Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 40 bài phép trừ phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) ({3 over 4} – {2 over 3})          b) ({7 over 5} – {3 over 7})

c) ({4 over 3} – {3 over 5})          d) ({{11} over 3} – {2 over 5})

2. Tính:

a) ({8 over 9} – {1 over 3})          b) ({4 over 5} – {6 over {25}})

3. Một trại chăn nuôi gia súc có ({9 over {11}}) tấn thức ăn trại đã sử dụng hết ({4 over 5}) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

4. Có hai voì nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được ({5 over {12}}) bể, vòi thứ hai một giờ chảy được ({1 over 3}) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Bài giải

1.

a) ({3 over 4} – {2 over 3} = {9 over {12}} – {8 over {12}} = {1 over {12}})   

b) ({7 over 5} – {3 over 7} = {{49} over {35}} – {{15} over {35}} = {{34} over {35}})

c) ({4 over 3} – {3 over 5} = {{20} over {15}} – {9 over {15}} = {{20 – 9} over {15}} = {{11} over {15}})

d) ({{11} over 3} – {2 over 5} = {{55} over {15}} – {6 over {15}} = {{49} over {15}})

2.

a) ({8 over 9} – {1 over 3} = {{24} over {27}} – {9 over {27}} = {{15} over {27}} = {5 over 9})

b) ({4 over 5} – {6 over {25}} = {{20} over {25}} – {6 over {25}} = {{20 – 6} over {25}} = {{14} over {25}})

3. 

Tóm tắt

Bài giải

Số thức ăn còn lại trong trại là: ({9 over {11}} – {4 over 5} = {{45 – 44} over {55}} = {1 over {55}})

(tấn)

Đáp số: ({1 over {55}}) tấn.

4.

Tóm tắt

Bài giải

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là:

({5 over {12}} – {1 over 3} = {5 over {12}} – {4 over {12}} = {1 over {12}}) (bể)

Đáp số: ({1 over {12}}) bể.       

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận