Giải bài 7, 8, 9 trang 6 SBT Toán 8 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 7, 8, 9 trang 6 SBT Toán 8 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 6 bài 1 mở đầu về phương trình Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 7: Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình sau…

Câu 7 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình

(sqrt x  + 1 = 2sqrt { – x} )là ∅ ?

Giải:

Tập nghiệm của phương trình (sqrt x  + 1 = 2sqrt { – x} ) là ∅ vì :

– Nếu x = 0 thì hai vế có giá trị khác nhau.

– Nếu x

– Nếu x > 0 thì (sqrt { – x} ) không xác định vì số âm không có căn bậc hai.


Câu 8 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Chứng minh rằng phương trình (x + left| x right| = 0) nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

Giải:

Ta có: x ≤ 0 ⇒ (left| x right| =  – x)

Suy ra: (x + left| x right| = x – x = 0)

Vậy phương trình  (x + left| x right| = 0) nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.


Câu 9 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho phương trình (left( {{m^2} + 5m + 4} right){x^2} = m + 4), trong đó m là một số.

Chứng minh rằng :

a. Khi m = – 4, phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn.

b. Khi m = – 1, phương trình vô nghiệm.

c. Khi m = – 2 hoặc m = – 3, phương trình cũng vô nghiệm.

d. Khi m = 0, phương trình nhận x = 1 và x = – 1 là nghiệm.

Giải:

a. Thay m = – 4 vào hai vế của phương trình, ta có:

– Vế trái: (left[ {{{left( { – 4} right)}^2} + 5.left( { – 4} right) + 4} right]{x^2} = 0{x^2})

– Vế phải: – 4 + 4 = 0

Phương trình đã cho trở thành: (0{x^2} = 0)

Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của x.

b. Thay m = – 1 vào hai vế của phương trình, ta có:

– Vế trái: (left[ {{{left( { – 1} right)}^2} + 5.left( { – 1} right) + 4} right]{x^2} = 0{x^2})

– Vế phải: – 1 + 4 = 3

Phương trình đã cho trở thành: $0{x^2} = 3$

Không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình.

Vậy, phương trình đã cho vô nghiệm.

c. Thay m = – 2 vào hai vế của phương trình, ta có:

– Vế trái: (left[ {{{left( { – 2} right)}^2} + 5.left( { – 2} right) + 4} right]{x^2} =  – 2{x^2})

– Vế phải: – 2 + 4 = 2

Phương trình đã cho trở thành: ( – 2{x^2} = 2)

Không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình vì vế phải âm còn vế trái dương.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Thay m = – 3 vào hai vế của phương trình, ta có:

– Vế trái: (left[ {{{left( { – 3} right)}^2} + 5.left( { – 3} right) + 4} right]{x^2} =  – 2{x^2})

– Vế phải: – 3 + 4 = 1

Phương trình đã cho trở thành: ( – 2{x^2} = 1)

Không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình vì vế phải âm còn vế trái dương.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

d. Khi m = 0, phương trình đã cho trở thành: (4{x^2} = 4)

Thay x = 1 và x = -1 vào vế trái của phương trình, ta có:

x = 1: 4.12 = 4

x = -1: 4(-1)2 = 4

Vì vế trái bằng vế phải nên x = 1 và x = -1 là nghiệm của phương trình.

 chinese.com.vn/giao-duc

 

 

 

 

Bạn đang đọc : Giải bài 7, 8, 9 trang 6 SBT Toán 8 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 7, 8, 9 trang 6 SBT Toán 8 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 7, 8, 9 trang 6 SBT Toán 8 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

giai bai 1 2 3 4 trang 100 vo bai tap vbt toan 5 tap 2 1 1514558506
cam nhan doan thuyen danh ca1
nam cham dien 1
binh giang bai tho day thon vi da cua han mac tu thumbnail 1 1

Để lại bình luận