Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 97 bài dấu hiệu chia hết cho 9 SGK Toán 4. Câu 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9…

Kiến thức cần nhớ

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9

Giải bài tập

Bài 1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

99; 1999; 108; 5643; 29385

Giải

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9. Vậy số 99 chia hết cho 9

Tương tự tìm được các số sau:

99; 108; 5643; 29385

Bài 2

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96; 108; 7853; 5554; 1097

Giải

Hướng dẫn: Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không?

Ví dụ

Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15; 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9

Tương tự ta tìm được các số sau:

96; 7853; 5554; 1097

Bài 3

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9

See also  Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O 2023

Giải

Học sinh có thể viết như sau: 351; 684

Bài 4:

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

Giải:

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment