Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 8 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số…

Đề bài

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

 

2. Chuyển phân số thành số thập phân     

({9 over 4} =  ldots  =  ldots )                       ({{11} over {20}} =  ldots  =  ldots )

({{15} over 2} =  ldots  =  ldots)                      ({2 over {500}} =  ldots  =  ldots )

({{18} over {30}} =  ldots  =  ldots )                      ({4 over {400}} =  ldots  =  ldots )

3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100

(eqalign{
& {{17} over {10}} = …………. = ………….. cr
& {9 over {25}} = …………. = ………….. cr
& {{200} over {1000}} = …………. = ………….. cr
& {{38} over {200}} = …………. = ………….. cr} )                                                                

4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có  số học sinh thích học môn Toán, số học sinh thích học vẽ . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

See also  Giải bài 38, 39, 40 trang 162 SBT Toán 9 tập 2 2023

Đáp án

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(eqalign{
& {9 over 4} = {{9 times 25} over {4 times 25}} = {{225} over {100}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{11} over {20}} = {{11 times 5} over {20 times 5}} = {{55} over {100}} cr
& {{15} over 2} = {{15 times 50} over {2 times 50}} = {{750} over {100}},,,,,,,,,,,,,,,,{2 over {500}} = {{2 times 2} over {500 times 2}} = {4 over {1000}} cr
& {{18} over {30}} = {{18:3} over {30:3}} = {6 over {10}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {400}} = {{4:4} over {400:4}} = {1 over {100}} cr} )

3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100

(eqalign{
& {{17} over {10}} = {{17 times 10} over {10 times 10}} = {{170} over {100}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {25}} = {{9 times 4} over {25 times 4}} = {{36} over {100}} cr
& {{200} over {1000}} = {{200:10} over {1000:10}} = {{20} over {100}},,,,,,,,,,,,,,,,,,{{38} over {200}} = {{38:2} over {200:2}} = {{19} over {100}} cr} )

4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có ({{90} over {100}}) số học sinh thích học môn Toán, ({{80} over {100}}) số học sinh thích học vẽ . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Bài giải:

Số học sinh thích học Toán là:

({{30 times 90} over {100}} = 27) (học sinh)

Số học sinh thích học Vẽ là:

({{30 times 80} over {100}} = 24) (học sinh)

Đáp số: 27 học sinh thích học Toán

             24 học sinh thích học Vẽ

See also  Giải bài 43 44, 45 trang 15 SBT Toán 7 tập 1 2023

        chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment