Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1 2023

Đánh giá bài này

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x+x2+1x+1 là

A.1 .

B.3 .

C.2 .

D.0 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải
Chọn B
Tập xác định: D=ℝ−1 .
Ta có: limx→−1+y=limx→−1+x+x2+1x+1=+∞ ; limx→−1−y=limx→−1−x+x2+1x+1=−∞ .
Suy ra đường thẳng x=−1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Lại có: limx→−∞y=limx→−∞x+x2+1x+1=0 ; limx→+∞y=limx→+∞x+x2+1x+1=2 .
Suy ra đường thẳng y=0 và đường thẳng y=2 là hai đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tiệm cận đồ thị hàm số khi biết công thức hàm số không chứa tham số. – Toán Học 12 – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Cho hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1
  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  . Gọi

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  là số tiệm cận của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  là giá trị của hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  tại

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  thì tích

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  là:

 • Đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có bao nhiêu đường tiệm cận?

 • Cho hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 • Cho hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có đồ thị ( C ) . Khẳng định nào Đúng?

 • Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  .

 • Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  là:

 • Đường thẳng

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây?

 • Cóbaonhiêuđườngtiệmcậncủađồthịhàmsố

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

 • Cho hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có đồ thị

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  . Số đường tiệm cận ngang của đồ thị

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  là:


  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 • Đườngthẳngnàodướiđâylàtiệmcậnngangcủađồthịhàmsố

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

 • Phươngtrìnhcácđườngtiệmcậncủađồthịhàmsố

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

 • Đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

 • Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  khi

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có phương trình là:

 • Cho hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có đồ thị

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

 • Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  ?

 • số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  là:

 • Đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có hai đường tiệm cận là đường nào sau đây?

 • Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1


 • Sốđườngtiệmcậncủađồthịhàmsố

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  bằng:

 • Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  .

 • Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  .

 • Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

 • Cho hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có đồ thị (C). Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Sốđườngtiệmcậncủađồthịhàmsố

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  là:

 • Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

 • Cho hàm

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  số có đồ thị(C) . Mệnh đề nào dưới đây sai?

 • Đườngthẳng

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  làtiệmcậnngangcủahàmsốnàosauđây?

 • Đồ thị hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có tiệm cận ngang là:

 • Đồ thị của hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có bao nhiêu tiệm cận đứng?


 • (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 • Cho hàm số

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1

  có đồ thị (C). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Tài nguyên chính của miền Đông Trung Quốc là

 • Cho bảng số liệu sau đây:

  Tình hình phát triển dân số Trung Quốc

  Năm

  Tỉ suất sinh(‰)

  Tỉ suất tử(‰)

  Tỉ suất tăng(%)

  1970

  33

  15

  1,8

  1990

  18

  7

  1,1

  2005

  12

  6

  0,6

  Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

 • Trong bối cảnh xã hội như hiện nay với mức tăng tự nhiên bình quân 0,6%/năm, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn về

 • Nét nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế Trung Quốc những năm gần đây là

 • Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của Trung Quốc thời kì 1985 – 2004

  Năm

  Ngành

  1985

  1995

  2005

  Tổng GDP (Tỷ USD)

  239

  697,6

  1649,3

  Nông lâm ngư nghiệp (%)

  28,4

  20,5


  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

  14,5

  Công nghiệp và xây dựng (%)

  40,3

  48,8

  50,9

  Dịch vụ (%)

  31,3

  30,7

  34,6

  Loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc thời kì 1985-2005 là

 • Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của Trung Quốc thời kì 1985-2004.

  Năm

  Ngành

  1985

  1995

  2005

  Tổng GDP (Tỉ USD)

  239

  697,6

  1649,3

  Nông lâm ngư nghiệp (%)

  28,4

  20,5

  14,5

  Công nghiệp và xây dựng (%)

  40,3

  48,8

  50,9

  Dịch vụ (%)

  31,3

  30,7

  34,6

  Nhận định đúng nhất về cơ cấu GDP của Trung Quốc là

 • Từ năm 1978 Trung Quốc đã thực hiện

 • Đặc điểm của 5 ngành công nghiệp mà Trung Quốc tập trung đầu tư phát triển trong giai đoạn thực hiện chính sách công nghiệp mới là

 • Biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để hiện đại hoá công nghiệp là

 • Đặc điểm quan trọng về vị trí địa lí có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của vùng Đông Nam Á là

Bạn đang đọc : Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x+1/x^2-1 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
See also  Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo 2023

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment