Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 32 SGK Toán 7 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 32 SGK Toán 7 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 32 bài 3 Đơn thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 10: Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau…

Bài 10 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

(5 – x)x2

-(frac{5}{9})x2y;

-5.

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Hướng dẫn giải:

Bạn Bình đã viết đúng 2 đơn thức đó là -(frac{5}{9})x2y; -5.

Biểu thức (5 – x)x= 5x2 – xkhông là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.


Bài 11 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

a) (frac{2}{5}) + x2y;

b) 9x2yz;

c) 15,5;

d) 1 – (frac{5}{9})x3.

Hướng dẫn giải:

Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau là đơn thức

b) 9x2yz;

c) 15,5;

Các biểu thức a) (frac{2}{5}) + x2y; d) 1 – (frac{5}{9})x3; không phải là đơn thức vì chúng có chứa phép cộng hoặc phép trừ.


Bài 12 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

2,5x2y;

0,25x2y2.

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại x = 1 và y = -1.

Hướng dẫn giải:

a) Đơn thức 2,5x2y có hệ số là 2,5; phần biến là x2y.

See also  NaClO + HCl → NaCl + Cl2 + H2O 2023

Đơn thức 0,25x2y2 có hệ số là 0,25; phần biến là x2y2.

b) Thay x = 1 và y = -1 vào đơn thức 2,5x2y ta được 2,5x2y = 2,5.12(-1) = -2,5

Vậy đơn thức 2,5x2y có giá trị bằng -2,5 tại x = 1; y = -1.

Với đơn thức 0,25x2yta được:

0,25x2y= 0,25 . 12  . (-1)= 0,25 . 1 . 1 = 0,25

Vậy đơn thức 0,25x2ycó giá trị bằng 0,25 tại x = 1; y = -1.


Bài 13 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

 Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) -(frac{1}{3})x2y và 2xy3;

b) (frac{1}{4})x3y và -2x3y5.

Hướng dẫn giải:

(-(frac{1}{3})x2y) (2xy3) = (-(frac{1}{3}) . 2) (x. x) (y . y3) = (frac{-2}{3}) x3 y4;

Đơn thức tích có bậc 7.

b) ((frac{1}{4})x3y) (-2x3y5) = – (frac{1}{2})x6 y6;

Đơn thức tích có bậc 12.


Bài 14 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1.

Hướng dẫn giải:

Có nhiều cách viết, đơn thức đơn giản nhất là 9x2y.

Tổng quát: x2ny2m+1 (m, n ∈ N*).

VD :

+) -9xy ; -9x³y ; -9xy³ ; -9xy² ; v.v…
Tổng quát của trường hợp này là : (-9.x^{(2k + 1)}).yⁿ
(Tức là số mũ của x phải lẽ,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N )

+) 9x²y ; 9x²y² ; (9x^4).y³ ; v.v…
Tổng quát của trường hợp này là : ( -9.x^{(2k)}).yⁿ
(Tức là số mũ của x chẵn,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N )

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 32 SGK Toán 7 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 32 SGK Toán 7 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

See also  FeS + HCl → FeCl2 + H2S 2023

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 32 SGK Toán 7		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment