Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 40 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé…

Đề bài

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}})

b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 over 9};,{7 over {15}})

c) ({2 over 3};,{5 over 6};,{7 over 9};,{5 over {18}})

2. Tính

a) ({1 over 4} + {3 over 8} + {5 over {16}} = ……………..)

b) ({3 over 5}, – ,{1 over 3} – {1 over 6} = ……………..)

c) ({4 over 7} times {5 over 8} times {7 over {12}} = ……………..)

d) ({{25} over {28}}:{{15} over {14}} times {6 over 7} = ……………..)

3. Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi.

4. Biết rằng ({3 over 5}) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}})

b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 over 9};,{7 over {15}})

c) ({2 over 3};,{5 over 6};,{7 over 9};,{5 over {18}})

Bài giải

a) ({{23} over {25}} > {{12} over {25}} > {9 over {25}} > {7 over {25}} > {4 over {25}})

b) ({7 over 8} > {7 over 9} > {7 over {10}} > {7 over {11}} > {7 over {15}})

c) MSC: 18

nên : ({2 over 3} = {{12} over {18}};,,,,,,,,,,{5 over 6} = {{15} over {18}};,,,,,,,,{7 over 9} = {{14} over {18}};,,,,,,,,,{5 over {18}})

Vậy ({5 over 6} > {7 over 9} > {2 over 3} > {5 over {18}})

2. Tính

a) ({1 over 4} + {3 over 8} + {5 over {16}} = {{4 + 6 + 5} over {16}} = {{15} over {16}})

b) ({3 over 5}, – ,{1 over 3} – {1 over 6} = {{18} over {30}} – {{10} over {30}} – {5 over {30}} = {{18 – 10 – 5} over {30}} = {1 over {10}})

c) ({4 over 7} times {5 over 8} times {7 over {12}} = {{4 times 5 times 7} over {7 times 8 times 12}} = {5 over {12 times 2}} = {5 over {24}})

d) ({{25} over {28}}:{{15} over {14}} times {6 over 7} = {{25} over {28}} times {{14} over {15}} times {6 over 7} = {{25 times 14 times 6} over {28 times 15 times 7}} = {{5 times 5 times 14 times 2 times 3} over {14 times 2 times 5 times 3 times 7}} = {5 over 7})                                                            

3. 

Tóm tắt:

                              

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi mẹ là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 42 tuổi, con 14 tuổi

4. Biết rằng ({3 over 5}) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Cách 1:

 

Diện tích trồng nhãn của xã đó là:

(6:{3 over 5} = 10,(ha) = ,100000,({m^2}))

Cách 2:

Coi 6ha tương ứng bằng 3 đoạn thẳng dài như nhau thì mỗi đoạn thẳng tương ứng:

 6: 3 = 2 (ha)

Diện tích trồng nhãn của xã tương ứng bằng 5 đoạn thẳng và bằng:

2 x 5 = 10 (ha) = 100 000 (m2)

Đáp số: 100 000m2

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận