FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O 2023

Bạn đang tìm kiếm FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O được chinese.com.vn/giao-duc biên soạn là phản ứng oxi hóa khử khi cho sắt oxit tác tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được muối sắt (III) và khí N2O. Hy vọng thông qua nội dung cân bằng phản ứng, các bạn đọc học sinh sẽ nắm được phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng FeO HNO3 loãng

8FeO + 26HNO3 → 8Fe(NO3)3 + N2O + 13H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

dung dịch HNO3 loãng 

3. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử FeO+HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O+H2O bằng phương pháp thăng bằng electron

Bước 1. Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+12O + H2O

Bước 2. Viết quá trình trao đổi ecletron

Quá trình oxi hóa:   8x

Quá trình khử:       1x

Fe+2 → Fe+3 + 1e

2N+5 + 8e → N+12O

Bước 3. Đặt các hệ số và cân bằng phản ứng 

8FeO + 26HNO3 → 8Fe(NO3)3 + N2O + 13H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570oC thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Đáp án A

Câu 2. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Đáp án D

Câu 3. Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Đáp án D

Dung dịch FeSO4 không thể làm mất màu CuSO4

Câu 4. Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu. Oxit sắt đó là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Đáp án C

Hòa tan được Cu là tính chất của muối Fe (III), hấp thụ được khí Cl2 là tính chất của muối Fe(II). FexOy hòa ta trong H2SO4 loãng tạo ra đồng thời muối Fe (III) và muối Fe (II) là sắt từ oxit Fe3O4.

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl2.

Câu 5. Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam

Đáp án D

———————————–

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình liên quan 

  Trên đây chinese.com.vn/giao-duc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, chinese.com.vn/giao-duc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà chinese.com.vn/giao-duc tổng hợp và đăng tải.

  Ngoài ra, chinese.com.vn/giao-duc đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  Bạn đang đọc : FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

  Thông tin và kiến thức về chủ đề FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

  Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
   			FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O		 2023

  Nguồn: Internet

  Có thể bạn muốn biết:
  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  LinkedIn

  Khóa học nổi bật

  Bài viết mới nhất

  Để lại bình luận