Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 168, 169 bài ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính:

a) (frac{2}{3}) x (frac{4}{7}) ;          (frac{8}{21}) : (frac{2}{3}) ;          (frac{8}{21}) : (frac{4}{7}) ;           (frac{4}{7})  x (frac{2}{3}) 

b)  (frac{3}{11}) x 2 ;         (frac{6}{11}) : (frac{3}{11}) ;          (frac{6}{11}) : 2 ;            2 x (frac{3}{11}) ;

c) 4 x (frac{2}{7}) ;             (frac{8}{7}) :  (frac{2}{7})  ;           (frac{8}{7}) : 4 ;             (frac{2}{7}) x 4.

Bài 2: Tìm x:

a)  (frac{2}{7})  x X = (frac{2}{3})  

b) (frac{2}{5}) : X = (frac{1}{3})

c) X : (frac{7}{11}) = 22.

Bài 3: Tính:

a) (frac{3}{7}) x (frac{7}{3}) ;

b)  (frac{3}{7})  :  (frac{3}{7}) ;

c) (frac{2}{3}) x (frac{1}{6}) x (frac{9}{11}) ;

d) (frac{2× 3× 4}{2 × 3 × 4 × 5})

Bài 4: Một tờ giấy hình vuông có cạnh (frac{2 }{ 5})m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh (frac{2 }{ 25})m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông ?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài (frac{4}{5})m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

Bài giải:

Bài 1:

a)  (frac{2}{3}) x (frac{4}{7}) = (frac{8}{21});                              (frac{8}{21}) : (frac{2}{3}) = (frac{8}{21})  x (frac{3}{2}) = (frac{4}{7}) 

(frac{8}{21}) : (frac{4}{7})  = (frac{8}{21}) x (frac{7}{4}) = (frac{2}{3}) ;                    (frac{4}{7})  x (frac{2}{3}) = (frac{8}{21}) 

b) (frac{3}{11}) x 2 = (frac{6}{11}) ;                              (frac{6}{11}) : (frac{3}{11}) =  (frac{6}{11})  × (frac{11}{3}) = 2

    (frac{6}{11}) : 2  = (frac{6}{11 × 2}) = (frac{3}{11}) ;                 2 x (frac{3}{11}) = (frac{2 × 3}{11}) = (frac{6}{11})

Bài 2:

 a) (frac{2}{7})  x X  = (frac{2}{3})  

        X = (frac{2}{3})  –  (frac{2}{7}) 

        X = (frac{7}{3})

b) (frac{2}{5}) : X = (frac{1}{3})

         X =  (frac{2}{5})  : (frac{1}{3})

         X = (frac{6}{5})

c)  X : (frac{7}{11}) = 22

            X = 22 x (frac{7}{11})

            X = 14

Bài 3:

a) (frac{3}{7}) x (frac{7}{3})  = 1

b)  (frac{3}{7})  :  (frac{3}{7}) = 1

c) (frac{2}{3}) x (frac{1}{6}) x (frac{9}{11}) = (frac{2 × 1 × 9}{3 × 6 × 11}) = (frac{1}{ 11})

d) (frac{2 × 3 × 4}{2 × 3 × 4 × 5}) = (frac{1}{5})

Bài 4:

a) Chu vi tờ giấy hình vuông là:

(frac{2}{5}) x 4 = (frac{8}{5}) (m)

Diện tích tờ giấy hình vuông là:

(frac{2}{5})  x (frac{2}{5})  = (frac{4}{25}) (m2)

b) Diện tích một ô vuông:

(frac{2}{25}) x (frac{2}{25}) = (frac{4}{625})   (m2

Số ô vuông cắt được là:

(frac{4}{25}) : (frac{4}{625}) = 25 (ô vuông)

c) Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là:

(frac{4}{25}) : (frac{4}{5}) = (frac{1}{5}) (m)

Đáp số: a) Chu vi: (frac{8}{5}) m; diện tích: (frac{4}{25}) m2 

chinese.com.vn/giao-duc   

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận