Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 90 bài phép trừ Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính

a.

b.  ({{12} over {19}} – {7 over {19}}) = 

({9 over {14}} – {2 over 7}) = 

(2 – {3 over 4}) = 

c.  (5 – 1,5 – 1{1 over 2}) = 

2. Tìm x :

a.  (x + 4,72 = 9,18)

b.  (x – {2 over 3} = {1 over 2})

c. (9,5 – x = 2,7)

d. ({4 over 7} + x = 2)

3. Một xã có 485,3ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là 289,6hs. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa của xã đó.

4. Tính bằng hai cách khác nhau :

72,54 – (30,5 + 14,04)

Bài giải

1.

a.

b. ({{12} over {19}} – {7 over {19}} = {{12 – 7} over {19}} = {5 over {19}}) 

 ({9 over {14}} – {2 over 7} = {{9 – 2 times 2} over {14}} = {5 over {14}})

 (2 – {3 over 4} = {{2 times 4 – 3} over 4} = {5 over 4})

c. (5 – 1,5 – 1{1 over 2} = 5 – 1,5 – 1,5 = 3,5 – 1,5 = 2) 

2.

a. x + 4,72 = 9,18

               x = 9,18 – 4,72

               x = 4,46

See also  Cách khám phá đời sống mới mẻ của Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa 2023

b.

(eqalign{
& x – {2 over 3} = {1 over 2} cr
& x = {1 over 2} + {2 over 3} cr
& x = {7 over 6} = 1{1 over 6} cr} )

 c. 9,5 – x = 2,7

               x = 9,5 – 2,7

               x = 6,8

d.  

(eqalign{
& {4 over 7} + x = 2 cr
& x = 2 – {4 over 7} cr
& x = {{10} over 7} cr} )

3.

Tóm tắt

Bài giải

Diện tích trồng hoa là :

485,3 – 289,6 = 195,7 (ha)

Diện tích đất trồng hoa và trồng lúa là :

485,3 + 195,7 = 681 (ha)

Đáp số : 681 ha

4.

72,54 – (30,5 + 14,04)

Cách 1:

72,54 – (30,5 + 14,04)

= 72,54 – 44,54

= 28

Cách 2 :

72,54 – (30,5 + 14,04)

= 72,54 – 14,04 – 30,5

= 68,5 – 30,5

= 28 

 chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment