C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O được chinese.com.vn/giao-duc biên soạn là phương pháp điều chế anđehit axetic từ ancol etyic. Với phương pháp người ta sử dụng phương pháp oxi hóa rượu bậc 1 để tạo ra anđehit đơn chức. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình Điều chế CH3CHO từ C2H5OH

C2H5OH + CuO   CH3CHO + Cu + H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra C2H5OH tác dụng với CuO

Nhiệt độ

3. Câu hỏi bài tập liên quan 

Câu 1: Có bao nhiêu anđehit 2 chức có công thức đơn giản nhất là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Đáp án A

Câu 2. Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và có thể tác dụng với H2 (xt, Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

A. (CH3)2CHCHO.

B. (CH3)2CH-CH2CHO.

C. (CH3)3C-CH2CHO.

D. (CH3)3CCHO.

Đáp án D

A có khả năng tráng bạc → A chứa gốc –CHO

Ancol chứa C bậc IV → có dạng (CH3)3C-R-CHO

Vì M < 90 → 57 + R + 29 < 90 → R = 0

Vậy kết luận  A có công thức hóa học là (CH3)3CCHO.

Câu 3. Hiện nay nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. etanol.

B. etan.

C. axetilen.

D. etilen.

Đáp án D

Câu 4. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

See also  Bộ câu hỏi tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Câu hỏi thi trắc nghiệm về Đội Thiếu niên Tiền phong (Có đáp án) 2023

A. CH3CH2OH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. CH3CH3.

Đáp án B

Câu 5. Nhỏ từ từ dung dịch axit axetic vào cốc đựng một mẩu đá vôi thấy:

A. Mẩu đá vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, không thấy có khí thoát ra.

B. mẩu đó vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, thấy có khí không màu thoát ra.

C. Mẩu đá vôi tan dần, thấy có khí màu lục nhạt thoát ra.

D. mẩu đá vôi không thay đổi do axit axetic yếu hơn axit cacbonic

Đáp án B

Câu 6. Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.

Đáp án A

mNaOH = 200.(2,24/100) = 4,48 (g) → nNaOH = 0,112 mol

nY = nNaOH = 0,112 mol → MY = 6,72:0,112 = 60 (CH3COOH)

Câu 7. C2H5OH tác dụng với CuO ở điều kiện thích hợp thu được chất nào sau đây?

A. HCOOH

B. C2H4

C. HCHO

D. CH3CHO

Đáp án Phản ứng oxi hóa ancol bậc 1 tạo andehit: CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 8. Cho 3,3 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CHO.

B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.

D. CH2=CHCHO.

Đáp án A

Ta có: nAg = 3nNO= 0,15 mol

Trường hợp 1: 1 anđehit tạo ra 4Ag

→ nX = 0,075mo → MX = 88

không có công thức nào thỏa mãn.

Trường hợp 2: 1 anđehit  tạo ra 2 Ag

→ nX = 0,15mol → MX = 44g (CH3CHO)

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 2023

Câu 9. Cho 20,5 gam hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng hết với natri dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính thành phần % khối lượng rượu etylic và axit axetic trong hỗn hợp X

A. 56,1% và 43,9%

B. 43,9% và  56,1%

C. 46,1% và 53.9%

D. 53.9% và  46,1%

Đáp án A

Gọi số mol rượu etylic và axit axetic trong X lần lượt là x và y (mol).

+ mX = 46x + 60y = 20,5 (1)

Phương trình hóa học:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

x → 0,5x (mol)

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

y → 0,5y (mol)

Theo phương trình hóa học ⟹ nH2 = 0,5x + 0,5y = 0,2 (2)

Từ (1) và (2) ⟹ x = 0,25 và y = 0,15.

mC2H5OH= 0,25.46 = 11,5(g) → %C2H5OH = (11,5/20,5).100 = 56,1%

%CH3COOH = 100% – 56,1% =  43,9%

——————————

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  Trên đây chinese.com.vn/giao-duc đã giới thiệu tới các bạn C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, chinese.com.vn/giao-duc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà chinese.com.vn/giao-duc tổng hợp và đăng tải. Chúc bạn học tập tốt.

  Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, chinese.com.vn/giao-duc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

  Bạn đang đọc : C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

  Thông tin và kiến thức về chủ đề C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

  See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

  Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
   			C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O		 2023

  Nguồn: Internet

  Có thể bạn muốn biết:

  Có thể bạn quan tâm More From Author

  Leave a comment