Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 127 bài phép cộng phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính

a) (frac{2}{3}+frac{3}{4});                    b) (frac{9}{4}+frac{3}{5})     

c) (frac{2}{5}+frac{4}{7})                    d) (frac{3}{5}+ frac{4}{3})

Giải

a) (frac{2}{3}+frac{3}{4})

+ Quy đồng hai mẫu số: 

(frac{2}{3} =frac{2×4}{3×4}=frac{8}{12});   (frac{3}{4} =frac{3×3}{4×3}=frac{9}{12})

cộng hai phân số: (frac{2}{3}+frac{3}{4}= frac{8}{12}+frac{9}{12}=frac{17}{12})

b) (frac{9}{4}+frac{3}{5})

Quy đồng mẫu số: (frac{9}{4}= frac{9×5}{4×5}=frac{45}{20});   (frac{3}{5}= frac{3×4}{5×4}=frac{12}{20})

+ Cộng hai phân số : (frac{9}{4}+frac{3}{5}) = (frac{45}{20}+ frac{12}{20}=frac{57}{20})

c) (frac{2}{5}+frac{4}{7})

+ Quy đồng mẫu số: 

(frac{2}{5}= frac{2×7}{5×7}=frac{14}{35}) ;      (frac{4}{7}= frac{4×5}{7×5}=frac{20}{35})

+ Cộng hai phân số: (frac{2}{5}+frac{4}{7}) = (frac{14}{35}+ frac{20}{35}=frac{34}{35})

d) (frac{3}{5}+ frac{4}{3})

+ Quy đồng mẫu số : 

(frac{3}{5}= frac{3×3}{5×3}=frac{9}{15});     (frac{4}{3}= frac{4×5}{3×5}=frac{20}{15})

+ Cộng hai phân số: (frac{3}{5}+ frac{4}{3}) = (frac{9}{15}+frac{20}{15}=frac{29}{15})

Bài 2. Tính (theo mẫu)

Mẫu: (frac{13}{21}+frac{5}{7}=frac{13}{21}+frac{5×3}{7×3}=frac{13}{21}+frac{15}{21}=frac{28}{21})

a) (frac{3}{12}+frac{1}{4})     b) (frac{4}{25}+frac{3}{5})      c) (frac{26}{81}+frac{4}{27})    d) (frac{5}{64}+frac{7}{8})

Giải

a) (frac{3}{12}+frac{1}{4}= frac{3}{12}+ frac{1×3}{4×3}=frac{3}{12}+frac{3}{12}=frac{6}{12})

b) (frac{4}{25}+frac{3}{5}= frac{4}{25}+frac{3×5}{5×5}= frac{4}{25} +frac{15}{25}= frac{19}{25})

c) (frac{26}{81}+frac{4}{27}= frac{26}{81}+frac{4×3}{27×3}= frac{26}{81}+frac{12}{81}=frac{38}{81})

d) (frac{5}{64}+frac{7}{8}= frac{5}{64}+frac{7×8}{8×8}= frac{5}{64}+frac{56}{84}=frac{61}{84})

Bài 3. Một xe ô tô giờ đầu chạy được (frac{3}{8}) quãng đường, giờ thứ hai chạy được (frac{2}{7}) quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Giải

Sau hai giờ ô tô chạy được:

(frac{3}{8}) + (frac{2}{7}) = (frac{21}{56}+frac{16}{56}=frac{37}{56}) (quãng đường)

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận