuần 15. Tiếng sáo diều
 • Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
 • Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi  Trò chơi
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 15
 • Tập đọc: Tuổi ngựa
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
 • Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
 • Tập làm văn: Quan sát đồ vật
 • Tuần 16. Tiếng sáo diều
 • Tập đọc: Kéo co
 • Chính tả (Nghe  viết): Kéo co
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi  Trò chơi
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Tuần 16
 • Tập đọc: Trong quán ăn Ba cá Bống
 • Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
 • Luyện từ và câu: Câu kể
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
 • Tuần 17. Tiếng sáo diều
 • Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
 • Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao
 • Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì
 • Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ
 • Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
 • Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật
 • Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I  Tiếng Việt 4

NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

 • Tuần 19. Người ta là hoa đất
 • Tập đọc: Bốn anh tài
 • Chính tả (Nghe  viết): Kim tự tháp Ai Cập
 • Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
 • Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần
 • Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật
 • Tuần 20. Người ta là hoa đất
 • Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
 • Chính tả (Nghe  viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp
 • Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 20
 • Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
 • Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ  Sức khỏe
 • Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương
 • Tuần 21. Người ta là hoa đất
 • Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
 • Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người
 • Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Tuần 21
 • Tập đọc: Bè xuôi sông La
 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
 • Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

 • Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu
 • Tập đọc: Sầu riêng
 • Chính tả (Nghe  viết): Sầu riêng
 • Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện: Con vịt xấu xí
 • Tập đọc: Chợ tết
 • Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ  Cái đẹp
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
 • Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu
 • Tập đọc: Hoa học trò
 • Chính tả (Nhớ  viết): Chợ Tết
 • Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
 • Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ  Cái đẹp
 • Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
 • Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu
 • Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
 • Chính tả (Nghe-viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
 • Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Tuần 24
 • Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
 • Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
 • Chính tả (Nghe  viết): Khuất phục tên cướp biển
 • Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?
 • Kể chuyện: Những chú bé không chết

NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

 • Tuần 25. Những người quả cảm
 • Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
 • Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm  Tuần 25 Tiếng Việt 4
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
 • Tuần 26. Những người quả cảm
 • Tập đọc: Thắng biển
 • Chính tả (Nghe  Viết): Thắng biển
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 26
 • Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm  Tuần 26 Tiếng Việt 4
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
 • Tuần 27. Những người quả cảm
 • Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay
 • Chính tả (Nghe  viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • Luyện từ và câu: Câu khiến
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Tuần 27
 • Tập đọc: Con sẻ
 • Tập làm văn: Miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
 • Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II  Tiếng Việt 4

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 • Tuần 29. Khám phá thế giới
 • Tập đọc: Đường đi Sa Pa
 • Chính tả (Nhớ-viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch  Thám hiểm  Tuần 29 Tiếng Việt 4
 • Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng
 • Tập đọc: Trăng ơi từ đâu đến?
 • Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
 • Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
 • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
 • Tuần 30. Khám phá thế giới
 • Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
 • Chính tả (Nhớ-viết): Đường đi Sa Pa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch  Thám hiểm  Tuần 30 Tiếng Việt 4
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 30
 • Tập đọc: Dòng sông mặc áo
 • Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
 • Luyện từ và câu: Câu cảm
 • Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn
 • Tuần 31. Khám phá thế giới
 • Tập đọc: Ăng-co Vát
 • Chính tả (Nghe  viết): Nghe lời chim nói
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Tuần 31
 • Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật  Tuần 31 Tiếng Việt 4

TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

 • Tuần 32. Tình yêu cuộc sống
 • Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
 • Chính tả (Nghe  viết): Vương quốc vắng nụ cười
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
 • Kể chuyện: Khát vọng sống
 • Tập đọc: Ngắm Trăng + Không đề
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật  Tuần 32 Tiếng Việt 4
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật
 • Tuần 33. Tình yêu cuộc sống
 • Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
 • Chính tả (Nhớ  viết): Ngắm trăng. Không đề
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan  Yêu đời
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc  Tuần 33
 • Tập đọc: Con chim chiền chiện
 • Tập làm văn: Miêu tả con vật
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
 • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
 • Tuần 34. Tình yêu cuộc sống
 • Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
 • Chính tả (Nghe  viết): Nói ngược
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan- yêu đời
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  Tuần 34
 • Tập đọc: Ăn Mầm đá
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
 • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
 • Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II  Tiếng Việt 4

Các thể loại văn tham khảo lớp 4

 • Kể chuyện  Tập làm văn lớp 4
 • Tả đồ vật  Tập làm văn lớp 4
 • Tả cây cối  Tập làm văn lớp 4
 • Tả loài vật  Tập làm văn lớp 4
 • Tả vật nuôi trong vườn thú  Tập làm văn lớp 4
 • Tả cảnh  Tập làm văn lớp 4
 • Giới thiệu phong cảnh địa phương  Tập làm văn lớp 4
 • Viết thư  Tập làm văn lớp 4

Đọc Online Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4

Tập 1

Đọc Online

Tập 2


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đọc Online

Download Ebook Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4

Tập 1

DOWNLOAD PDF

Tập 2

DOWNLOAD PDF

Video liên quan

Bạn đang đọc : Mục lục sách Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Mục lục sách Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Mục lục sách Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận