Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 30, 31 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: So sánh hai phân số…

1. So sánh hai phân số:

a) (3 over 4) và (5 over 10)

b) (35 over 25) và (16 over 14)

2. So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

a) (7 over 5) và (5 over 7)

b) (14 over 16) và (24 over 21)

3. So sánh hai phân số có cùng tử số (theo mẫu):

Nhớ lại: Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hớn.

Mẫu: So sánh: (9 over 14) và (9 over 17) . Ta có 14 (9 over 17)

a) So sánh: (8 over 17) và (8 over 15) .

b) So sánh: (45 over 11) và (45 over 19) .

4. a) Viết các phân số (8 over 9) ; (4 over 9) ; (7 over 9) theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Viết các phân số (7 over 6) ; (7 over 3) ; (7 over 5) theo thứ tự từ lớn đến bé

c) Viết các phân số (4 over 5) ; (5 over 4) ; (3 over 5) theo thứ tự từ bé đến lớn

5. So sánh hai phân số

a) (4 over 9) và (5 over 4)

See also  Bài phát biểu lễ ăn hỏi (5 mẫu) 2023

b) (2 over 7) và (7 over 2)

Bài giải

1.

a) Ta có: ({3 over 4} = {{3 times 5} over {4 times 5}} = {{15} over {20}};{5 over {10}} = {{5 times 2} over {10 times 2}} = {{10} over {20}})

(15 over 20)>(10 over 20). Vậy (3 over 4) > (5 over 10)

b) Ta có:  ({35 over 25} = {{35 times 14} over {25 times 14}} = {{490} over {350}};{16 over {14}} = {{16 times 25} over {14 times 25}} = {{400} over {350}})

(490 over 350)>(400 over 350). Vậy (35 over 25) > (16 over 14)

2.

a) Cách 1: Ta có: ({7 over 5} = {{7 times 7} over {5 times 7}} = {{49} over {35}};{5 over 7} = {{5 times 5} over {7 times 5}} = {{25} over {35}})   

Mà ({{49} over {35}} > {{25} over {35}}). Vậy ({7 over 5} > {5 over 7})

Cách 2: So sánh hai phân số với 1.

Ta có: ({7 over 5} > 1,,;,,1 > {5 over 7})

Vậy ({7 over 5} > {5 over 7})

b)  Cách 1: Ta có: ({{14} over {16}} = {{14 times 21} over {16 times 21}} = {{294} over {336}};{{24} over {21}} = {{24 times 16} over {21 times 16}} = {{384} over {336}})                           

Mà ({{294} over {336}}

Cách 2: So sánh hai phân số với 1.

Ta có: ({{14} over {16}} 1). Vậy ({{14} over {16}}

3. 

a) So sánh: (8 over 17) và (8 over 15). Ta có: 17 > 15, nên: ({8 over {17}} > {8 over {15}})

See also  Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện Nàng tiên Ốc 2023

b) So sánh: (45 over 11) và (45 over 19). Ta có 11 {{45} over {19}})

4.

a) Theo thứ tự tiwf bé đến lớn: ({4 over 9};{7 over 9};{8 over 9})

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ({7 over 3};{7 over 5};{7 over 6})

c) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ({3 over 5};{4 over 5};{5 over 4})

5. So sánh

a) Ta có: ({4 over 9}

b) Ta có: ({2 over 7}

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment