Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 33 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết chữ số thích hợp vào ô trống sao cho…

1. Viết chữ số thích hợp vào ô trống sao cho:

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một đàn gà có 35 gà trống và 51 gà mái. Tổng số gà trong đàn là …con.

a) Phân số chỉ phần gà trống trong cả đàn gà là: ……..

b) Phân số chỉ phần gà mái trong cả đàn gà là: ………

3. Khoanh vào những phân số bằng ({7 over 9}) :

({{14} over {27}};{{14} over {18}};{{36} over {28}};{{35} over {45}})

4. Các phân số ({{35} over {63}};{{35} over {58}};{{24} over {54}}) viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:……..

5. Viết tiếp vào chố chấm:

 

a) Đo độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ dài đáy DC: …

Chiều cao AH là:….

b) Diện tích hình bình hành ABCD là: …

Bài giải

1.

2.

Một đàn gà có 35 gà trống và 51 gà mái. Tổng số gà trong đàn là 86 con.

a) Phân số chỉ phần gà trống trong cả đàn gà là: ({{35} over {86}})

b) Phân số chỉ phần gà mái trong cả đàn gà là: ({{51} over {86}})

See also  Giải bài 28, 29, 30 trang 22 SGK Toán 9 tập 2 2023

3. Những phân số bằng (7 over 9) là: ({{14} over {18}};{{35} over {45}})

4.

Theo thứ tự từ lớn đến bé là: ({{35} over {58}};{{35} over {63}};{{24} over {54}})

Hướng dẫn

Vì hai phân số ({{35} over {63}};{{35} over {58}}) có tử số bằng nhau nên mẫu số lớn thì phân số đó sẽ bé nên ({{35} over {63}}

Mặt khác ta lại có:

Mà ({5 over 9} > {4 over 9}). Vậy ({{35} over {63}} > {{24} over {54}},,left( 2 right))

Từ (1) và (2) ta có thể viết như sau: ({{35} over {63}} {{24} over {54}})

Vậy các phân số có thứ tự từ lớn đến bé là: ({{35} over {58}};{{35} over {63}};{{24} over {54}})

5. 

a) Đo độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ dài đáy DC: 5cm

Chiều cao AH là: 3cm

b) Diện tích hình bình hành ABCD là: 3×5=15 cm2

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment