Sục từ từ khí CO2 vào dd NaOH tạo ra muối Na2CO3 trước sau đó mới đến NaHCO3

Đánh giá bài này

Sục từ từ khí CO2 vào hỗn hợp dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng.

Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch NaOH, tới một lúc nào đó tạo ra được hai muối. Thời điểm tạo ra 2 muối như thế nào? A. NaHCO3 tạo ra trước, Na2CO3 tạo ra sau B. Na2CO3 tạo ra trước, NaHCO3 tạo ra sau C. Cả 2 muối tạo ra cùng lúc D. Không xác định được

Đọc tiếp

Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch NaOH, tới một lúc nào đó tạo ra được hai muối. Thời điểm tạo ra 2 muối như thế nào?

A. NaHCO3 tạo ra trước, Na2CO3 tạo ra sau

B. Na2CO3 tạo ra trước, NaHCO3 tạo ra sau

C. Cả 2 muối tạo ra cùng lúc

D. Không xác định được

Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là:

Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là:

A. Na2CO3

B. NaHCO3

C. Ban đầu tạo Na2CO3, sau đó khi CO2 dư thì thu được NaHCO3.

D. Ban đầu tạo NaHCO3, sau đó khi CO2 dư thì thu được Na2CO3.

26/10/2021 1,787

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Quá trình thổi khí CO2 đến dư vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là Na2CO3, NaHCO3. – Hiện tượng: Ban đầu tạo kết tủa trắng, sau một thời gian kết tủa tan dần thành dung dịch trong suốt. – Phương trình: (1) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

(2) Na2Co3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,2 gam và 0,8 gam

B. 1,2 gam và 1,6 gam

C. 1,3 gam và 1,5 gam

D. 1,0 gam và 1,8 gam

Clo là chất khí có màu

A. nâu đỏ

B. vàng lục

C. lục nhạt

D. trắng xanh

Sục từ từ khí CO2 vào dd NaOH tạo ra muối Na2CO3 trước sau đó mới đến NaHCO3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

Sục từ từ khí CO2 vào dd NaOH tạo ra muối Na2CO3 trước sau đó mới đến NaHCO3

Chắc suất Đại học top – Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình đang gặp vấn đề này không thống nhất giữa các tài liệu với nhau: đó là khi xục CO2 vào dugn dịch NaOH: – Có tài liệu cho rằng phản ứng tạo NaHCO3 trước: CO2 + NaOH ->NaHCO3 khi NaOH dư thì tiếp tục phản ứng: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O – Còn có tài liệu lại cho rằng CO2 phản ứng tạo Na2CO3 trước: CO2 + NaOH -> Na2CO3 rồi khi NaOH hết mà vẫn tiếp tục xục CO2 vào thì tiep tục xảy ra phản ứng: CO2+ Na2CO3 + H2O ->NaHCO3 Chú ý: hai cách viết như trên kết quả làm ra đều giống nhau, nhưng vấn đề ở đây là thé tự phản ứng, tạo muối trung hòa trước hay muối axit trước!

Rất mogn các bạn cho ý kiếm giúp đỡ!

Mình đang gặp vấn đề này không thống nhất giữa các tài liệu với nhau: đó là khi xục CO2 vào dugn dịch NaOH: – Có tài liệu cho rằng phản ứng tạo NaHCO3 trước: CO2 + NaOH ->NaHCO3 khi NaOH dư thì tiếp tục phản ứng: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O – Còn có tài liệu lại cho rằng CO2 phản ứng tạo Na2CO3 trước: CO2 + NaOH -> Na2CO3 rồi khi NaOH hết mà vẫn tiếp tục xục CO2 vào thì tiep tục xảy ra phản ứng: CO2+ Na2CO3 + H2O ->NaHCO3 Chú ý: hai cách viết như trên kết quả làm ra đều giống nhau, nhưng vấn đề ở đây là thé tự phản ứng, tạo muối trung hòa trước hay muối axit trước!

Rất mogn các bạn cho ý kiếm giúp đỡ!

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=83407

Bạn vào đây xem thử

Sục từ từ khí CO2 vào dd NaOH tạo ra muối Na2CO3 trước sau đó mới đến NaHCO3

Theo mình là do quá trình sục khí Co2 , nếu sục khí Co2 từ từ vào kiềm nếu như Co2 còn dư sẽ tạo ra muối trung hoà sau đó tạo ra muối axit . Ngược lại khi dẫn kiềm từ từ qua khí Co2 từ từ thì sẽ tạo ra muối axit trước và muối trung hoà sau.

Theo mình là do quá trình sục khí Co2 , nếu sục khí Co2 từ từ vào kiềm nếu như Co2 còn dư sẽ tạo ra muối trung hoà sau đó tạo ra muối axit . Ngược lại khi dẫn kiềm từ từ qua khí Co2 từ từ thì sẽ tạo ra muối axit trước và muối trung hoà sau.

Theo mình cho dù xục CO2 vào kiềm hay ngược lại thì quá trình CO2 tan trong kiềm vẫn xảy ra từ từ, không nhanh như dung dịch HCl vào dung dich NàCO 3 và ngược lai

Tạo ra NaHCO3 trước rồi CO2 dư thì ra Na2CO3 Trong bài người ta thường cho dư CO2 nên viết luôn ra Na2CO3

Và nữa, chỉ có sục CO2 vào NaOH chứ là rì có đổ NaOH vào CO2


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

theo tớ là khi cho CO2 từ từ vào dung dịch NaOH thì đầu tiên sẽ tạo muối trung hòa trước, sau đó mới đến muói axit thì phải thứ tự pt: CO2+ 2NaOH= > Na2CO3+ H2O CO2+ NaOH= > NaHCO3

vì nếu cho CO2 dư vào thì nó tạo muối axit lun, còn nếu cho NaOH dư thì nó tạo muối trung hòa lun( giống Ca( OH)2 thì phải)

ko bít đúng ko nữa, hic

theo tớ là khi cho CO2 từ từ vào dung dịch NaOH thì đầu tiên sẽ tạo muối trung hòa trước, sau đó mới đến muói axit thì phải thứ tự pt: CO2+ 2NaOH= > Na2CO3+ H2O CO2+ NaOH= > NaHCO3

vì nếu cho CO2 dư vào thì nó tạo muối axit lun, còn nếu cho NaOH dư thì nó tạo muối trung hòa lun( giống Ca( OH)2 thì phải)

ko bít đúng ko nữa, hic

Mình cũng nghĩ giống bạn!
Bạn có biết dựa vào cơ sở nào, hay hằng số nào để xác định chất nào tạo thành trước, chất nào tạo thành sau không?

hic, động đến cái này nghe mừ sợ, hình như là có, nhưng mờ tớ lơ mơ lém, nhớ sao nói vậy, bạn tham khảo nha: nOH-/nCO2 tạo muối trung hòa 1< nOH-/ nCO2 tạo 2 muối nOH-/nCO2> 2= > tạo muối axit

hic, ko biết có nhầm ko nữa, các bạn coi sai chỗ nào thì nói tớ sửa nha

Mình đang gặp vấn đề này không thống nhất giữa các tài liệu với nhau: đó là khi xục CO2 vào dugn dịch NaOH: – Có tài liệu cho rằng phản ứng tạo NaHCO3 trước: CO2 + NaOH ->NaHCO3 khi NaOH dư thì tiếp tục phản ứng: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O – Còn có tài liệu lại cho rằng CO2 phản ứng tạo Na2CO3 trước: CO2 + NaOH -> Na2CO3 rồi khi NaOH hết mà vẫn tiếp tục xục CO2 vào thì tiep tục xảy ra phản ứng: CO2+ Na2CO3 + H2O ->NaHCO3 Chú ý: hai cách viết như trên kết quả làm ra đều giống nhau, nhưng vấn đề ở đây là thé tự phản ứng, tạo muối trung hòa trước hay muối axit trước!

Rất mogn các bạn cho ý kiếm giúp đỡ!

Thực ra mà nói phương trình hóa học trên chỉ là viết tắt lại của một dãy các phương trình phản ứng xảy ra nhanh và liên tiếp nhau, rất khó để có thể xác định cũng như kiểm soát chính xác các quá trình đó nên thường chúng ta chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng của phản ứng và ta sẽ lấy phản ứng chiếm ưu thế làm phản ứng chính.

Dễ thấy khi dư bazo thì kết quả ta thu được sẽ là muối trung hòa vì thế ta sẽ coi khi sục từ từ CO2 vào dung dịch NaOH sẽ tạo ra muối trung hóa trước rồi khi đến dư CO2 sẽ tạo ra muối axit

Mình đang gặp vấn đề này không thống nhất giữa các tài liệu với nhau: đó là khi xục CO2 vào dugn dịch NaOH: – Có tài liệu cho rằng phản ứng tạo NaHCO3 trước: CO2 + NaOH ->NaHCO3 khi NaOH dư thì tiếp tục phản ứng: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O – Còn có tài liệu lại cho rằng CO2 phản ứng tạo Na2CO3 trước: CO2 + NaOH -> Na2CO3 rồi khi NaOH hết mà vẫn tiếp tục xục CO2 vào thì tiep tục xảy ra phản ứng: CO2+ Na2CO3 + H2O ->NaHCO3 Chú ý: hai cách viết như trên kết quả làm ra đều giống nhau, nhưng vấn đề ở đây là thé tự phản ứng, tạo muối trung hòa trước hay muối axit trước!

Rất mogn các bạn cho ý kiếm giúp đỡ!

Trên trường cô bạn dạy là tạo muối nào trước Vì những người ghi tài liệu cho m đọc học vị của họ cao, chưa chắc m đã hiểu hết ý đồ người viết

Gặp dạng bài này thì sẽ có vài điểm để ra đề:

– Nêu hiện tượng chắc bạn đã rõ phần này

– Giải toán: hiện nay có rất nhiều cách giải dạng bài này. Cô m có nhấn mạnh chỗ, sục từ từ vào và cho vào để lập tỉ lệ sao cho đúng.

Chúng ta chỉ cần quan tâm dùng cách nào sao cho đúng và quen để làm bài tốt và hiểu lý thuyết như giáo viên dạy. Phần này hình như SGK cũng có nói.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Còn thứ tự m nghĩ là cho vào nó làm loạn xạ lên trong đó @-). Giống như khi cho K, Na vào dung dịch HCl. Phản ứng xảy ra có thể gây nổ, ko biết như thể nào, nhưng trên lý thuyết thì cho phản ứng vs HCl trước.

Mình đang gặp vấn đề này không thống nhất giữa các tài liệu với nhau: đó là khi xục CO2 vào dugn dịch NaOH: – Có tài liệu cho rằng phản ứng tạo NaHCO3 trước: CO2 + NaOH ->NaHCO3 khi NaOH dư thì tiếp tục phản ứng: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O – Còn có tài liệu lại cho rằng CO2 phản ứng tạo Na2CO3 trước: CO2 + NaOH -> Na2CO3 rồi khi NaOH hết mà vẫn tiếp tục xục CO2 vào thì tiep tục xảy ra phản ứng: CO2+ Na2CO3 + H2O ->NaHCO3 Chú ý: hai cách viết như trên kết quả làm ra đều giống nhau, nhưng vấn đề ở đây là thé tự phản ứng, tạo muối trung hòa trước hay muối axit trước!

Rất mogn các bạn cho ý kiếm giúp đỡ!

mình nghĩ là ban đầu sục khí vô dd thì ban đầu OH- dư nên tạo ra Na2CO3, sau CO2 dư thì tạo ra NaHCO3

có lần cô mình bảo cả 2 cách làm như thế đều đúng
ko có cách nào sai cả, bản hcaats đều là một nên tốt nhất là đừng phản bác cái nào sai cả.mình cũng nghĩ thế

cai nay lop 9 hoc roi ma anh. CO2 + NaOH -> Na2CO3 trc neu CO2 du thi tiep tuc phan ung

CO2 + H2O + Na2CO3 -> NaHCO3

Mình đang gặp vấn đề này không thống nhất giữa các tài liệu với nhau: đó là khi xục CO2 vào dugn dịch NaOH: – Có tài liệu cho rằng phản ứng tạo NaHCO3 trước: CO2 + NaOH ->NaHCO3 khi NaOH dư thì tiếp tục phản ứng: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O – Còn có tài liệu lại cho rằng CO2 phản ứng tạo Na2CO3 trước: CO2 + NaOH -> Na2CO3 rồi khi NaOH hết mà vẫn tiếp tục xục CO2 vào thì tiep tục xảy ra phản ứng: CO2+ Na2CO3 + H2O ->NaHCO3 Chú ý: hai cách viết như trên kết quả làm ra đều giống nhau, nhưng vấn đề ở đây là thé tự phản ứng, tạo muối trung hòa trước hay muối axit trước!

Rất mogn các bạn cho ý kiếm giúp đỡ!

minh cung thac mac cai nay ne thầy giáo dạy trên lớp bảo tạo ra trung hòa trước

cô giáo dạy thêm bao ra axit truoc ???

Bạn đang đọc : Sục từ từ khí CO2 vào dd NaOH tạo ra muối Na2CO3 trước sau đó mới đến NaHCO3 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Sục từ từ khí CO2 vào dd NaOH tạo ra muối Na2CO3 trước sau đó mới đến NaHCO3 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Sục từ từ khí CO2 vào dd NaOH tạo ra muối Na2CO3 trước sau đó mới đến NaHCO3

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận