Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 32 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Điền dấu (>,=,

1. Điền dấu (>,=,

a) ({6 over {11}}…{8 over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {15}}…{6 over {10}})

b) ({8 over 5}…{8 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{21} over {23}}…{{21} over {27}})

c) ({7 over 9}…{9 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{95} over {96}}…{{96} over {95}})

2. a) Viết các phân số ({8 over {11}};{8 over 5};{8 over 7}) theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Viết các phân số ({{12} over {10}};{{15} over {25}};{{16} over {20}}) theo thứ tự lớn đến bé:

3. Viết phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 và bé hơn 10.

a) Phân số đó bé hơn 1.

b) Phân số đó bằng 1.

c) Phân số đó lớn hơn 1.

4. Tính:

a) ({{5 times 6 times 7 times 8} over {6 times 7 times 8 times 9}})

b) ({{42 times 32} over {12 times 14 times 16}})

Bài giải

1.

a) ({6 over {11}}

b) ({8 over 5}>{8 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{21} over {23}}>{{21} over {27}})

c) ({7 over 9}

2.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ({8 over {11}};{8 over 7};{8 over 5})

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ({{12} over {10}};{{16} over {20}};{{15} over {25}})

Rút gọn các phân số trên ta được:

See also  Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng gì? 2023

Ba phân số trên sau khi rút gọn thì có cùng mẫu số. Những phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ta được: ({6 over 5} > {4 over 5} > {3 over 5}) nên ({{12} over {10}} > {{16} over {20}} > {{15} over {25}})

3. Phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 và bé hơn 10.

Vì phân số có tử số, mẫu só là số lẻ lớn hơn 6 nhỏ hơn 10. Vậy tử số đó có thể là 7 và 9

a) Phân số đó bé hơn 1. Vậy phân số đó là ({7 over 9})

b) Phân số đó bằng 1. Vậy phân số đó là ({7 over 7};{9 over 9})

c) Phân số đó lớn hơn 1. Vậy phân số đó là ({9 over 7})

4. Tính

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment